Achiziții proiect

 

Contractorii implicaţi în implementarea contractului de finanțare pentru Proiectul „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 1270/ 157961

 

Nr.crt Denumire contractori implicați în implementarea
contractului de finanțare
Obiectul contractului Valoarea

LEI

1.
2.
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

www.poca.ro