Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru două evenimente internaționale organizate de AEP în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone, în perioada 5 – 7 iunie 2019

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru două evenimente internaționale organizate de AEP în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone, în perioada 5 – 7 iunie 2019

 

          Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cel de-al 7-lea Seminar electoral, cu tema „Participarea electorală și educația pentru democrație” și cea de-a 7-a Adunare Generală a Rețelei de competențe electorale francofone (RECEF), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone şi desfășurate în perioada 5 – 7 iunie 2019.

            Evenimentele ar urma să aibă loc la Sinaia, în perioada 5 – 7 iunie 2019, estimându-se prezența unui număr de 120 de participanți, dintre care 80 de invitați internaționali și 40 din România.

           Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune ca finanţarea cheltuielilor pentru organizarea celor două evenimente să se suporte din bugetul pe anul 2019 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, în limita sumei de 475.700 lei, conform devizului estimativ de cheltuieli.

            Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 26.03.2019 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

            Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 12.04.2019.

            Direcția comunicare și relații externe

            26.03.2019

Comunicat de presă referitor la controalele efectuate de AEP privind subvențiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice în anii 2017 și 2018

Comunicat de presă referitor la controalele efectuate de AEP privind subvențiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice în anii 2017 și 2018

 

În urma analizei efectuate de președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buică, pe marginea controalelor efectuate de Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul Autorității privind subvenția de la bugetul statului acordată formațiunilor politice în anii 2017 și 2018, facem următoarele precizări:

  1. Controalele la toate formațiunile politice privind subvențiiile de la bugetul statului primite de acestea în anul 2017 au fost demarate în luna noiembrie a anului trecut.
  2. Niciunul dintre aceste controale nu a fost finalizat, acestea urmând să se materializeze după realizarea controalelor conform prevederilor legale, împreună și simultan cu Curtea de Conturi a României.

Precizăm că, potrivit art. 42 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată cu modificările și completările ulterioare, controlul privind subvenţiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan şi de Curtea de Conturi a României, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curții de Conturi a României, republicată cu modificările și completările ulterioare.  

Mai menționăm că, prin Protocolul de colaborare încheiat în iunie 2012 între Autoritatea Electorală Permanentă și Curtea de Conturi a României, cele două instituții trebuie să includă în planul de control al fiecăreia în parte perioadele în care se vor  desfășura controale simultane la sediile centrale ale partidelor politice care primesc subvenții de la bugetul de stat. Documentul mai prevede că, pe parcursul lunii octombrie a fiecărui an, cele două instituții trebuie să decidă, în cadrul unei întâlniri de lucru, calendarul acțiunilor de control simultan la partidele politice finanțate de la bugetul de stat, pentru anul următor.

  1. În data de 16.01.2019, Curtea de Conturi a României a transmis Autorității Electorale că plenul său a aprobat planul de control al subvențiilor de la bugetul de stat acordate partidelor politice în anii 2017 și 2018, respectiv perioada 26.08 – 12.11.2019.
  2. În data de 12.03.2019, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat Curții de Conturi a României o întâlnire de lucru în vederea stabilirii calendarului acțiunilor de control simultan pentru fiecare formațiune politică supusă controlului, în perioada propusă de Curtea de Conturi a României.

În concluzie, verificările efectuate de către departamentul de specialitate al AEP la partidele politice privind subvențiile primite de la bugetul statului în anii 2017 și 2018 au fost suspendate din cauza nerespectării prevederilor legale și vor fi reluate, împreună și simultan cu Curtea de Conturi a României, conform unui calendar de control agreat de ambele părți.

Anexa nr. 1 cuprinde centralizarea subvenţiilor acordate partidelor politice pe anul 2017

Anexa nr. 2 cuprinde centralizarea subvenţiilor acordate partidelor politice pe anul 2018

 

Direcția comunicare și relații externe

14.03.2019

Comunicat de presă privind întâlnirea organizată de AEP cu reprezenții instituțiilor cu atribuții în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia datelor cu caracter personal

Comunicat de presă privind întâlnirea organizată de AEP cu reprezenții instituțiilor cu atribuții în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia datelor cu caracter personal

 

            În data de 12 martie 2019, la sediul Autorității Electorale Permanente (AEP) a avut  loc o nouă întâlnire cu reprezentanții instituţiilor naţionale cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia datelor cu caracter personal, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind reţelele de cooperare în domeniul alegerilor, transparenţa online şi prevenția incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019.

            Întâlnirea a fost prezidată de președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică.

            La discuții au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), Centrul Național Cyberint (CNC), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

            Precizăm că, în conformitate cu art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, la acest scrutin Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte rolul de punct de contact unic pentru punerea în aplicare a Recomandării amintite. 

            În acest sens, AEP a demarat, în luna noiembrie a anului trecut, o serie de întâlniri cu reprezentanții instituțiilor menționate mai sus, în vederea constituirii Rețelei electorale naționale, cu rolul de a facilita schimbul rapid de informații, dar și celeritatea luării deciziilor de către acestea, mai ales în situațiile în care pentru aceeași speță este nevoie de intervenția simultană a mai multor instituții.

 

Direcția comunicare și relații externe

13.03.2019

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2019

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2019

 

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2019 este de 18.937.258, cu 200 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 decembrie 2018 figurau în Registrul electoral 18.937.058 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).

Precizăm că, în perioada 01.01.2019 – 28.02.2019, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 50.441 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 865 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 334 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 35.352, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Ca urmare  a importului de date de la DEPABD au apărut 15.820 alegători noi care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 februarie 2019.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.266.936 au domiciliul sau reședința în țară, iar 670.322 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 28 februarie 2019, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).
Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 28 februarie 2019, aferent fiecărei localități.
Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

Direcția comunicare și relații externe

11.03.2019

Comunicat de presă privind selecția unor experți naționali

Comunicat de presă privind selecția unor experți naționali

Autoritatea Electorală Permanentă anunță selecția experților naționali care vor participa în cadrul proiectului ARGUS – integritate, etică, transparența, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

În cadrul proiectului a fost demarată procedura de selecție a 4 experți naționali care vor participa la elaborarea Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice.

Perioada de depunere a dosarelor de către persoanele interesate este 08.03.2019 – 28.03.2019.

Autoritatea Electorală Permanentă derulează, în calitate de beneficiar, Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod proiect: 118704), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod apel: POCA/130/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Proiectul are ca scop creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente (denumită în continuare AEP), contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020; îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale; creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând norme unitare si proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.

Precizăm că ANUNȚUL poate fi consultat pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, accesând următorul link:

http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/03/Anunț-selecție-experți.pdf

 

 

Direcția comunicare și relații externe

08.03.2019

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor externi ai mass-mediei și a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor externi ai mass-mediei și a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat proiectul de hotărâre privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor externi ai mass-mediei și a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

Prin acest proiect de act normativ se propune aprobarea procedurii de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-media la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

Precizăm că prevederile art. 73 alin. (3)  și alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, stabilesc următoarele:

(3) Pot fi acreditaţi ca observatori interni reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, care sunt legal constituite cu cel puţin 6 luni înainte de ziua de referinţă. Persoanele desemnate de aceste organizaţii ca observatori interni nu pot avea apartenenţă politică.

 (4) Pot fi acreditate ca reprezentanţi interni ai mass-mediei din România persoanele aflate în relaţii contractuale cu aceste instituţii şi care sunt desemnate în acest sens de către conducerea acestora. Persoanele desemnate de aceste instituţii ca reprezentanţi interni ai mass-mediei nu pot avea apartenenţă politică.”

Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente a fost publicat în data de 5 martie 2019 pe site-ul www.roaep.ro, secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională” și poate fi consultat accesând următorul link:

http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala/

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 15 martie 2019.

Direcția Comunicare și relații externe

05.03.2019

Comunicat de presă privind publicarea în Monitorul Oficial al României a unor acte normative referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Comunicat de presă privind publicarea în Monitorul Oficial al României a unor acte normative referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice faptul că actele normative care reglementează diferite aspecte privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, adoptate de Guvern în şedinţa din data de 15 februarie a.c., au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr .128 şi 129 din 18 februarie 2019, după cum urmează:

  1. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019;
  4. Hotărârea Guvernului nr. 82/2019 privind aprobarea modelului listei de susținători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

Menţionăm că actele normative în cauză pot fi consultate și pe site-ul Autorității Electorale Permanente www.roaep.ro, la secţiunea Legislație electorală, sau accesând link-ul http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/

În ceea ce priveşte formularul listei de susţinători, arătăm că acesta se regăseşte în format editabil pe site-ul instituţiei, la următorul link:

http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegerea-parlamentului-european/

 

 

Direcția Comunicare și relații externe

19.02.2019

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna februarie 2019

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna februarie 2019

 

Nr. Crt.

 

Partidul politic

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 (lei ) Valoare subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii februarie 2019 (lei)
1 Partidul Social Democrat 7.597.299,16 7.597.299,16
2 Partidul Național Liberal 3.480.796,01 3.480.796,01
3 Uniunea Salvați România 1.023.607,55 1.023.607,55
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 756.587,15 756.587,15
5 Partidul Mișcarea Populară 492.650,04 492.650,04
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 20.316,97  
      TOTAL 13.371.256,88 13.350.939,91

* Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

Direcția comunicare și relații externe

08.02.2019

Comunicat de presă referitor la eleborarea proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019

Comunicat de presă referitor la eleborarea proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștința publicului proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019.

Proiectul de act normativ a fost elaborat și inițiat de Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne.

Acesta vizează, în esență, prevenirea și combaterea  fraudelor electorale, precum și consolidarea caracterului european, democratic şi eficient al alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019.

Prin proiectul de act normativ se propune reglementarea următoarelor aspecte principale:

– implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV, utilizat cu succes la scrutinele din 2016 şi 2017;

– înregistrarea video-audio neîntreruptă a numărării voturilor în secţiile de votare;

– finanțarea campaniei electorale de către partidele politice;

– îndeplinirea, de către AEP, a rolului de punct de contact unic pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei Europene C(2018) 5949 din 12 septembrie 2018 privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online și protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European;

– datele cu caracter personal ale alegătorilor care se înscriu în lista susţinătorilor;

– mecanismul de asigurare a materialelor necesare votării, precum și măsurile și cheltuielile necesare pentru buna organizare a alegerilor.

Urgența, caracterul extraordinar și consecințele negative ale neadoptării proiectului sunt detaliate în preambulul și nota de fundamentare ale acestuia.

Precizăm că atât nota de fundamentare, cât și proiectul de act normativ pot suferi modificări ca urmare a observațiilor și propunerilor instituțiilor avizatoare.

Proiectul de act normativ, însoţit de nota de fundamentare, poate fi consultat pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională.

 

Direcția Comunicare și relații externe

07.02.2019

Comunicat de presă privind distincțiile primite de AEP cu ocazia celei de-a XVII ediţii a Simpozionului Internaţional în domeniul electoral

Comunicat de presă privind distincțiile primite de AEP cu ocazia celei de-a XVII ediţii a Simpozionului Internaţional în domeniul electoral

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a primit Distincția anului 2018 pentru primul proiect de asistență electorală implementat de România în calitate de stat donator, aceasta fiindu-i conferită de Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS).

Premiul a fost oferit în cadrul festivității de decernare a Premiilor Electorale Internaționale, cu ocazia celei de-a XVII ediţii a Simpozionului Internaţional în domeniul electoral, eveniment organizat de Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare și Centrul Internațional pentru Psihologie Electorală și vine ca recunoaștere a rezultatelor deosebite înregistrate în contextul proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul asistenței electorale”, derulat de Autoritatea Electorală Permanentă în calitate de furnizor de asistență, în parteneriat cu Agenția Română de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (ROAID) și Comisia Electorală Independentă a Iordaniei în calitate de beneficiar al expertizei AEP.

Totodată, în cadrul aceluiași eveniment, AEP a primit premiul pentru rezultate remarcabile la categoria Implicarea cetățenilor (Citizens Engagement Award), ca urmare a activității instituției din România în promovarea transparenței proceselor electorale prin colaborarea activă cu societatea civilă.

Gala Premiilor Electorale Internaționale reprezintă o iniţiativă a Centrului Internațional pentru Studii Parlamentare, prin intermediul căreia este recunoscută la nivel internaţional activitatea organismelor de management electoral din întreaga lume.

Direcția Comunicare și relații externe

01.02.2019