Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că observarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024 se va face în condițiile stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11 /2024 privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Conform prevederilor actului normativ, AEP eliberează acreditări asociațiilor și fundațiilor interesate să desemneze observatori interni, precum și observatorilor internaționali și reprezentanților mass-media străine.

Precizăm că, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (1) din actul normativ menționat, reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare şi pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.

Asociația sau fundația interesată să desemneze observatori interni la alegerile din data de 9 iunie 2024 trebuie să transmită la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor.

Pe baza documentului de acreditare emis de Autoritatea Electorală Permanentă, asociația sau fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenență politică. Asociațiile şi fundațiile acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii lor, iar aceștia pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusonului, însoțit de actul de identitate.

Documentele necesare acreditării pot fi transmise la adresa de e-mail acreditare@roaep.ro sau prin poștă, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, respectiv până la data de 24 mai 2024.

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatori internaționali și reprezentanţi ai instituţiilor mass-media străine.

Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.

Cererile pot fi transmise de observatorii internaționali și de reprezentanții instituțiilor mass-media străine la adresa de e-mail acreditare@roaep.ro sau prin poștă.

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2024 și formularele aferente, în format editabil, sunt disponibile pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea ALEGERI 9 IUNIE 2024 / ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2024 / ACREDITĂRI și la secțiunea ALEGERI 9 IUNIE 2024 / ALEGERI LOCALE 2024 / ACREDITĂRI, care pot fi accesate la următoarele linkuri: www.roaep.ro/prezentare/alegeri-pentru-parlamentul-european-2024/ sau www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-2024/.


Direcția comunicare
15.04.2024

Alte articole: