Contact: departamentul.legislativ@roaep.ro

Echipa:
Cristian-Alexandru Leahu – Șef Departament
Denisa Marcu – Șef Serviciu
Vanessa Chira – Consilier parlamentar
Monica Costanda – Consilier parlamentar
Mariana Dumitrașcu – Consilier parlamentar
Alina Gherghe – Consilier parlamentar
Alina Lucia Necula – Consilier parlamentar
Octavian Chesaru – Expert parlamentar
Bogdan Fartușnic – Expert parlamentar
Dorina Petre – Expert parlamentar