Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna decembrie 2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna decembrie 2018

 

Nr. Crt.

 

Partidul politic

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare (lei ) Valoare subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii decembrie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 12.130.740,84 12.130.740,84
2 Partidul Național Liberal 5.557.848,04 5.557.848,04
3 Uniunea Salvați România 1.634.412,13 1.634.412,13
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 1.208.055,97 1.208.055,97
5 Partidul Mișcarea Populară 786.622,96 786.622,96
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 32.440,47  
      TOTAL 21.350.120,41 21.317.679,94

* Acordarea subvenției lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinate potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale algoritmului de repartizare a subvenției prevăzut la art. 24 din Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Președintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 și va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

Direcția comunicare și relații externe

13.12.2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 noiembrie 2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 noiembrie 2018

 

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 noiembrie 2018 este de 18.942.269, cu 3.603 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 octombrie 2018 figurau în Registrul electoral 18.945.872 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioada 01.11.2018 – 30.11.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 20.957 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 131 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 155 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 17.330,  aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală  Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.271.310 au domiciliul sau reședința în țară, iar 670.959 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 noiembrie  2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 noiembrie  2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

Direcția comunicare și relații externe

07.12.2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna noiembrie 2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna noiembrie 2018

 

Nr. Crt.

 

Partidul politic

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 (lei )  Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii noiembrie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 12.130.740,84 12.130.740,84
2 Partidul Național Liberal 5.557.848,04 5.557.848,04
3 Uniunea Salvați România 1.634.412,13 1.634.412,13
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 1.208.055,97 1.208.055,97
5 Partidul Mișcarea Populară 786.622,96 786.622,96
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 32.440,87  
      TOTAL 21.350.120,41 21.317.679,94

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

Direcția comunicare și relații externe

23.11.2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 octombrie 2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 octombrie 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 octombrie 2018 este de 18.945.872, cu 5.849 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 5 octombrie 2018 figurau în Registrul electoral 18.951.721 alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, de la data descărcării listelor electorale permanente pentru Referendumul național pentru revizuirea Constituției până la 31.10.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 20.659 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 132 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 174  persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 08.10.2018 – 31.10.2018   este de 14.768,  aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală  Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.274.855 au domiciliul sau reședința în țară, iar 671.017 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 octombrie  2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 octombrie  2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Direcția comunicare și relații externe

05.11.2018

Comunicat de presă privind demararea proiectului ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale COD SIPOCA 434

Comunicat de presă privind demararea proiectului ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale COD SIPOCA 434

A fost demarat proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

 COD SIPOCA 434

Autoritatea Electorală Permanentă implementează proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în perioada 1 noiembrie 2018 – 15 ianuarie 2020, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Componenta 1 CP5/2017 Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, Operațiunea Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cod proiect 111434.

Scop: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
 2. Creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând norme unitare si proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.
 3. Dezvoltarea competențelor necesare personalului din AEP în vederea identificării riscurilor și vulnerabilităților interne și a exercitării funcției de control cu respectarea standardelor legale de integritate.

 

Rezultate preconizate:

Rezultat 1. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Procedură de control actualizată).

Rezultat 2. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Procedură de rambursare actualizată).

Rezultat 3. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice (Set indicatori riscuri și vulnerabilități actualizat).

Rezultat 4. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (174 participanți la sesiune formare „Expert prevenirea și combaterea corupției”).

Rezultat 5. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (24 participanți la sesiune formare „Control intern managerial”).

Rezultat 6. Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice (Mecanism de aplicare unitară: Ghid de bune practici privind finanțarea partidelor politice și workshopuri pentru prezentarea acestuia cu reprezentanții partidelor politice).

Rezultat 7. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției (174 participanți la ateliere „Aspecte economico-financiare relevante în activitatea de control a partidelor politice”).

Grupul țintă al proiectului:

– 196 de angajaţi ai Autorităţii Electorale Permanente, dintre care 130 gen feminin şi 66 gen masculin, respectiv 174 participanţi la cursuri şi ateliere, 24 participanţi la cursul Control Intern Managerial (2 persoane sunt comune).

Valoarea totală a proiectului este de 1.860.452,91 lei, din care cheltuieli eligibile 1.724.883,63 lei (valoarea nerambursabilă este de 1.448.623,91 lei, iar contribuția proprie a Beneficiarului este de 276.259,72 lei ) și cheltuieli neeligibile 135.569,28 lei.

Codul MySMIS: 118704

Persoană de contact:

Adrian Dragomir

Manager de proiect

Telefon: 0722264521

Adresă e-mail : adrian.dragomir@roaep.ro

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna octombrie 2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna octombrie 2018

 

Nr. Crt.  

Partidul politic

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 (lei )

 Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii octombrie 2018 (lei)

1 Partidul Social Democrat 12.130.740,84 12.130.740,84
2 Partidul Național Liberal 5.557.848,04 5.557.848,04
3 Uniunea Salvați România 1.634.412,13 1.634.412,13
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 1.208.055,97 1.208.055,97
5 Partidul Mișcarea Populară 786.622,96 786.622,96
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 32.440,87  
      TOTAL 21.350.120,41 21.317.679,94

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

Direcția comunicare și relații externe

23.10.2018

Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente.

În perspectiva anilor electorali 2019 şi 2020, proiectul are în vedere necesitatea desfășurării următoarelor activități specifice, care presupun deplasarea în fiecare localitate din România a reprezentanților Autorității Electorale Permanente:

 • activitatea de îndrumare electorală a autorităților administrației publice locale cu atribuții în organizarea și desfășurarea proceselor electorale (primari, prefecți, servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, secretarii unităților administrativ-teritoriale);
 • controlul şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităţilor publice şi altor organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale (primari, prefecți, servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, secretarii unităților administrativ-teritoriale, birouri electorale);
 • activitatea de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale pentru fiecare organizație teritorială, până la nivel de municipiu/oraș/comună;
 • activitatea de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator, până la nivel de localitate;
 • sprijinirea activității birourilor electorale de circumscripție (până la nivel de comună în cazul alegerilor locale).

Ținând cont de faptul că, potrivit legii și Regulamentului de organizare și funcționare, Autoritatea Electorală Permanentă are 8 filiale regionale și 34 de birouri județene, precum și de faptul că, în vederea efectuării activităților de instruire, îndrumare, control și monitorizare electorală, atât personalul acestora cât și personalul structurilor din aparatul central trebuie să se deplaseze în teritoriu, prezentul proiect propune stabilirea, conform art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a numărului de autoturisme pentru activitățile specifice, respectiv 10 autoturisme pentru sediul central și câte un autoturism pentru fiecare filială şi birou judeţean.

Proiectul a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 16.10.2018 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională, accesând link-ul http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 02.11.2018.

Direcția comunicare și relații externe

22.10.2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral

 

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral este de 18.950.674, din care:

 • 18.278.496 cu domiciliul sau reședința în țară, inclusiv cetățenii care vor împlini 18 ani până la data de 7 octombrie 2018, din care 16.780.733 sunt posesori de carte de identitate;
 • 672.178 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS.

Diferența față de ultima informare a Autorității Electorale Permanente, din data de 02.10.2018, este de 1.047 de alegători și apare ca urmare a radierilor efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, inclusiv cetățenii care vor împlini 18 ani până la data de 7 octombrie 2018, aferent fiecărei secții de votare.

Anexa nr. 2 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Numărul total al secțiilor de votare organizate în România este de 18.662.

Lista secțiilor de votare din România, ce cuprinde sediul, adresa și delimitările fiecărei secții de votare, poate fi vizualizată accesând link-ul de mai jos:

http://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/

Menționam că cei 672.178 de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, nu sunt repartizați pe nicio listă electorală permanentă deoarece, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare „la secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare”.

Numărul total de secții de votare organizate în străinătate este de 378. Lista acestora poate fi vizualizată accesând link-ul http://www.mae.ro/node/46944

 

Direcția comunicare și relații externe

05.10.2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind elaborarea proiectului de lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (EU, Euratom) 2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

COMUNICAT DE PRESĂ privind elaborarea proiectului de lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (EU, Euratom) 2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică  proiectul de lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (EU, Euratom) 2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976.

Măsurile reglementate în textul Deciziei vizează, în esență, creșterea nivelului de transparență a alegerilor pentru Parlamentul European, încurajarea participării cetățenilor Uniunii la vot prin implementarea modalităților alternative de exercitare a dreptului de vot, armonizarea, la nivelul statelor membre, a prevederilor naționale privind termenul pentru prezentarea candidaturilor pentru Parlamentul European și instituirea unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru votul multiplu. Statelor membre li se recomandă să ia măsurile necesare pentru a permite cetățenilor lor cu reședința în țări terțe să voteze la alegerile pentru Parlamentul European.

Proiectul a fost publicat pe site-ul
www.roaep.ro la data de 03.10.2018 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională, accesând link-ul http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 14.10.2018.

Direcția comunicare și relații externe

04.10.2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna septembrie 2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna septembrie 2018

 

Nr. Crt. Partidul politic Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016  (lei ) Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii septembrie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 35.145.303,14 35.145.303,14
2 Partidul Național Liberal 16.102.252,69 16.102.252,69
3 Uniunea Salvați România 4.735.235,10 4.735.235,10
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 3.499.991,80 3.499.991,80
5 Partidul Mișcarea Populară 2.279.011,88 2.279.011,88
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 93.986,85
TOTAL 61.855.781,46 61.761.794,61

 

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

Direcția comunicare și relații externe

03.10.2018