Ziua Autorității Electorale Permanente – 29 octombrie 2022

 

 

Mesajul președintelui AEP cu ocazia Zilei Autorității Electorale Permanente
din data de 29 octombrie 2022

 

Astăzi, 29 octombrie 2022, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) împlinește 19 ani de activitate dedicată proceselor electorale democratice. În acești 19 ani, AEP  a organizat 34 de procesele electorale, dintre care 13 au fost referendumuri. Cu fiecare proces electoral organizat, instituția a crescut, s-a dezvoltat și a căpătat experiența, abilitățile și competențele necesare administrării alegerilor libere, corecte și transparente. Respectarea principiilor și a standardelor internaționale în materie electorală și angajamentul față de valorile democratice au fost și vor rămâne fundamentele instituției. Evoluțiile recente ale contextului geopolitic ne reamintesc importanța respectării drumului parcurs spre o societate mai bună și mai corectă și ne determină să apreciem reziliența instituțiilor democratice românești.

În anul 2024 va fi prima dată când toate cele patru tipuri de alegeri se vor desfășura pe parcursul unui singur an. Deși anul 2024 poate părea departe din perspectiva anului curent, adevărul este că procesele electorale sunt caracterizate de o complexitate considerabilă și, prin urmare, necesită o perioadă de pregătire de lungă durată. Deoarece ne propunem să asigurăm, ca și până acum, transparența și corectitudinea proceselor electorale, AEP a început pregătirea demersurilor necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor din 2024. Prin îndeplinirea cu seriozitate și determinare a acțiunilor plănuite ne conturăm certitudinea că vom face față provocării aduse de anul electoral 2024.

În acest spirit, în luna octombrie 2022, AEP a încheiat un protocol de colaborare cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) care vizează formarea și dezvoltarea profesională în domeniul financiar-contabil a personalului AEP, a mandatarilor financiari și a directorilor financiari ai partidelor politice.

Aproximativ 2.700 de mandatari financiari și directori financiari ai partidelor politice, precum și personalul AEP cu atribuții de control din cadrul sediului central și al direcțiilor județene ale instituției vor beneficia de programele care vor fi dezvoltate în baza acestui acord.

Totodată, AEP va organiza sesiuni de instruire pentru cei peste 100.000 de experți electorali și operatori de calculator. Aceste instruiri au scopul de a asigura formarea de personal electoral calificat prin dezvoltarea abilităților în materie electorală, precum și prin actualizarea cu regularitate a cunoștințelor în privința aplicării uniforme a legislației specifice.

În acest sens,  Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Administrație (INA) au încheiat, la data de 1 august 2022, un acord de colaborare în domeniul electoral în ceea ce privește dezvoltarea de programe de instruire și formare profesională în materie electorală pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale.

Un alt demers al AEP în vederea pregătirii pentru alegerile din 2024 vizează modificarea și completarea cadrul legislativ electoral. Decizia de a analiza legislația primară electorală și de a face propuneri pentru modificarea acesteia a fost determinată de dorința de a îmbunătăți și de a armoniza reglementările diferitelor tipuri de alegeri.

Primul pas în această direcție a fost elaborarea și lansarea în dezbatere publică a proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul de lege a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Legislație Electorală – Transparență Decizională și poate fi consultat accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala-2/

Dezbaterea publică pe această temă se va desfășura în data de 8 noiembrie 2022, la sediul AEP din strada Eugeniu Carada nr. 1, sala “Octavian Opriș”. Prin această dezbatere la care sunt așteptați să participe reprezentanți ai instituțiilor publice partenere implicate în procesul electoral, ai partidelor politice parlamentare, ai societății civile, ai mediului academic și ai mass-media, ne propunem să sistematizăm și să promovăm cele mai adecvate soluții.

În ultimii ani trei ani s-a observat creșterea gradului de transparență în ceea ce privește situația veniturilor și a cheltuielilor realizate de partidele politice. AEP a efectuat controale cu privire la legalitatea veniturilor și a cheltuielilor la toate formațiunile politice înscrise la Tribunalul Municipiului București și, implicit, la toate partidele politice care beneficiază de finanțare de la bugetul de stat. 

Prin modificările și completările Legii nr. 334/2006 ne dorim să sporim gradul de transparență și să întărim principiile care guvernează această lege: principiul legalității, principiul egalității de șanse, principiul transparenței veniturilor și cheltuielilor și principiul independenței partidelor politice și a candidaților față de finanțatori.

Reamintesc faptul că AEP a implementat, în perioada 2018-2020, Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în cadrul căruia a fost realizat Ghidul de bune practici în finanțarea partidelor politice.

În continuarea acestui proiect, în data de 27 octombrie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă a lansat apelul pentru cererea de proiecte nr. IP24/2022 – Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în domeniul transparenței, eticii și integrității, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 Scopul acestui apel este de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în dezvoltarea și implementarea de măsuri necesare creșterii transparenței, eticii și integrității, pe de o parte, în cadrul instituției, și pe de altă parte, în cadrul partidelor politice din România, prin dezvoltarea de mecanisme care să ajute la identificarea de date și la monitorizarea indicatorilor privind fenomenul corupției în vederea reducerii și combaterii acestuia.

În încheiere, doresc să mulțumesc, o dată în plus, și să recunosc meritele profesionale ale colegilor mei din cadrul AEP și ale tuturor partenerilor implicați în organizarea și desfășurarea alegerilor din România: instituțiile partenere, membrii birourilor electorale, observatorii naționali și internaționali, formațiunile politice, mass-media și societatea civilă. Buna colaborare, eficiența și profesionalismul tuturor persoanelor implicate fac excelența posibilă.

La mulți ani Autorității Electorale Permanente!

 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică,
Președintele Autorității Electorale Permanente
 
 

Dezbaterea publică pe tema proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale,
8 noiembrie 2022