Registrul electoral

Click AICI pentru a vizualiza o scurtă prezentare.

DE CE EXISTĂ REGISTRUL ELECTORAL?

Registrul electoral a fost creat în scopul asigurării unui proces electoral corect și transparent. Stabilirea numărului alegătorilor, evidența și arondarea acestora pe secțiile de votare sunt activități de o importanță deosebită în procesul electoral. În România, toate aceste activități sunt de competența primarilor.

CE ESTE REGISTRUL ELECTORAL?

Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora pe secții de votare.

Registrul este administrat de Autoritatea Electorală Permanentă și conține toţi cetăţenii români care au împlinit 18 ani și au drept de vot. Primarii au responsabilitatea de a opera în acest sistem informatic pentru înregistrarea și actualizarea datelor de identificare ale alegătorilor și a informațiilor privind arondarea acestora pe secții de votare. Astfel pot fi soluționate operativ situațiile în care alegătorii sunt omiși din listele electorale, sunt arondați eronat la secțiile de votare sau neradiați ca urmare a interzicerii drepturilor electorale. Primarii tipăresc direct din Registrul electoral listele electorale permanente și copiile de pe acestea cuprinzând alegătorii.

CUM ESTE STRUCTURAT REGISTRUL ELECTORAL?

Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune.

Registrul electoral conține două secțiuni:

– o secțiune publică, destinată accesului alegătorilor la informații;

– o secțiune privată, destinată instituțiilor publice.

Registrul electoral este actualizat permanent prin adăugarea alegătorilor care au împlinit 18 ani, au dobândit cetățenia română și cărora le-a încetat suspendarea exercitării drepturilor electorale și prin radierea alegătorilor care au decedat, și-au pierdut cetățenia română, cărora le-a fost interzisă exercitarea drepturilor electorale sau au fost puși sub interdicție de către o instanță judecătorească.

IMPORTANT!
În funcţie de aceste operaţiuni, numărul total al alegătorilor se modifică aproape zilnic.

DE CE ESTE UTIL REGISTRUL ELECTORAL ?

Prin accesarea Registrului electoral, cetăţenii români au posibilitatea să verifice înscrierea în evidenţele electorale, nefiind necesară deplasarea acestora la sediul primăriilor. Accesând www.registrulelectoral.ro şi introducând CNP-ul şi numele, alegătorul poate aflasecția de votare la care este arondat, cu toate datele de localizare a acesteia. Orice inadvertență între datele oferite de Registrul electoral și cele reale poate fi semnalată de către alegători primarilor sau Autorității Electorale Permanente. Alegătorii au posibilitatea de a se înscrie în Registrul electoral cu adresa de reședință. Registrul electoral permite primarului să știe în permanență câți alegători există în localitate, asigurând acuratețe și promptitudine în generarea listelor electorale permanente și delimitarea secțiilor de votare.

ŞTIAŢI CĂ…

… În luna martie 2013 în Registrul electoral au fost introduse pentru prima oară datele cetăţenilor români cu drept de vot în număr de 18.309.654, date preluate de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Registrul fiind destinat să funcţioneze doar pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat?

… În perioada iulie – august 2013, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat o evaluare la nivel naţional a capacităţii primarilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele electorale permanente?

… Începând cu data de 13 februarie 2014 Registrul electoral funcţionează pentru toate tipurile de alegeri?

Accesând www.registrulelectoral.ro, alegătorii pot vizualiza știri și noutăţi referitoare la procesul electoral, pot participa la discuţii online prin intermediul componentei Forum, se pot abona la secțiunea de Ştiri, fiind astfel la curent cu ultimele informaţii oferite de Autoritatea Electorală Permanentă.