Integritatea instituțională

 1. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente – versiunea actualizată
 2. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente – versiunea inițială
 3. Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Ordinul nr. 677/2021
 4. Raportul de progres privind stadiul implementării, în anul 2020, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020
 5. Situația indicatorilor de evaluare pentru perioada 2017-2020 aferenți Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Autorității Electorale Permanente
 6. Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2020
 7. Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice
 8. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit în anul 2021
 9. Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2021
 10. Raport privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente prin Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, la nivelul anului 2021, însoțit de Anexă (Raportul de progres privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, la nivelul anului 2021)
 11. Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, actualizat la 17.11.2022
 12. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, depuse la Comisia de evaluare din cadrul Autorității Electorale Permanente în anul 2022
 13. Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2022
 14. Raportul privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente prin Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, în perioada 2021-2022
 15. Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, în perioada 2021-2022, versiunea martie 2023
 16. Ordin nr. 272 din 12.06.2023 pentru desemnarea persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor privind avertizările în interes public la nivelul Autorității Electorale Permanente
 17. INFORMARE privind modalitățile de raportare a încălcărilor legii în cadrul Autorității Electorale Permanente
 18. Politica anti-mită a Autorității Electorale Permanente