Evenimente internaționale

 

Autoritatea Electorală Permanentă acordă o atenție prioritară colaborării cu instituțiile omoloage implicate în alegeri, reprezentanții societății civile și organizațiile internaționale care activează în domeniul electoral. Schimbul de experiențe, transferul mutual de cunoștințe, prezentarea lecțiilor învățate în urma organizării proceselor electorale, precum și evaluarea obiectivă a desfășurării scrutinelor reprezintă câțiva dintre pilonii principali ai activității instituției în domeniul cooperării internaționale.

Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă organizează conferințe internaționale, mese rotunde, seminare, ateliere de lucru și reuniuni în format bilateral și multilateral. De asemenea, în vederea furnizării asistenței electorale și desfășurării schimbului de bune practici, experții din cadrul Autorității Electorale Permanente participă la evenimente internaționale organizate de organisme de management electoral partenere sau de organizații internaționale.

Mai mult decât atât, în vederea asigurării caracterului transparent și corect al alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă organizează programe de observare electorală cu ocazia fiecărui proces electoral desfășurat în România și participă, la invitația altor organismelor de management electoral, la misiuni de observare internațională a alegerilor.