Vezi arhiva

Raportul privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, la nivelul anului 2022

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite pentru proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Versiunea actualizată a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a expunerii de motive a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a tabelului comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Tabelul comparativ întocmit cu includerea recomandărilor scrise colectate în contextul supunerii proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale procedurii de transparență decizională, publicat la data de 18.11.2022

Minuta dezbaterii publice organizată în data de 08.11.2022 privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Tabel comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Expunere de motive a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale