MATERIAL INFORMARE CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI

 

Tematica examenului de admitere în Corpul experților electorali din țară

 

Set întrebări examen de admitere în Corpul experților electorali din țară

 

MATERIAL INFORMATIV PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI

 

MATERIAL INFORMARE CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI

 

MATERIALE VIDEO DE INSTRUIRE A EXPERȚILOR ELECTORALI
ALEGERI PALAMENTARE 2020

 

Procedurile BESV în PREZIUA VOTĂRII

Procedurile BESV pentru DESCHIDEREA SECȚIEI DE VOTARE

Desfășurarea VOTĂRII

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

COMPLETAREA PROCESELOR-VERBALE privind CONSEMNAREA REZULTATELOR VOTĂRII

INSTRUCȚIUNI SI REGLEMENTARI PRIVIND ALEGERILE PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR DIN ANUL 2020

MATERIAL PRIVIND INSTRUIREA PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ ȘI A LOCȚIITORILOR ACESTORA
ALEGERI PALAMENTARE 2020

 

Decizia nr. 177/05.12.2020 privind actualizarea listei președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

DECIZIA nr. 173/04.12.2020 privind actualizarea listei președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

Decizia nr. 166/03.12.2020 privind actualizarea listei președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

Anexa – lista persoanelor care înlocuiesc președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate nr. 52, 178, 303, 339, 411, 412, 439, 479, 547, 548, 568, 576, 579, 698 și 701, constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

Decizia nr. 170/04.12.2020 privind actualizarea listei președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

Anexa – lista persoanelor care înlocuiesc președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate nr. 97, 241, 245, 420, 435, 582, 584, 686 și 691 constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

Lista persoanelor care înlocuiesc președinții şi locţiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate nr. 10, 40, 55, 63, 111-113, 186, 207, 330, 378, 407, 418, 425, 438, 439, 449, 460, 463, 466, 468, 469, 474, 476, 521, 525, 545, 547, 548, 576, 579, 600, 618, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 677, 678, 680, 681 şi 735 la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

 

Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, desemnați la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 

Lista proceselor verbale privind desemnarea președinților birourilor electorale pentru votul prin corespondență constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 06 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora.

 

Lista proceselor verbale pe judeţe privind desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din 6 decembrie 2020


Lista proceselor verbale pe județe privind desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020


Lista proceselor verbale pe județe privind desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021


 


Reglementări privind alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 

Manualul Expertului Electoral

Cerere de admitere în Corpul Experţilor Electorali din ţară pe bază de aviz favorabil

Cerere de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen

Declarație de confidențialitate – expert electoral

Reguli de desfășurare a examenului scris de admitere în Corpul experților electorali din țară
Tematica examenului scris de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară
Set întrebări examen scris de admitere în Corpul experţilor electorali din țară
Rezultate examen scris
Rezultate examen online

Ce reprezintă Corpul experților electorali?

Prin corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă .
Autoritatea Electorală Permanentă gestionează corpul experților electorali, care cuprinde următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail .

Cine poate fi expert electoral ?

Poate fi admisă în corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licență în domeniul științelor juridice sau în alte domenii;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum se face admiterea în Corpul experților electorali ?

Admiterea în corpul experților electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia, precum și pe bază de examen, prin depunerea, la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, a unei cereri scrise, datate și semnate, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la punctele a) – g);

Unde puteți depune cererea de înscriere în Corpul experților electorali?

Cererile de admitere în Corpul experților electorali pot fi transmise prin e – mail sau depuse personal la sediul Direcției județene al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră (datele de contact se regăsesc la link-ul https://www.roaep.ro/prezentare/directii-judetene/)sau transmise la adresa de e-mail expert@roaep.ro.

Admiterea pe bază de aviz favorabil

Autoritatea Electorală Permanentă acordă aviz favorabil persoanei care a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin și care:
a) îndeplinește condițiile prevăzute mai sus;
b) a depus în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1);
c) nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum;
d) nu a săvârșit erori în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale;
e) nu a fost exclusă din corpul experților electorali;
f) nu s-a retras din corpul experților electorali.

Admiterea pe bază de examen

La examenul pentru admiterea în corpul experților electorali poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile menționate mai sus și care nu a fost exclusă din corpul experților electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea examenului.
Pot participa la examenul pentru admiterea în corpul experților electorali persoanele care declară în scris că îndeplinesc condițiile și care solicită Autorității Electorale Permanente, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, admiterea în corpul experților electorali pe bază de examen.

Cum se realizează suspendarea din Corpul experților electorali ?

În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcția de președinte al unui birou electoral al unei secții de votare sau funcția de locțiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat să solicite în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din corpul experților electorali, pe durata acestora, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.

Cum se realizează retragerea din Corpul experților electorali ?

Retragerea din corpul experților electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale.

Cum se realizează excluderea din Corpul experților electorali ?

Excluderea din corpul experților electorali se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile.

Rezultatele admiterii în Corpul experților electorali

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul propriu, următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise în corpul experților electorali:
a) numele;
b) prenumele;
c) inițiala tatălui;
d) domiciliul – se înscriu numai județul și localitatea sau municipiul București și sectorul, după caz.

IMPORTANT
Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalități.

Hotărârea AEP nr. 11/2015 privind aprobarea metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 40/2016 privind modificarea și completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015

Material de informare

Corpul Experților Electorali – Decizii