Mesajul președintelui AEP cu ocazia Zilei Autorității Electorale Permanente din data de 29 octombrie 2021Mesajul președintelui AEP cu ocazia Zilei Autorității Electorale Permanente din data de 29 octombrie 2021

 

Aniversarea Zilei Autorității Electorale Permanente, în data de 29 octombrie, reprezintă un moment prielnic pentru a recunoaște însemnătatea instituției în infrastructura democratică din România.

Anul acesta instituția celebrează 18 ani de activitate, 18 ani de continuitate și performanțӑ ȋn domeniul alegerilor, 18 ani care reprezintă un semn de maturitate al dezvoltării Autorității, precum și o dovadă a evoluției democrației din România.

Scopul, misiunea și valorile pe care instituția le promovează răspund nevoii legitime a cetățenilor de a participa activ și direct la viața societății pe care o alcătuiesc. Prin activitatea intensӑ și eforturile deosebite AEP a reușit sӑ organizeze până în prezent 32 de procese electorale dintre care 11 au fost referendumuri naționale sau locale. Cu fiecare proces electoral organizat instituția a progresat și a devenit tot mai apropiată de cetățeni, alegerile libere și corecte reprezentând o dovadă a recunoașterii importanței reprezentării intereselor acestora.

Constituția României prevede la art. 73 alin. (3) lit. a) că prin lege organică se reglementează sistemul electoral șiorganizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.

Dacă în anul 2004 aparatul propriu de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente avea un număr de 105 posturi, în prezent instituția are un număr de 522 posturi. Merită amintit, însă, că una dintre reușitele remarcabile ale instituției este aceea de a fi coagulat o comunitate mult mai numeroasă de profesioniști în alegeri care cuprinde peste 69.000 de experți electorali și peste 54.000 de operatori de calculator.

Organizarea cu succes a alegerilor prezidențiale în anul 2019 și a alegerilor locale și parlamentare în anul 2020 a fost rezultatul experienței acumulate de Autoritate prin organizarea proceselor electorale din România începând cu anul 2004, al interacțiunii și schimbului de bune practici cu instituții omoloage și cu organizațiile internaționale specializate, precum IFES, ACEEEO, A-WEB, RECEF și International IDEA, precum și al cooperării eficiente interinstituționale.

O dovadă a angajamentului față de promovarea valorilor democratice o constituie colaborarea cu organizațiile internaționale cu responsabilități ȋn domeniul electoral. Succesiunea de acțiuni și activitӑți derulate de instituție de-a lungul timpului atât la nivel European, cât și la nivel mondial și participarea Autoritӑții la misiuni de observare a alegerilor au contribuit substanțial la extinderea ariei de cunoaștere a domeniului electoral prin accesarea și înțelegerea diversitӑții sistemelor electorale.

Astăzi, AEP reprezintӑ un adevӑrat reper al susținerii democrației prin împlinirea dezideratului respectării standardelor și principiilor internaționale ȋn materie electoralӑ și prin asigurarea transparenței și corectitudinii alegerilor.

Celebrarea Zilei Autorității Electorale Permanente este un prilej de recunoaștere a eforturilor și meritelor profesionale ale tuturor celor implicați direct în buna organizare și desfășurare a alegerilor din România: instituțiile partenere, membrii birourilor electorale, observatorii naționali și internaționali, reprezentanții presei, ai societății civile și ai formațiunilor politice.

Autoritatea Electorală Permanentă va continua să contribuie în mod activ la îmbunătățirea proceselor electorale în acord cu valorile, principiile și standardele internaționale și va menține un dialog deschis și constant cu instituțiile omoloage, organizațiile internaționale, instituțiile partenere, societatea civilă, formațiunile politice și alegătorii, pentru armonizarea și perfecționarea cadrului legislativ în domeniul electoral.

La mulți ani Autorității Electorale Permanente!


Președintele Autorității Electorale Permanente

Constantin-Florin Mitulețu-Buică

29 octombrie 2021

Alte articole: