ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

 COD SIPOCA 434

 

Beneficiar: Autoritatea Electorală Permanentă

Scop: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
  2. Creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând norme unitare si proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.
  3. Dezvoltarea competențelor necesare personalului din AEP în vederea identificării riscurilor și vulnerabilităților interne și a exercitării funcției de control cu respectarea standardelor legale de integritate.

Rezultate preconizate:

Rezultat 1. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Procedură de control actualizată).

Rezultat 2. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Procedură de rambursare actualizată).

Rezultat 3. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice (Set indicatori riscuri și vulnerabilități actualizat).

Rezultat 4. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (174 participanți la sesiune formare „Expert prevenirea și combaterea corupției”).

Rezultat 5. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (24 participanți la sesiune formare „Control intern managerial”).

Rezultat 6. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Mecanism de aplicare unitară: Ghid de bune practici privind finanțarea partidelor politice și workshopuri pentru prezentarea acestuia cu reprezentanții partidelor politice).

Rezultat 7. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (174 participanți la ateliere „Aspecte economico-financiare relevante în activitatea de control a partidelor politice”).

Valoare totală: 1.860.452,91 lei

Dată începere implementare: 01.11.2018

Perioadă implementare: 01.11.2018 – 15.01.2020

Codul MySMIS: 118704

Livrabile realizate:

 

 

 

 


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020


www.poca.ro