Comunicat de presă din data de 18 decembrie 2012 – donatii

Comunicat de presă din data de 18 decembrie 2012 – donatii Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat situaţia donaţiilor primite şi declarate de partidele politice, alianţele politice şi electorale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului din 9 decembrie 2012.

Competitorii electorali care au depus liste cu candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat la alegerile din 9 decembrie 2012 au declarat la Autoritatea ElectoralăPermanentă donaţii în valoare totală de 28.734.439 lei. Din această sumă, 3.258.194 lei reprezintă valoarea donaţiilor de la persoane juridice, iar 25.476.245 lei de la persoane fizice.

Centralizator donaţii primite şi declarate de partidele politice, alianţele politice şi electorale şi candidaţii independenţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat la alegerile din 9 decembrie 2012

          Lei

I.

Partid politic

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Uniunea Social Liberală – USL

2.023.876

13.494.170

15.518.046

2. Uniunea Ucrainienilor din România – UUR

0

4.000

4.000

3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România – CRLR

0

3.000

3.000

4. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcu-Musulmani din România – UDTTMR

0

7.000

7.000

5. Uniunea Democrată Maghiară din România –  UDMR

112.692

569.543

682.235

6. Partidul Democrat Liberal – PD-L

609.072

6.200.628

6.809.700

7. Partidul Poporului-Dan Diaconescu PP-DD

124.345

4.038.382

4.162.727

8. Partidul Forţa Civica

254.040

505.163

759.203

9. Partidul România Mare – PRM

0

103.910

103.910

10. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – FCER

12.000

0

12.000

11. Uniunea Polonezilor – UP

0

15.000

15.000

12. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – PNTCD

0

156.789

156.789

13. Uniunea Sârbilor din România – USR

0

2.500

2.500

14. Partidul Ecologist Român – PER

0

131.305

131.305

15. Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale – PPPS

0

7.056

7.056

16. Partidul Popular – PP

96.669

26.662

123.331

17. Uniunea Elenă din România – UER

9.500

11.330

20.830

18. Asociaţia Liga Albanezilor din România – ALAR

0

7.266

7.266

19. Uniunea Bulgară din Banat România – UBBR

0

3.200

3.200

20. Partidul Popular Maghiar din Transilvania – PPMT

1.000

8.200

9.200

21. Partida Romilor Pro Europa

0

10.020

10.020

22. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România – UDSCR

0

3.000

3.000

23. Asociaţia Italienilor

0

3.000

3.000

24. Federaţia Democrată a Germanilor din România- FDGR

15.000

12.000

27.000

25. Uniunea Armenilor din România- UAR

0

3.000

3.000

26. Uniunea Culturală a Rutenilor din România- UCRR

0

32.000

32.000

 

Total donaţii partide politice

3.258.194

25.358.125

28.616.319

II.

Candidat independent

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Piperea Gheorghe

0

118.120

118.120

Total donaţii candidaţi independenţi

0

118.120

118.120

 
Total donaţii primite ( I + II )

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

3.258.194

25.476.245

28.734.439

Centralizatorul poate fi găsit şi pe pagina de web a Autorităţii Electorale Permanente la adresa:

http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=28&l2=39&l3=44

Comunicat de presă din data de 18 decembrie 2012 – restituire depozite

Comunicat de presă din data de 18 decembrie 2012 – restituire depozite Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţă publică lista competitorilor electorali care au îndeplinit condiţiile pentru restituirea depozitelor, prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţă publică lista competitorilor electorali care au îndeplinit condiţiile pentru restituirea depozitelor, prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Reamintim că AEP este titulara unui cont colector special, nepurtător de dobândă, numit Cont colector AEP Alegeri parlamentare  unde competitorii electorali trebuiau să constituie depozitele prevăzute la art. 29 alin. (5) din Legea 35/2008 la depunerea candidaturilor pentru alegerile din 9 decembrie a.c. În contul colector s-a strâns suma de 8.990.850 lei.

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin 2 % din voturile exprimate la nivel naţional şi care pot solicita restituirea depozitelor sunt următoarele: Alianţa Politică Uniunea Social Liberală, Alianţa România Dreaptă, Partidul Poporului – Dan Diaconescu şi Uniunea Democrată Maghiară din România.

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au obţinut cel puţin 2 % din voturile exprimate la nivel naţional şi care, în consecinţă, nu îndeplinesc condiţiile pentru restituirea depozitelor, sunt: Partidul România Mare, Partidul Ecologist Român, Erdelyi Magyar Neppart – Partidul Popular Maghiar din Transilvania, Partidul Popular, Partidul Alianţa Socialistă, Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale, Partidul Social Democrat al Muncitorilor, Partidul Naţional Democrat Creştin. Acestora se adaugă un număr de 12 candidaţi independenţi care nu au îndeplinit condiţiile de restituire. Depozitele constituite de competitorii electorali care nu au îndeplinit condiţiile de restituire sunt în valoare totală de 2.268.000 lei şi se vor face, potrivit legii, venit la bugetul de stat.

Competitorii electorali care au îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (7) din Legea 35/2008, iar în cazul alianţelor politice sau electorale, partidele componente ale acestora, vor solicita în scris AEP restituirea depozitelor. Solicitarea de restituire se va face de către partidul politic care a propus candidaţii, de la nivel central şi pentru toţi candidaţii, şi nu în mod individual de către fiecare candidat.

Potrivit prevederilor legale, AEP va restitui depozitele competitorilor electorali în termen de 14 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a rezultatului alegerilor.

Mai multe informaţii găsiţi pe pagina de internet a AEP la secţiunea Alegeri parlamentare 2012 – Important.

Comunicat de presă din data de 17 decembrie 2012

Comunicat de presă din data de 17 decembrie 2012 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a finalizat în ziua de 14 decembrie 2012 operaţiunile de implementare a sistemului de arhivare electronică şi management al copiilor scanate ale listelor electorale utilizate la referendumul naţional din 29 iulie 2012. AEP poate astfel să răspundă solicitărilor prin care cetăţenii doresc să afle dacă în listele electorale utilizate la referendum figurează că şi-au exercitat dreptul de vot.

Având în vedere numărul foarte mare de cereri adresate AEP, prin care cetăţenii au solicitat să afle dacă în listele electorale utilizate la referendum figurează că şi-au exercitat dreptul de vot, AEP a procedat la implementarea acestui sistem de arhivare electronică şi management al copiilor scanate ale listelor electorale utilizate la referendumul naţional din 29 iulie 2012.

Precizăm că, în lipsa acestui sistem, identificarea solicitanţilor în listele electorale scanate aflate în posesia Autorităţii Electorale Permanente ar fi fost imposibilă, acestea nefiind ordonate pe secţii de votare sau potrivit altor criterii care să fi permis căutarea.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, copia solicitată poate fi pusă la dispoziţie numai ca urmare a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, depusă personal sau transmisă prin fax, poştă sau e-mail (la office@roaep.ro). Cererea va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal, acesta fiind unicul criteriu de căutare şi identificare în arhiva electronică cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare utilizate la referendumul naţional din 29 iulie 2012.

Modelul de formular de solicitare a extrasului din copiile de pe listele electorale permanente utilizate la referendumul naţional din 29 iulie 2012 poate fi descărcat de pe pagina de web a AEP la adresa:

http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=10&l2=110

Comunicat de presă din data de 12 decembrie 2012

Comunicat de presă din data de 12 decembrie 2012 În cadrul întrevederii de final cu conducerea Autorităţii Electorale Permanente (AEP), desfăşurată în data de 11 decembrie 2012, delegaţia misiunii restrânse OSCE-ODIHR de observare a alegerilor şi-a exprimat aprecierea pentru „întâlnirile utile” pe care le-au avut cu reprezentanţii autorităţilor române implicate în organizarea alegerilor parlamentare. Echipa de experţi electorali a  apreciat profesionalismul reprezentanţilor AEP şi a mulţumit pentru sprijinul constant primit cu ocazia misiunii desfăşurate în România.

Preşedintele AEP, doamna Ana Maria Pătru, a apreciat activitatea desfăşurată de delegaţia Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (AP OSCE), precum şi cea a misiunii restrânse a OSCE-ODIHR de observare a alegerilor din 9 decembrie 2012. Preşedintele AEP i-a asigurat pe oficialii electorali străini de întreaga disponibilitate a AEP de a colabora în continuare cu OSCE-ODIHR şi de a furniza toate datele de care aceştia au nevoie pentru redactarea raportului privind desfăşurarea alegerilor din România.

De asemenea, în zile de 10 şi 11 decembrie 2012, conducerea AEP a avut întrevederi cu celelalte delegaţii de observatori internaţionali prezente în România pentru a discuta concluziile misiunii de observare. În cadrul unui program organizat de AEP, şase state au trimis observatori din rândul oficialilor instituţiilor omoloage AEP. Reprezentanţii autorităţilor electorale din Canada, Coreea de Sud, Letonia, Georgia, Bosnia Herţegovina şi Republica Moldova au dat curs invitaţiei AEP de a participa în calitate de observatori.

Programul organizat de AEP pentru observatorii din cele şase state a constat în întrevederi cu membrii conducerii AEP,  întrevederi cu membrii BEC şi vizite la câteva secţii de votare. Observatorii internaţionali au avut ocazia să vadă desfăşurarea procesului electoral la secţiile de votare din cinci sectoare ale municipiului Bucureşti (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Liceul Iulia Haşdeu, Colegiul tehnic Petru Rares, Şcoala gimnazială  „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu şi Şcoala Nr. 136 din cartierul Ferentari), dar şi la secţii de votare din judeţul Ilfov (Otopeni, Snagov-Sat, Tunari). De asemenea, observatorii internaţionali au asistat la încheierea procesului de votare la o secţie din cartierul bucureştean Dămăroaia.

Reprezentanţii acestor delegaţii au apreciat programul organizat de AEP şi şi-au exprimat aprecierea atât pentru întâlnirile avute atâtla BEC, cât şi pentru modul în care au fost organizate şi au funcţionat secţiile de votare vizitate.

Într-o scrisoare adresată preşedintelui AEP, doamna Ana Maria Pătru, preşedintele Comisiei Electorale Centrale din Bosnia-Herţegovina, domnul Branko Petric, a mulţumit „pentru primirea călduroasă şi pentru organizarea impecabilă a misiunii de observare a alegerilor”. „Delegaţia Comisiei Electorale Centrale din Bosnia-Herţegovina s-a bucurat de această vizită şi a apreciat şansa pe care a avut-o de a se familiariza cu procesul electoral şi cu legislaţia electorală din minunata dumneavoastră ţară precum şi să observe cele mai importante proceduri din ziua votării.  A fost o adevărată onoare şi plăcere să vă întâlnesc şi sper într-o colaborare fructuoasă în viitor”, se arată în scrisoarea adresată de către domnul Branko Petric preşedintelui AEP, doamna Ana Maria Pătru.Within the final meeting with the leadership of the Permanent Electoral Authority (PEA), held on December 11, 2012, the delegation of OSCE-ODIHR expressed their appreciation for the „useful meetings” with the representatives of Romanian elections bodies concerned in parliamentary elections organisations. The team of electoral experts appreciated the professionalism and thanked for the permanent support received during the mission carried out in Romania.

Comunicat de presă din data de 8 decembrie 2012

Comunicat de presă din data de 8 decembrie 2012 Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente(AEP), doamna Ana Maria Pătru şi domnul Dan Vlaicu, vicepreşedinte al AEP, s-au întâlnit astăzi, 8 decembrie 2012, cu reprezentanţii instituţiilor omoloage AEP din Canada, Coreea de Sud, Letonia, Georgia, Bosnia Herţegovina şi Republica Moldova.

Întrevederea cu oficialii străini, acreditaţi ca observatori internaţionali la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie2012, aavut ca scop informarea acestora cu privire la aspectele tehnice ale sistemului electoral din România. Vizita face parte dintr-un program organizat de AEP în scopul consolidării relaţiilor de colaborare instituţională şi realizării unui schimb de expertiză în domeniul electoral. Vizita include întâlniri cu reprezentanţi ai AEP, dar şi cu membrii Biroului Electoral Central (BEC) şi reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

Preşedintele AEP, doamna Ana Maria Pătru, şi-a exprimat speranţa că această vizită este „începutul unei colaborări fructuoase”. Domnia sa i-a informat pe oficialii străini cu privire la rolul Autorităţii Electorale Permanente în procesul electoral din România şi a arătat că AEP, “deşi este o instituţie destul de tânără, şi-a câştigat prin activitatea sa o poziţie de referinţă printre instituţiile statului român”.

“Suntem aproape de a finaliza două dintre proiectele noastre ambiţioase: implementarea Registrului Electoral şi schimbarea legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. Totodată, AEP a elaborat proiectul unui Cod electoral care a fost deja transmis Parlamentului şi a fost supus dezbaterii publice”, a arătat doamna Ana Maria Pătru în prezentarea proiectele AEP.

La rândul său, domnul Dan Vlaicu, vicepreşedinte al AEP, a remarcat că e foarte important că au venit observatori din toate colţurile lumii. “E o ocazie foarte bună să observaţi procesul de votare. Mergeţi în secţiile de vot să observaţi cum funcţionează sistemul nostru electoral”, i-a îndemnat vicepreşedintele AEP.

Oficialilor străini li s-a pus la dispoziţie legislaţia electorală românească tradusă în limbi de circulaţie internaţională. În cadrul întrevederii, domnul Cristian Leahu, directorul Direcţiei Legislaţie şi relaţia cu Parlamentul, a făcut o prezentare detaliată a aspectelor tehnice ale sistemului electoral românesc şi ale organizării alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012. De asemenea, domnul Gabriel Saucă, directorul Direcţiei Informatică a AEP, a făcut o prezentare a reglementărilor privind procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor şi cel de repartizare a mandatelor de deputat şi senator.

Reprezentanţii autorităţilor electorale dinCanada, Coreea de Sud,Letonia,Georgia, Bosnia Herţegovina şi RepublicaMoldovaau fost informaţi cu privire la atribuţiile AEP şi ale BEC în procesul electoral din România. Oficialii străini s-au interesat cu privire la procedura de validarea mandatelor de deputat şi senator şi la reglementările privind finanţarea campaniei electorale.

Din delegaţia oficialilor străini au făcut parte Chris Rodgers (Elections Canada), Sung Won Hwang, Su Jin Nam şi Hee Eun Lee  (Comisia Electorală Naţională din Coreea de Sud), Karlis Kamradzis şi Ritvars Eglajs (Comisia Electorală Centrală din Letonia), Irakli Khorbaladze şi Keteva Janelidze (Comisia Electorală Centrală din Georgia), Irena Hadziabdic, Stjepan Mikic şi Branko Petric (Comisia Electorală Centrală din Bosnia Herţegovina), Andrei Volentir, Ştefan Creangă, Eduard Răducan şi Rodica Sîrbu (Comisia Electorală Centrală Moldova).

Din partea AEP au participat deasemnea domnul Gheorghe Onogea, director general al Departamentului de control al finaţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, domnul Iulian Ivan, director al Direcţiei Îndrumare, Control şi coordonare a fililalelor, doamna Denisa Marcu, director al Direcţiei studii, documentare şi monitorizarea procesului electoral, domnul Bogdan Popescu, şeful Serviciului relaţii externe, domnul Octavian Onogea şeful Serviciului alocare subvenţii.The President of the Permanent Electoral Authority (PEA), Ms. Ana Maria Pătru and Mr. Dan Vlaicu, Vice-president of PEA, met today, December 8, 2012, with the representatives of the similar electoral institutions from Canada, South Korea, Latvia, Georgia, Bosnia and Herzegovina and Republic of Moldova.

Comunicat de presă din data de 23 noiembrie 2012 – acreditari

Comunicat de presă din data de 23 noiembrie 2012 – acreditari Autoritatea Electorală Permanentă acreditează instituţiile mass-media din România şi eliberează adeverinţe pentru organizaţiile neguvernamentale care doresc să-şi acrediteze reprezentanţi la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012.

Pentru obţinerea acreditării, conducerea instituţiei mass-media trebuie să formuleze o cerere, potrivit modelului din anexa nr. 1 a Hotărârii AEP nr. 8/2012, însoţită de un tabel după modelul din anexa nr. 2 a aceleiaşi hotărâri.

Cererea şi tabelul (în format editabil) cuprinzând prenumele, numele şi calitatea reprezentanţilor presei scrise, radioului şi televiziunilor din România vor fi transmise AEP la adresa de e-mail office.sg@roaep.ro, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2012, ora 7,00.

Pentru eliberarea adeverinţei, organizaţia neguvernamentală trebuie să formuleze o cerere, potrivit modelului din anexa nr. 5 la Hotărârea AEP nr. 8/2012. Cererea însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, scanate, vor fi transmise AEP la adresa menţionată mai sus, până cel mai târziu în data de 4 decembrie 2012, ora 7,00.

AEP face apel la instituţiile mass-media şi organizaţiile neguvernamentale care doresc să-şi trimită reprezentanţi pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 9 decembrie a.c. să transmită în cel mai scurt timp cererile de acreditare, respectiv cererile pentru eliberarea adeverinţelor.

Hotârârea AEP nr.8/2012 se află pe site-ul www.roaep.ro la secţiunea Alegeri Parlamentare/Legislaţie.

Comunicat de presă din data de 23 noiembrie 2012

Comunicat de presă din data de 23 noiembrie 2012 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat situaţia donaţiilor primite şi declarate de partidele politice, alianţele politice şi electorale şi candidaţii independenţi în primele două săptămâni de campanie electorală.

Valoarea totală a donaţiilor primite şi declarate, la Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 9-22 noiembrie 2012, de către competitorii electorali care au depus liste cu candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat la alegerile din 9 decembrie 2012 afost de 12.452.989 lei. Din această sumă, 1.518.010 lei reprezintă valoarea donaţiilor de la persoane juridice, iar 10.934.979 lei de la persoane fizice.

Centralizator donaţii primite şi declarate, în perioada 9-22 noiembrie 2012, de partidele politice, alianţele politice şielectorale şi candidaţii independenţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat la alegerile din 9 decembrie 2012

          Lei

I.

Partid politic

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Uniunea Social Liberală – USL

765.362

5.635.916

6.401.278

2. Uniunea Ucrainienilor din România – UUR

0

4.000

4.000

3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România – CRLR

0

3.000

3.000

4. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcu-Musulmani din România

0

2.000

2.000

5. Uniunea Democrată Maghiară din România –  UDMR

37.900

268.625

306.525

6. Partidul Democrat Liberal – PD-L

456.776

2.615.864

3.072.640

7. Partidul Poporului-Dan Diaconescu PP-DD

85.593

1.947.763

2.033.356

8. Partidul Forţa Civica

135.020

277.575

412.595

9. Partidul România Mare – PRM

0

61.120

61.120

10. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

4.000

0

4.000

11. Uniunea Polonezilor

0

5.000

5.000

12. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – PNTCD

0

71.296

71.296

13. Uniunea Sârbilor din România

0

2.500

2.500

14. Partidul Ecologist Român

0

900

900

15. Partidul Popular şi al Protecţiei Social

0

4.000

4.000

16. Partidul Popular – PP

33.359

420

33.779

17. Uniunea Elenă din România

0

5.000

5.000

 

Total donaţii partide politice

1.518.010

10.904.979

12.422.989

II.

Candidat independent

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Piperea Gheorghe

0

30.000

30.000

Total donaţii candidaţi independenţi

0

30.000

30.000

 
Total donaţii primite ( I + II )

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1.518.010

10.934.979

12.452.989

Centralizatorul poate fi găsit şi pe pagina de web a Autorităţii Electorale Permanente la adresa:

http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=28&l2=39&l3=44

Comunicat de presă din data de 16 noiembrie 2012

Comunicat de presă din data de 16 noiembrie 2012 prin care AEP informează că a publicat situaţia donaţiilor primite şi declarate de partidele politice, alianţele politice şi electorale şi candidaţii independenţi în prima săptămână de campanie electorală.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat situaţia donaţiilor primite şi declarate de partidele politice, alianţele politice şi electorale şi candidaţii independenţi în prima săptămână de campanie electorală.

Valoarea totală a donaţiilor primite competitorii electorali care au depus liste cu candidaţi pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi declarate în perioada 9-15 noiembrie 2012, la Autoritatea ElectoralăPermanentă, a fost de 6.278.778 lei. Dintre acestea, de la persoane juridice competitorii electorali au declarat  donaţii în valoare totală de 787.608 lei, iar de la persoane fizice de 5.491.170 lei.

          Lei

I.

Partid politic

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Uniunea Social Liberala – USL

420.215

2.587.108

3.007.323

2. Uniunea Ucrainienilor din Romania – UUR

0

4.000

4.000

3. Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania – CRLR

0

3.000

3.000

4. Uniunea Democrata a Tatarilor Turcu-Musulmani din Romania

0

2.000

2.000

5. Uniunea Democrata Maghiara din Romania –  UDMR

23.000

172.200

195.200

6. Partidul Democrat Liberal – PD-L

164.100

1.222.518

1.386.618

7. Partidul Poporului-Dan Diaconescu PP-DD

53.593

1.325.643

1.379.236

8. Partidul Forta Civica

124.700

145.101

269.801

9. Partidul Romania Mare – PRM

0

7.800

7.800

10. Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania

2.000

0

2.000

11. Uniunea Polonezilor

0

5.000

5.000

12. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – PNTCD

0

15.800

15.800

 

Total donaţii partide politice

787.608

5.490.170

6.277.778

II.

Candidat independent

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Piperea Gheorghe

0

1.000

1.000

Total donaţii candidaţi independenţi

0

1.000

1.000

 
Total donaţii primite ( I + II )

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

787.608

5.491.170

6.278.778

Centralizatorul îl puteţi descărca de pe pagina de web al Autorităţii Electorale Permanente, la adresa: http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=28&l2=39&l3=44

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice

16.11.2012

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat situaţia donaţiilor primite şi declarate de partidele politice, alianţele politice şi electorale şi candidaţii independenţi în prima săptămână de campanie electorală.

Valoarea totală a donaţiilor primite competitorii electorali care au depus liste cu candidaţi pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi declarate în perioada 9-15 noiembrie 2012, la Autoritatea ElectoralăPermanentă, a fost de 6.278.778 lei. Dintre acestea, de la persoane juridice competitorii electorali au declarat  donaţii în valoare totală de 787.608 lei, iar de la persoane fizice de 5.491.170 lei.

          Lei

I.

Partid politic

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Uniunea Social Liberala – USL

420.215

2.587.108

3.007.323

2. Uniunea Ucrainienilor din Romania – UUR

0

4.000

4.000

3. Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania – CRLR

0

3.000

3.000

4. Uniunea Democrata a Tatarilor Turcu-Musulmani din Romania

0

2.000

2.000

5. Uniunea Democrata Maghiara din Romania –  UDMR

23.000

172.200

195.200

6. Partidul Democrat Liberal – PD-L

164.100

1.222.518

1.386.618

7. Partidul Poporului-Dan Diaconescu PP-DD

53.593

1.325.643

1.379.236

8. Partidul Forta Civica

124.700

145.101

269.801

9. Partidul Romania Mare – PRM

0

7.800

7.800

10. Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania

2.000

0

2.000

11. Uniunea Polonezilor

0

5.000

5.000

12. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – PNTCD

0

15.800

15.800

 

Total donaţii partide politice

787.608

5.490.170

6.277.778

II.

Candidat independent

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Piperea Gheorghe

0

1.000

1.000

 

Total donaţii candidaţi independenţi

0

1.000

1.000

   
  Total donaţii primite ( I + II )

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

 

787.608

5.491.170

6.278.778

Centralizatorul îl puteţi descărca de pe pagina de web al Autorităţii Electorale Permanente, la adresa: http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=28&l2=39&l3=44

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice

16.11.2012