Livrabile DIGI-EMB 2023

1. Raport de evaluare a situației existente privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție și/ sau a incidentelor de integritate și identificarea măsurilor de remediere cu scopul evaluării eficienței și a impactului activității de prevenire derulate la nivelul AEP în perioada 2016-2020

2. Rezultatele chestionarului privind evaluarea climatului de integritate de la nivelul instituției

3. Ghid privind conduita recomandată pentru diminuarea riscurilor de corupție în procesele electorale și păstrarea unui climat de etică, integritate și transparență, în contextul implementării Activității A.8

4. Broșură de prezentare a Ghidului

5. Material informativ – Flyer

6. Material informativ – Prezentare Power Point

7. CHESTIONAR LA NIVELUL ANGAJAȚILOR AEP (A3.8.1)

8. Workshop AEP (A3.8.2)

9. Raportul Workshopului specific activității A.6 „Implementarea unui sistem de management anti-mită eficient”, desfășurat în data de 07.07.2023

10. PROCEDURĂ DE SISTEM PROCEDURĂ PRIVIND GESIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE PS.23

11. PROCEDURĂ DE SISTEM PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC PS.26

12. PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE INCOMPATIBILITATE ȘI DE CONFLICTE DE INTERESE PS.28

13. Material de informare a alegătorilor români din străinătate cu privire la aspectele de etică, integritate, anticorupție și anti-mită specifice proceselor electorale

14. Analiza diagnostic în vederea identificării documentației și a activităților necesare implementării unui Sistem de management anti-mită cu scopul certificării acestuia conform SR ISO 37001:2017