Comunicat de presă privind Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2022, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice în 2021i

Comunicat de presă privind Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2022, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice în 2021i

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat pe site-ul  www.finantarepartide.ro  la secțiunea ”ACASĂ”, documentul intitulat ”Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2022, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice în 2021”.

Menționăm că documentul în discuție conține informații referitoare la sancțiunile aplicate formațiunilor politice existente la 31.12.2021, conform datelor înscrise în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului București, informații extrase din Registrul fiscal al partidelor politice, gestionat la nivelul Autorității Electorale Permanente, potrivit dispozițiilor art. 60 alin.(1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității artidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, reamintim tuturor persoanelor interesate că, începând cu anul 2019,  Autoritatea Electorală Permanentă a întreprins toate demersurile necesare în vederea desfășurării activităților de control în deplină concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, reușind și de această dată verificarea tuturor formațiunilor politice existente în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului București, realizând în proporție de 100% obiectivele cuprinse în Planul activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2022.

Astfel că, începând cu anul 2019, pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, au fost publicate toate informațiile ce decurg din activitatea de control, respectiv Rapoartele sintetice documentelor de control și de sancționare, precum și Listele cu privire la sancțiunile aplicate.

În consecință, subliniem că, prin acțiunile inițiate în perioada 2019-2022, Autoritatea Electorală Permanentă a facilitat accesul la date prin publicarea succesivă pe site-ul instituției și pe pagina de internet www.finantarepartide.ro a tuturor informațiilor de inters public.

Direcția comunicare

09.01.2023

Comunicat de presă referitor la realizarea de către AEP a Studiului comparativ privind practicile şi instrumentele tehnice utilizate de către alte state pentru accesibilizarea proceselor electorale pentru persoanele cu dizabilități

Comunicat de presă referitor la realizarea de către AEP a Studiului comparativ privind practicile şi instrumentele tehnice utilizate de către alte state pentru accesibilizarea proceselor electorale pentru persoanele cu dizabilități

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a elaborat și a transmis către Guvernul României Studiul comparativ privind practicile şi instrumentele tehnice utilizate de către alte state pentru accesibilizarea proceselor electorale pentru persoanele cu dizabilități.

Studiul este dedicat practicilor și instrumentelor tehnice folosite în alte state pentru votul persoanelor cu dizabilități și a fost realizat în vederea implementării Măsurii 8.3.3. (i) din Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități “O Românie echitabilă” 2022-2027, aprobată prin H.G. 490/2022.

Analiza comparativă prezintă modalitățile și procedurile electorale, instrumentele și măsurile de ordin tehnic utilizate pentru accesibilizarea procesului electoral în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în alte state din afara Uniunii, dar și măsurile implementate în prezent de România în acest domeniu.

Prin examinarea experiențelor altor state au fost identificate modalități alternative existente pentru exercitarea corespunzătoare a drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități. În acest sens, amintim asigurarea de secții de votare și cabine de vot accesibile, secții de votare alternative, comisii și secții de votare speciale, votul prin corespondență, votul prin intermediul urnei mobile, votul anticipat, votul electronic sau votul prin reprezentare.

Au fost identificate, de asemenea, implementarea altor instrumente care să faciliteze exercitarea votului, precum lupe, șabloane, servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual, oferirea de asistență pentru exercitarea dreptului de vot prin îndrumători sau persoane desemnate care să asiste alegătorii cu dizabilități, realizarea și diseminarea materialelor informative, dezvoltarea unor aplicații informatice, existența mașinilor de vot hibride sau electronice și oferirea asistenței pentru deplasarea la secția de votare prin sisteme de parcare dedicate vehiculelor alegătorilor cu dizabilități și prin facilități de transport gratuit.

În ceea ce privește situația actuală la nivel național, analiza include o secțiune dedicată măsurilor implementate în prezent în România, precum și soluțiilor identificate prin consultarea alegătorilor cu dizabilități în vederea creșterii accesului acestora la procesul electoral. Totodată, analiza include și propuneri privind accesibilizarea buletinelor de vot utilizate în prezent.

Studiul a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Management Electoral/Logistică și materiale electorale/Analize, studii, propuneri și poate fi consultat accesând următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads//2022/12/PRACTICILE_SI_INSTRUMENTELE_TEHNICE_PT_ACCESIBILIZAREA_PROCESELOR_ELECTORALE.pdf

 

 

Direcția comunicare
05.01.2023

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 decembrie 2022

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 decembrie 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 decembrie 2022 este de 18.892.050, cu 4.289 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 30 noiembrie 2022 figurau în Registrul electoral 18.896.339 alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la DEPABD.

Precizăm că, în perioada 01.12.2022 – 31.12.2022, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 22.744 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 37 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 102 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.12.2022 – 31.12.2022 este de 18.390, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.067.503 au domiciliul sau reședința în țară, iar 824.547 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 decembrie 2022, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural)

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 decembrie 2022, aferent fiecărei localități

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări

 

 

Direcția comunicare
5.01.2023

Comunicat de presă privind transmiterea către Secretariatul General al Guvernului a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Comunicat de presă privind transmiterea către Secretariatul General al Guvernului a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale a fost transmis Secretariatului General al Guvernului.

Proiectul are în vedere asigurarea, consolidarea si creșterea transparenței și a integritӑții ȋn finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Proiectul de act normativ vizează, de asemenea, consolidarea disciplinei financiare a partidelor politice, precum şi creșterea gradului de transparență cu privire la veniturile și cheltuielile realizate de partidele politice.

Totodată, proiectul propune acțiuni specifice implementării Măsurilor nr. 4.6.1., 4.6.2. și 4.6.5. din Strategia națională anticorupție (SNA) 2021-2025 și Măsurii 8.3.5. din Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi „O Românie echitabilă” 2022-2027.

 Proiectul se regăsește pe site-ul AEP la secțiunea LEGISLAȚIE ELECTORALĂ – TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ și poate fi consultat accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2022/12/Proiect-de-Lege-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr.-334-2006-14.12.2022.pdf

 

Direcția comunicare

29.12.2022

Comunicat de presă referitor la finalizarea controlului asupra respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice

Comunicat de presă referitor la finalizarea controlului asupra respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a fost finalizat controlul referitor la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate în perioada 01.01.2021-31.12.2021 de cele 189 de formațiuni politice înscrise în Registrul partidelor politice până la data de 31.12.2021.

Misiunea de control s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Planului de control pentru anul 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și potrivit notificării misiunii de control.

Rezultatele fiecărui control efectuat au fost publicate atât pe pagina proprie de internet, cât și în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu ocazia misiunilor de control au fost sancționate contravențional 163 de formațiuni politice. Situația sancțiunilor aplicate fiecărui partid politic în parte va fi publicată pe pagina de internet www.finantarepartide.ro.

Prezentăm în tabelul de mai jos, pe scurt, rezultatele misiunilor de control:

 

189

de partide politice cuprinse în Planul anual de control

1 partid autodizolvat

5 partide pentru care s-au întocmit referate de clasare (radiate până la data începerii controlului)

5 partide radiate în perioada controlului

15 partide pentru care nu au fost întocmite documente de sancționare (nu au fost sancționate contravențional)

163 de partide sancționate contravențional, pentru care s-au întocmit, înregistrat și comunicat documentele de sancționare

 

Pentru cele 163 de partide politice care au fost sancționate contravențional, s-au aplicat următoarele sancțiuni:

 • 58 de partide au fost sancționate cu avertisment;
 • 7 partide au fost sancționate cu avertisment și confiscarea sumelor ce au făcut obiectul contravenției;
 • 14 partide au fost sancționate cu amendă și confiscarea sumelor ce au făcut obiectul contravenției;
 • 84 de partide au fost sancționate cu amendă contravențională.

Suma totală a amenzilor aplicate este în cuantum de 3.555.000,00 lei.

Suma totală a confiscărilor care au făcut obiectul contravenției este în cuantum de 414.418,99 lei.

 

 

Direcția comunicare
22.12.2022

Comunicat de presă privind apariția noului volum al Revistei Române de Studii Electorale

Comunicat de presă privind apariția noului volum al Revistei Române de Studii Electorale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) semnalează apariția noului volum al publicației sale, Revista Română de Studii Electorale, vol. X, nr. 1 – 2, 2022, care poate fi consultat în format electronic accesând următorul link: https://rjoes.ro/books/revista-romana-de-studii-electorale-vol-x-nr-1-2-2022/.

Noul volum al publicației conține studii și analize relevante despre problematici electorale naționale și internaționale, precum accesibilizarea proceselor electorale sau evoluțiile tehnologice în domeniul alegerilor și are următorul cuprins:

 • Laura MATJOŠAITYTĖ – Targets of Disinformation in Elections
 • Irena HADŽIABDIĆ – International Standards and Participation of National Minorities in Electoral Process in Bosnia and Herzegovina
 • Marie-Christine ROSS, Simon MÉLANÇON – La Représentation politique des femmes dans la Francophonie
 • Katharina PABEL – The Concept of Accessibility – Its Implications for Voters and Candidates
 • Bogdan Nicolae ȚONEA – The Accessibility, a Theoretical Concept between National Law and European Regulations
 • Cristian-Alexandru LEAHU – Making Elections Accessible in Romania: A Work in Progress
 • Dora Esmeralda Martínez de BARAHONA – Evolución de los Procesos Electorales en El Salvador de Cara a los Próximos Comicios Electorales 2024
 • Daniel DUȚĂ – Research Concerning the Possibility of Using Electoral Engineering Tools in the Perspective of Organising European Elections Based on Uniform Rules
 • M. Nurul HUDA – Electronic Voting Machines to Replace Manual Processes in Elections Crisis (from the Perspective of the Arab Environment)
 • João Manuel Rosa de ALMEIDA – The Intervention of Mr João Manuel Rosa de Almeida, Member of the National Electoral Commission of Portugal, at the International Conference “The 2022 Legislation and the Reform of the Portuguese Electoral System”

Revista Română de Studii Electorale se doreşte a fi un spaţiu de reflecție și dezbatere asupra subiectelor referitoare la reglementarea şi administrarea proceselor electorale din România şi din străinătate, în vederea aprofundării cunoașterii în domeniu.

Website-ul oficial al Revistei Română de Studii Electorale este https://rjoes.ro/. Pagina conține arhiva completă a acestei publicații, precum și toate informațiile necesare privind rigorile academice de redactare a studiilor și analizelor.

Cu acest prilej, AEP lansează invitația tuturor celor interesați să publice în paginile revistei noastre articole științifice fie în limba română, fie într-o limbă de circulație internațională (engleză,  franceză sau spaniolă), contribuind, astfel, la extinderea cadrului cercetării în materie electorală. Persoanele interesate pot transmite propunerile de articole în limbile română, engleză, franceză sau spaniolă la adresa de e-mail: expert.electoral@roaep.ro.

 

Direcția comunicare
20.12.2022

Comunicat de presă privind deplasarea unei delegații AEP la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 16 – 18 decembrie 2022

Comunicat de presă privind deplasarea unei delegații AEP la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 16 – 18 decembrie 2022

Președintele Autoritӑții Electorale Permanente (AEP), domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, însoțit de cӑtre domnul Constantin Rada, directorul general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, efectuează, ȋn perioada 16 – 18 decembrie 2022, o deplasare la Chișinău, Republica Moldova, în vederea participării, în calitate de experți, la seminarul cu tema „Raportarea financiară și colectarea de fonduri”.

Evenimentul se va desfășura în data de 17 decembrie 2022 și este organizat cu sprijinul Institutului Republican Internațional (orig. eng. The International Republican Institute), în contextul activităților desfășurate de către Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova pentru consolidarea capacităților sale privind supravegherea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Seminarul se adresează partidelor politice și altor organizații social-politice înregistrate în Republica Moldova.

Potrivit agendei, reprezentanții AEP vor prezenta experiența României în privința regulilor de raportare financiară în domeniul finanțării partidelor politice.

Participarea oficialilor români, în calitate de experți, la seminarul „Raportarea financiară și colectarea de fonduri”, se circumscrie angajamentului instituției de a sprijini consolidarea sistemului electoral, promovarea alegerilor democratice și parcurgerea drumului european de către Republica Moldova.

 

Direcția comunicare

16.12.2022

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna decembrie 2022

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna decembrie 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna decembrie 2022, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a înregistrării fuziunii prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvați România”  în Registrul Partidelor Politice și a radierii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinței civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunțată  de Curtea de Apel București-Secția a IV-A Civilă  în 16.04.2021 și a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic în luna decembrie 2022 (lei):

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

9.543.798,70

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

8.090.738,24

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

4.361.545,77

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

1.931.589,81

5

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

499.339,48

 6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

360.782,60

                                    TOTAL

24.787.794,60

 

Direcția comunicare

09.12.2022

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 noiembrie 2022

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 noiembrie 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 noiembrie 2022 este de 18.896.339, cu 12.629 mai mulți față de ultima informare publică realizată de AEP pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 octombrie 2022 figurau în Registrul electoral 18.883.710 alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la DEPABD.

Precizăm că, în perioada 01.11.2022 – 30.11.2022, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 21.428 de  persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 59 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 130 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.11.2022 – 30.11.2022 este de 19.542, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Ca urmare a importului de date de la DEPABD au apărut 14.444 de alegători noi.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.071.719 au domiciliul sau reședința în țară, iar 824.620 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

 

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 noiembrie 2022, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural)

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 noiembrie 2022, aferent fiecărei localități

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

Direcția comunicare

5.12.2022

Comunicat de presӑ privind stabilirea secretariatului asociației WEM-International la București

Comunicat de presӑ privind stabilirea secretariatului asociației WEM-International la București

 

În marja evenimentului aniversar organizat de Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate permanentă, delegația Autoritӑții Electorale Permanente (AEP) a participat la Adunarea generală interimară a membrilor fondatori ai asociației internaționale Women in Electoral Management – International (WEM-International).

 În prezența delegației AEP s-a propus și s-a aprobat ca secretariatul asociației WEM-International să fie stabilit la București.

“Participarea deplină a femeilor și bărbaților la viața politică și la procesele de luare a deciziilor reprezintă un barometru pentru evoluția democratică a unui stat. Întrucât alegerile sunt un exercițiu fundamental în orice societate democratică, organismele de management electoral joacă un rol esențial în maximizarea participării femeilor la alegeri ca alegători, candidați, oficiali aleși și personal electoral. Consider că asociația WEM-International va fi un motor al egalității de gen în alegeri. AEP este onorată să fie membra unei asociații internaționale cu sediul în România”, a declarat președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ.

Asociația internațională a femeilor din cadrul organismelor de management electoral WEM-International a fost înființată în anul 2018, sub jurisdicția Regatului Belgiei, de către o serie de comisii electorale din Europa și regiunea Caucaz, inclusiv România, prin Autoritatea Electorală Permanentă. WEM-International este singura asociație internațională care se adresează egalității de gen în cadrul organisme de management electoral și a fost creată pentru a susține reprezentarea egală a femeilor și bărbaților la toate nivelurile organismelor electorale, în special în pozițiile de conducere. De asemenea, organizația încearcă să ofere sprijin pentru integrarea egalității de gen în toate activitățile și programele electorale.

 

 

Direcția comunicare
22.11.2022