Comunicat de presă privind evoluția numărului de alegători în perioada decembrie 2016 – august 2018

Comunicat de presă privind evoluția numărului de alegători în perioada decembrie 2016 – august 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral în luna decembrie 2016 era de 18.881.604, cu 35.891 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 august 2018 figurau în Registrul electoral 18.917.495 de alegători români.

În intervalul menționat s-au efectuat de către primari operațiuni curente în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia, au avut loc importuri de date de la Direcția Generală de Pașapoarte, precum și înscrieri în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicărilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a cetățenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare.

Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară.

Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa cuprinde evoluția lunară a numărului total de alegători în perioada decembrie 2016 – august 2018, în format tabelar și grafic, cu evidențierea numărului cetățenilor români cu  domiciliul în străinătate și posesori de pașaport CRDS.

Direcția comunicare și relații externe

14.09.2018

Comunicat de presă privind măsurile propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte

Comunicat de presă privind măsurile propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat, în discursul său din 12 septembrie 2018 privind starea Uniunii, că forul european propune un set de măsuri speciale care să garanteze că alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European vor fi organizate în mod liber, corect și în siguranță.

Potrivit comunicatului de presă postat pe site-ul Comisiei Europene, setul de măsuri pe această temă cuprinde:

 • o recomandare privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare: Statele membre sunt încurajate să înființeze rețele naționale de cooperare în materie electorală, alcătuite din autorități relevante – de exemplu, autoritățile electorale, cele în domeniul securității cibernetice, al protecției datelor și cele responsabile de asigurarea respectării legii – și să numească un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie electorală constituită la nivel european. Acest lucru le va permite autorităților să identifice cu promptitudine amenințările potențiale, să facă schimb de informații și să asigure luarea unor măsuri de răspuns rapide și bine coordonate.
 • Comisia recomandă, de asemenea, asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește materialele publicitare cu caracter politic postate online și vizarea anumitor utilizatori prin conținut online cu caracter politic. Partidele politice europene și naționale, fundațiile și organizațiile implicate în campaniile electorale ar trebui să pună la dispoziție informații privind fondurile cheltuite cu campaniile publicitare online, indicând partidul sau grupul de sprijin politic care se află în spatele unui material publicitar cu caracter politic postat online, precum și publicând informații cu privire la criteriile de selecție a publicului-țintă utilizate pentru diseminarea de informații către cetățeni. În cazul nerespectării acestor principii, statele membre ar trebui să aplice sancțiuni naționale.
 • Autoritățile naționale, partidele politice și presa ar trebui, la rândul lor, să ia măsuri pentru a-și proteja rețelele și sistemele informatice în fața amenințărilor la adresa securității cibernetice, pe baza orientărilor elaborate de autoritățile naționale în cadrul Grupului de cooperare în domeniul securității rețelelor și a sistemelor informatice, împreună cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și cu Comisia Europeană:
 • Orientări privind aplicarea legislației UE în materie de protecție a datelor:Orientările vor permite autorităților naționale și partidelor politice europene și naționale să aplice obligațiile în materie de protecție a datelor impuse de legislația UE în contextul alegerilor. Regulamentul general privind protecția datelor al UE se aplică din mai 2018 și include în sfera sa de aplicare și toate partidele politice europene și naționale, precum și alți actori implicați în procesul electoral, cum ar fi brokerii de date sau platformele de comunicare socială. Având în vedere dezvăluirile în cazul Cambridge Analytica și, pe un plan mai general, impactul tot mai mare al acțiunilor prin care li se adresează conținut personalizat (micro-targeting) alegătorilor pe baza datelor lor cu caracter personal, Comisia reamintește obligațiile în materie de protecție a datelor care li se aplică tuturor părților implicate în alegerile europene;
 • o modificare legislativă menită să înăsprească normele privind finanțarea partidelor politice europene: Modificarea punctuală a Regulamentului din 2014 privind finanțarea partidelor va face posibilă impunerea de sancțiuni financiare în cazul încălcării normelor în materie de protecție a datelor în vederea influențării deliberate a rezultatului alegerilor europene. Sancțiunile ar reprezenta 5 % din bugetul anual al partidului politic european sau al fundației europene în cauză. Aplicarea sancțiunii va fi asigurată de Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. În plus, partidele și fundațiile care s-ar face vinovate de aceste încălcări nu ar putea beneficia de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în anul în care li s-a aplicat sancțiunea.
 • un regulament privind punerea în comun a resurselor și a cunoștințelor de specialitate în domeniul tehnologiilor de securitate cibernetică: Pentru a ține pasul cu evoluția constantă a amenințărilor cibernetice, Comisia propune crearea unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică, pentru a direcționa și a coordona mai bine fondurile disponibile pentru a susține cooperarea, cercetarea și inovarea în materie de securitate cibernetică. Un nou Centru european de competențe în materie de securitate cibernetică va gestiona sprijinul financiar în domeniul securității cibernetice acordat din bugetul UE și va facilita realizarea de investiții comune de către Uniune, statele membre și industrie pentru a impulsiona dezvoltarea sectorului industrial al securității cibernetice și a asigura dotarea sistemelor noastre de apărare cu tehnologie de ultimă generație.

Comunicatul precizează că măsurile propuse astăzi vin în completarea altor acțiuni întreprinse de Comisie, cum ar fi intrarea în vigoare a noilor norme UE privind protecția datelor, setul amplu de măsuri de consolidare a securității cibernetice în UE, care este în curs de a fi negociat de către Parlamentul European și Consiliu, precum și eforturile în curs de combatere a dezinformării online.

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2018 este de 18.917.495, cu 106  mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 iulie 2018 figurau în Registrul electoral 18.917.601 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioda 1.08.2018 – 31.08.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 19.912 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 109 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 129 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 19.786, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală  Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.270.933 au domiciliul sau reședința în țară, iar 646.562 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 august  2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 august  2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Direcția comunicare și relații externe

13.09.2018

Comunicat de presă privind apariția primului număr al Revistei de Studii Electorale

Comunicat de presă privind apariția primului număr al Revistei de Studii Electorale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) semnalează apariția primului număr din 2018 al publicaţiei sale bianuale, Revista Română de Studii Electorale, care continuă revista Expert Electoral.

Revista Română de Studii Electorale poate fi consultată în format electronic accesând următorul link: http://www.roaep.ro/prezentare/revista-studii-electorale/

Din cuprinsul numărului prezent:

 • Cesare Pinelli – „The Various Aspects of the Principle of the Equality and Their Implications in the Electoral Field”
 • Pierre Garrone – „Le suffrage égal dans la jurisprudence des cours constitutionnelles européennes: convergences et divergences”
 • Olivier Kask – „Equal Voting Power and Allocation of Seats to Constituencies”
 • Robert Krimmer, Davis Duenas-Cid, Iuliia Krivonosova, Priit Vinkel, Arne Koitmae – „Challenges to Voting Process Reengineering: Equal Treatment of Multiple Channels in Legally binding Elections”

Revista Română de Studii Electorale se doreşte a fi un spaţiu de dezbatere a temelor referitoare la reglementarea şi administrarea proceselor electorale din România şi din străinătate. Cei interesaţi pot transmite propunerile lor de articole în limbile română, engleză sau franceză la adresa de e-mail : expert.electoral@roaep.ro. Pentru informaţii cu privire la cerinţele de redactare a articolelor publicate în Revista Română de Studii Electorale, vă rugăm să consultaţi pagina revistei.

Direcția comunicare și relații externe

06.09.2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna august 2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna august 2018

TOTAL SUBVENȚIE AUGUST 2018

 

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

Nr. Crt.  

 

 

 

 

Partidul politic

 

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

                  (lei )

 

Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii august 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 623.459,69 623.459,69
2 Partidul Național Liberal 285.645,72 285.645,72
3 Uniunea Salvați România 84.000,65 84.000,65
4 Partidul Alianța Liberalilor și  Democraților 62.088,06 62.088,06
 5 Partidul Mișcarea Populară 40.428,50 40.428,50
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 1.667,28  
      TOTAL 1.097.289.90 1.095.622,62

 

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Direcția comunicare și relații externe

20.08. 2018

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2018 este de 18.917.601, cu 13.701  mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 30 iunie 2018 figurau în Registrul electoral 18.903.900 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).

Precizăm că, în perioda 1.07.2018 – 31.07.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 21.563 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 185 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 164 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 21.612, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală  Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Datele importate de la DEPABD relevă faptul că au intrat în evidențe 20.621 de alegători noi, dintre care 6.948 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate reîntorși în țară și 13.673 de cetățeni cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 iulie 2018.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.270.980 au domiciliul sau reședința în țară, iar 646.621 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 iulie 2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 iulie 2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Direcția Comunicare și relații externe

14.08.2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iulie 2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iulie 2018

 

TOTAL SUBVENȚIE IULIE 2018

 

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

Nr. Crt.  

 

 

 

 

Partidul politic

 

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

                  (lei )

 

Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii iulie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 623.459,69 623.459,69
2 Partidul Național Liberal 285.645,72 285.645,72
3 Uniunea Salvați România 84.000,65 84.000,65
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 62.088,06 62.088,06
 5 Partidul Mișcarea Populară 40.428,50 40.428,50
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 1.667,28  
      TOTAL 1.097.289.90 1.095.622,62

 

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Direcția comunicare și relații externe

10.07.2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2018 este de 18.903.900, cu 1.216 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 mai 2018 figurau în Registrul electoral 18.902.684 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioda 1.06.2018 – 30.06.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 19.074 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 177 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 196 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 20.271, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală  Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.250.254 au domiciliul sau reședința în țară, iar 653.646 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 iunie 2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 iunie 2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Direcția comunicare și relații externe

05.07.2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iunie 2018

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iunie 2018

 

 

TOTAL SUBVENȚIE IUNIE 2018

 

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

Nr. Crt.  

 

 

 

 

Partidul politic

 

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

                  (lei )

 

Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii iunie 2018 (lei)
1 Partidul Social Democrat 4.025.767,51 4.025.767,51
2 Partidul Național Liberal 1.844.454,87 1.844.454,87
3 Uniunea Salvați România 542.404,07 542.404,07
4 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 400.911,42 400.911,42
5 Partidul Mișcarea Populară 261.052,58 261.052,58
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 10.765,85  
      TOTAL 7.085.356,30 7.074.590,45

 

*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Direcția comunicare și relații externe

13.06.2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 mai 2018

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 mai 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 mai 2018 este de 18.902.684, cu 2.226 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 30 aprilie 2018 figurau în Registrul electoral 18.904.910 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioda 1.04.2018 – 30.04.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 22.022 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 174 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție;

Un număr de 178 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 19.792, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.248.995 au domiciliul sau reședința în țară, iar 653.689 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 mai 2018, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 mai 2018, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Direcția Comunicare și relații externe

12.06.2018