Livrabile DIGI-EMB 2023

1. Raport de evaluare a situației existente privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție și/ sau a incidentelor de integritate și identificarea măsurilor de remediere cu scopul evaluării eficienței și a impactului activității de prevenire derulate la nivelul AEP în perioada 2016-2020

2. Rezultatele chestionarului privind evaluarea climatului de integritate de la nivelul instituției

3. Ghid privind conduita recomandată pentru diminuarea riscurilor de corupție în procesele electorale și păstrarea unui climat de etică, integritate și transparență, în contextul implementării Activității A.8

4. Broșură de prezentare a Ghidului

5. Material informativ – Flyer

6. Material informativ – Prezentare Power Point

7. CHESTIONAR LA NIVELUL ANGAJAȚILOR AEP (A3.8.1)

8. Workshop AEP (A3.8.2)

9. Raportul Workshopului specific activității A.6 „Implementarea unui sistem de management anti-mită eficient”, desfășurat în data de 07.07.2023

10. PROCEDURĂ DE SISTEM PROCEDURĂ PRIVIND GESIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE PS.23

11. PROCEDURĂ DE SISTEM PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC PS.26

12. PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE INCOMPATIBILITATE ȘI DE CONFLICTE DE INTERESE PS.28

13. Material de informare a alegătorilor români din străinătate cu privire la aspectele de etică, integritate, anticorupție și anti-mită specifice proceselor electorale

14. Analiza diagnostic în vederea identificării documentației și a activităților necesare implementării unui Sistem de management anti-mită cu scopul certificării acestuia conform SR ISO 37001:2017

15. INFORMARE privind modalitățile de raportare a încălcărilor legii în cadrul Autorității Electorale Permanente

16. Politica anti-mită a Autorității Electorale Permanente

17. Planului Autorității Electorale Permanente de comunicare internă și externă anticorupție pentru perioada 2023-2024

18. Listei părților interesate de sistemul de management anticorupție al Autorității Electorale Permanente

19. Fișei de analiză a contextului specific dezvoltării sistemului de management anticorupție

20. Manualul de implementare a sistemului de management anti-mită al Autorității Electorale Permanente, conform SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită

21. Ordinul emis de Președintele Autorității Electorale Permanente nr. 575 din 31.10.2023 privind aprobarea Manualului de implementare a sistemului de management anti-mită al Autorității Electorale Permanente, conform SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită

22. RAPORT privind implementarea Măsurii nr. 2.4. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 prin intermediul unei campanii de informare și conștientizare a alegătorilor români din străinătate privind aspectele de integritate, etică, anticorupție și anti-mită specifice proceselor electorale – Activitatea A.9. din cadrul proiectului „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”(Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961)

23. SUPORT DE CURS ATELIER REGIONAL A.10.

24. Multimedia
Spot video 1 – AEP este alături de toți alegătorii români. Ai încredere în alegerile tale!
Spot video 2 – AEP este aici pentru a organiza alegerile. Ai încredere în alegerile tale!
Spot radio 1 – Suntem aici pentru tine.
Spot radio 2 – Am încredere în ceea ce votez.
Spot radio 3 – Știu ce aleg.
Spot radio 4 – Suntem garanția că votul tău este respectat.
Banner web animat 1 – 300x250_AEP
Banner web animat 2 – 300x250_CETATEAN
Banner web animat 3 – 300×600
Key Visual 1 – AEP
Key Visual 2 – CETATEAN