Contract de asistență tehnică și suport tehnic pentru utilizarea sistemului informatic Registrul Electoral la alegerile prezidențiale din anul 2014

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de asistență tehnică și suport tehnic pentru utilizarea sistemului informatic Registrul Electoral la alegerile prezidențiale din anul 2014

Tipul contractului: Servicii

Codul CPV Principal: 72611000-6 Servicii de asistenţă tehnică informatică

Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii: Art.122 lit.b

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: –

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 8555

Data încheierii contractului: 26/Septembrie/2014

Valoarea contractului (fara TVA):  1.760.000

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Asocierea formată din SC SIVECO ROMÂNIA SA ȘI SC ASSECO SEE SRL

Adresă: Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr.73-81, Bucuresti, Sector 1, Complex Victoria Park, Cladirea C4

Telefon: 0213023300

CUI: RO 476331