Achiziții proiect

 

Contractorii implicaţi în implementarea contractului de finanțare pentru Proiectul „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 1270/ 157961

 

Nr.crt Denumire contractori implicați în implementarea
contractului de finanțare
Obiectul contractului Valoarea

LEI

1. AGENȚIA DE PUBLICITATE MANPRES SRL COMUNICAT DE PRESĂ ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT 1.190,00
2. ITG ONLINE SRL LAPTOP ȘI ACCESORII 77.985,04
3. PIRKAPI-PKP SRL LICENȚE WINDOWS ȘI OFFICE 2.145,57
4. IMPACT CLASS DESIGN SRL MATERIALE PROMOȚIONALE 102.887,40
5. PREMIER CATERING & EVENTS SRL SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE 131.296,00
6. SOCIETATEA DYNAMIS BRAND CONSULTING S.R.L. Organizare curs EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI 325.110,15
7. SC SCHULTZ DEVELOPMENT SRL organizarea cursului de FORMATOR 846.609,00
8. SC SYNESIS PARTNERS SRL elaborare ghid de conduită pentru diminuarea riscurilor de corupție, broșură de prezentare 76.806,17
9. SC BEST SMART CONSULTING SRL Servicii consultanță pentru dezvoltare și implementare – Sistem de management anti-mită 273.700,00
10. SC FLU BRIARCONSULT SRL Servicii organizare curs INSTRUIRE DECIDENȚI POLITICI 70.175,00
11. SC BEST SMART CONSULTING SRL Servicii organizare curs INSTRUIRE ANGAJAȚI DCFPPCE ȘI ANGAJAȚI DE SPECIALITATE DIN CADRUL AEP 54.948,83
12. SC AGENȚIA DE PUBLICITATE MANPRES SRL PRESTĂRI DE SERVICII TIPOGRAFICE ȘI SERVICII CONEXE 24.740,10
13. SC ALTEX ROMANIA SRL COMANDĂ PENTRU ACHIZIȚIONARE TROLERE 939,98
14. SC QUICK TRAVEL SRL COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE DE AVION PE RUTA BUCUREȘTI – PARIS – ROMA – BUCUREȘTI 13.100
15. SC QUICK TRAVEL SRL COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – BRUXELLES – AMSTERDAM – BUCUREȘTI 9.300
16. SC DANCO PRO COMMUNICATION SRL COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE AVION PE RUTA BUCUREȘTI – MADRID – BUCUREȘTI 5.111,94
17. SC DANCO PRO COMMUNICATION SRL COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE AVION PE RUTA BUCUREȘTI – CHIȘINĂU – BUCUREȘTI 3.423,34
18. Happy Tour SRL COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – DUBLIN – BUCUREȘTI 4.598,00
19. Quick Travel SRL COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – LISABONA – BUCUREȘTI 7.200,00
20. Quick Travel SRL COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – BERLIN-VIENA – BUCUREȘTI 8.300,00
21. Quick Travel SRL COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – COPENHAGA-STOCKHOLM – BUCUREȘTI 7.900,00
22. PROMO BUSINESS ADV SRL STICK-URI USB 31.202,80
23. UNICERT SRL CERTIFICARE SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITA ISO370001:2017 7.735,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

www.poca.ro