Comunicat de presă

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna aprilie 2018

 

TOTAL SUBVENȚIE APRILIE 2018

 

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

Nr. Crt.  

 

 

 

 

Partidul politic

 

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

                  (lei )

 

Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii aprilie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 4.025.766,97 4.025.766,97
2 Partidul Național Liberal 1.844.454,63 1.844.454,63
3 Uniunea Salvați România 542.404,00 542.404,00
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 400.911,36 400.911,36
5 Partidul Mișcarea Populară 261.052,54 261.052,54
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 10.765,85  
      TOTAL 7.085.355,35 7.074.589,50

 

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Direcția comunicare și relații externe

17.04.2018

Comunicat de presă

Comunicat de presă  referitor la elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018

 referitor la elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018

 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și lansat în dezbatere publică  următoarele proiecte de hotărâri ale Guvernului privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018:

 1. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale;
 1. proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018;
 2. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018;
 3. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018.

Precizăm că aceste proiecte de acte normative au fost însușite de Ministerul Afacerilor

Interne, în calitate de co-inițiator.

Proiectele de hotărâri ale Guvernului au fost publicate la data de 12.04.2018 și pot fi consultate pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectele de acte normative menţionate pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 17.04.2018.

Direcția comunicare și relații externe

12.04.2018

 

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna martie 2018

TOTAL SUBVENȚIE MARTIE 2018
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

Nr. Crt. Partidul politic  
Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016(lei)
 
Valoare subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii martie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 7.668.552,03 7.668.552,03
2 Partidul Național Liberal 3.513.441,38 3.513.441,38
3 Uniunea Salvați România 1.033.207,67 1.033.207,67
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 763.682,96 763.682,96
5 Partidul Mișcarea Populară 497.270,46 497.270,46
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 20.507,52
TOTAL 13.496.662,02 13.476.154,50

 

 

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Direcția comunicare și relații externe

14.03.2018

 

 

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2018 este de 18.897.092, cu 4.336 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 ianuarie  2018 figurau în Registrul electoral 18.901.428 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioda 01.02.208 – 28.02.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 22.879 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 166 de  persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție;
 • 177 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere;
 • Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 18.546, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.268.658 au domiciliul sau reședința în țară, iar 628.434 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 28 februraie 2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 28 februarie 2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

Direcția comunicare și relații externe

12.03.2018

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind semnarea unui memorandum între Autoritatea Electorală Permanentă și Comisia Electorală Independentă a Iordaniei

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Comisia Electorală Independentă (IEC) din Regatul Hașemit al Iordaniei au semnat un memorandum de asistență și colaborare în domeniul electoral.

Cele două părți și-au reafirmat, cu acest prilej, angajamentul de a se sprijini reciproc în demersurile de modernizare a sistemelor electorale din țările lor, colaborarea urmând să se concretizeze în schimbul de informații și de expertiză privind soluțiile legislative și tehnice în materie de management electoral, dar și în proiecte comune de îndrumare a personalului electoral și de educare a alegătorilor.

AEP și IEC Iordania se angajează, potrivit prevederilor memorandumului, să promoveze colaborarea în domeniul managementului electoral pe segmente de interes identificate de comun acord, precum și să coopereze în vederea înființării Insitutului Iordanian de Cercetare și Instruire în Domeniul Electoral.

Memorandumul a fost semnat, din partea AEP, de domnul Marian Muhuleț, vicepreședinte, iar din partea IEC Iordania de domnul Khaled Al-Kalaldeh, președinte.

Semnarea memorandumului a avut loc în prezența Excelenței Sale, domnul Nicolae Comănescu, ambasadorul României în Regatul Hașemit al Iordaniei, la sediul Comisiei Electorale Independente a Iordaniei.

Direcția comunicare și relații externe

12.03.2018

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2018 este de 18.901.428, cu 4.157 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 decembrie 2017 figurau în Registrul electoral 18.897.271 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).

Precizăm că, în perioada 01.01.2018 – 31.01.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 24.495 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 160 de  persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție;
 • 164 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere;
 • Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 19.676, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Ca urmare  a importului de date de la DEPABD, au apărut 14.225 de alegători noi, dintre care 5.170 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate reîntorși în țară și 9.055 de alegători noi, care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 ianuarie 2018.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.272.980 au domiciliul sau reședința în țară, iar 628.448 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 ianuarie 2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 ianuarie 2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

Direcția comunicare și relații externe

06.03.2018

 

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna februarie 2018

 

TOTAL SUBVENȚIE FEBRUARIE 2018

 

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

Nr. Crt.  

 

 

 

 

Partidul politic

 

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

                  (lei )

 

Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii februarie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 2.204.374,71 2.204.374,71
2 Partidul Național Liberal 1.009.961,37 1.009.961,37
3 Uniunea Salvați România 297.002,20 297.002,20
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 219.525,59 219.525,59
5 Partidul Mișcarea Populară 142.943,60 142.943,60
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 5.895,02  
      TOTAL 3.879.702,49 3.873.807,47

 

 

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Direcția comunicare și relații externe

09.02.2018

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna ianuarie 2018

 

TOTAL SUBVENȚIE IANUARIE 2018

 

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

Nr. Crt.  

 

 

 

 

Partidul politic

 

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

                  (lei )

 

Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii ianuarie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 2.115.007,07 2.115.007,07
2 Partidul Național Liberal 1.037.960,33 1.037.960,33
3 Uniunea Salvați România 297.710,00 297.710,00
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 247.258,57 247.258,57
5 Partidul Mișcarea Populară 163.728,47 163.728,47
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 4.922,94  
      TOTAL 3.866.587,38 3.861.664,44

 

 

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Direcția comunicare și relații externe

25.01.2018

Comunicat de presă

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința științifică cu tema „Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și pentru Conferința internațională a Autorității Electorale Permanente, desfășurate în perioada 3-6 mai 2018

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința științifică cu tema „Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și pentru Conferința internațională a Autorității Electorale Permanente, desfășurate în perioada 3-6 mai 2018.

În continuarea evenimentelor organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia de la Veneţia în anii 2015 şi 2016, cele două conferinţe vor reuni lideri ai organismelor electorale de pe toate continentele, specialiști de marcă ai domeniului electoral și reprezentanți ai unor prestigioase organizații de profil, pentru a formula noi perspective teoretice asupra egalităţii votului, dar şi pentru a  schimba experienţe şi bune practici în materie electorală.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 23.01.2018 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 05.02.2018.

Direcția comunicare și relații externe

23.01.2018