Organizații internaționale

 

Autoritatea Electorală Permanentă este un organism de management electoral relevant atât în Europa, cât și la nivel global, fiind un furnizor de asistență electorală pentru statele din vecinătatea sa, dar și pentru parteneri internaționali din toate colțurile lumii. Instituția are statutul de membru cu drepturi depline în Asociația Experților Electorali Europeni (orig. en. Association of European Election Officials – ACEEEO), Asociația Mondială a Organismelor Electorale (orig. en. Association of World Election Bodies – A-WEB) și Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (orig. fr. Réseau des Compétences Electorales Francophones – RECEF).

 

Asociația Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)

 

ACEEEO este o asociație regională înființată în Ungaria, în anul 1991, care promovează instituționalizarea și profesionalizarea procedurilor democratice și organizează conferințe anuale care dezbat subiecte de notorietate din domeniul electoral. De asemenea, ACEEEO oferă asistență și expertiză electorală atât membrilor săi, cât și altor state, organizează seminare, ateliere de lucru și monitorizează alegerile. Aceasta cuprinde, în prezent, 25 de organisme de management electoral din Europa Centrală și de Est.  

Autoritatea Electorală Permanentă are statut de membru de drept în cadrul ACEEEO din anul 2004. Instituția a deținut Președinția ACEEEO în perioadele 2007-2008 și 2013-2014. De asemenea, aceasta a fost reprezentată în Comitetul Executiv ACEEEO în perioada 2013-2016 și a redevenit membru în cadrul acestui for de conducere, pentru un mandat de trei ani, la data de 24 septembrie 2019.

La data de 25 martie 2021, conducerea ACEEEO a fost preluată de Președintele Autorității Electorale Permanente, pentru un mandat de un an. De asemenea, rolul de membru al Comitetului Executiv al ACEEEO este asumat Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente.

Menționăm faptul că în 2021, ACEEEO celebrează 30 de ani de activitate, iar Autoritatea Electorală Permanentă va găzdui Conferința anuală aniversară ACEEEO și reuniunea Adunării Generale în perioada 28-30 septembrie 2021, la București.

 

 

 

Asociația Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB)

 

A-WEB este cea mai mare organizație neguvernamentală internațională cu responsabilități în domeniul electoral. Aceasta a fost înființată în anul 2013, în Coreea de Sud, iar Autoritatea Electorală Permanentă are calitatea de membru încă de la înființare.

În prezent, A-WEB reunește 115 organisme de management electoral din 106 state din Europa, Asia, Africa, America, Australia și Oceania.

Potrivit Cartei A-WEB, misiunea acestei organizații este să identifice cele mai noi tendințe, provocări și evoluții în managementul electoral democratic și în procesele electorale, în vederea facilitării schimbului de experiență eficient între membri și consolidării democrației în întreaga lume. Cel mai important rol pe care structura și-l asumă este acela de a sprijini eforturile organismelor de management electoral în vederea consolidării propriilor capacități, în special prin organizarea de sesiuni de formare și participarea la misiuni de observare electorală.

Menționăm faptul că Autoritatea Electorală Permanentă a preluat președinția A-WEB pentru perioada 2017-2019, Președintele Autorității Electorale Permanente conducând, pe parcursul mandatului, Adunarea Generală și reuniunea Comitetului Executiv. De asemenea, este important de amintit faptul că, în perioada 2015-2017, conducerea Autorității Electorale Permanente a asigurat vicepreședinția organizației ante-menționate.

Președinția A-WEB este asigurată pentru perioada 2019-2021 de către Republica India, prin persoana domnului Sunil ARORA, Comisar electoral șef al Comisiei Electorale din India. Mandatul Indiei se va termina în 2021, iar președinția va fi preluată de către reprezentantul Africii de Sud.

Începând cu luna septembrie a anului 2019, Președintele Autorității Electorale Permanente ocupă un loc în cadrul Comitetului Executiv A-WEB.

 

                          

Rețeaua de competențe electorale francofone (RECEF)

 

RECEF este o asociație internațională, înființată în vederea punerii în practică a programelor de cooperare din spațiul francofon, care să includă activități de formare, stagii practice, schimburi de informații și împărtășirea de experiențe între membrii ei. Aceasta a fost înființată în anul 2011, cu suportul financiar al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Franceza este limba oficială a RECEF, iar sediul social este la Quebec, în Canada.

În prezent, RECEF cuprinde 32 de organisme de management electoral din Europa, Africa, America de Nord și Caraibe.

Autoritatea Electorală Permanentă a devenit membru cu drepturi depline în cadrul celei de-a 4-a Adunări Generale RECEF care a avut loc în data de 26 mai 2016 în Republica Tunisiană.

Principalele obiective ale RECEF vizează acordarea sprijinului în organizarea și desfășurarea alegerilor pe teritoriul unui stat francofon, promovarea profesionalismului prin schimbul de experiențe și bune practici în materie electorală între membrii RECEF, promovarea participării active a cetățenilor la procesele electorale, precum și tratarea echitabilă a candidaților pe parcursul perioadei electorale.

În iunie 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a găzduit Adunarea Generală RECEF în România. În cadrul acestei reuniuni, a fost anunțată crearea Forumului RECEF pentru femei.

Acesta este un organism dedicat reflecției organelor de management electoral din spațiul francofon asupra problemelor legate de egalitatea de gen în procesele electorale. Forumul femeilor RECEF lucrează pentru a consolida o cultură a egalității în procesele democratice.

Prin această inițiativă, RECEF dorește să contribuie la Strategia Francofoniei pentru promovarea egalității între femei și bărbați, drepturile și împuternicirea femeilor și fetelor, adoptată de șefii de stat și de guverne, la 12 octombrie 2018, cu ocazia celui de al XVII – lea Summit al Francofoniei de la Erevan, Armenia.

Menționăm faptul că, în anul 2021, RECEF aniversează 10 ani de activitate.