Contractorii implicaţi în implementarea contractului de finanțare pentru Proiectul „ARGUS — integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale – cod SIPOCA /MySMIS 434 /118704

 

Nr.crt Denumire contractori implicați în implementare
contractului de finanțare
Obiectul contractului Valoarea

LEI

1. SC FORTUNA BUSINESS TRAVEL Achiziţie bilete de avion şi cazare pentru organizare vizită externă la Haga, Olanda 185.900,00
TVA inclus
2. SC DANTE INTERNATIONAL SA Achiziţie licenţe windows/office/antivirus 12.100,08
fără TVA
3. SC TRYAMM TRADFNG CONSULTING SRL Achiziţie echipament multifuncțional 7.440
fără TVA
4. SC ITG ONLINE SRL Achiziţie tablă interactivă 6.594,95
fără TVA
5. SC FORTUNA BUSINESS TRAVEL SRL Achiziţie servicii de informare, comunicare şi publicitate 31.327,40
fără TVA
6. SC EASY TRAVEL SRL Achiziţie bilete de avion şi cazare pentru organizare vizită externă la Budapesta, Ungaria 179.140
fără TVA
7. RAPPS Bucureşti, SRP SINAIA-Hotel Mara Achiziţie cazare grup țintă si echipa de management 247.020
TVA inclus
8. SC WAY FOR PROJECT Achiziţie servicii de formare profesională grup țintă ARGUS „Curs expert anticorupție” 130.500
TVA 0%
9. SC ALTEX SRL Laptopuri 16.806,08
fără TVA
10. SC K2 PROFESSIONAL TRAVEL & EVENTS SRL Achiziție servicii de cazare grup țintă, echipă de management şi lectori pentru derularea atelierelor de lucru” Aspecte economico-financiare în activitatea de control a finanțării partidelor politice 168.323,40
TVA inclus

 

 

 


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020


www.poca.ro