Contract de servicii de producţie de materiale audiovizuale ce se vor difuza în cadrul campaniei de informare la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014Contract de servicii de producţie de materiale audiovizuale ce se vor difuza în cadrul campaniei de informare la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 Achiziţie de servicii de producţie de materiale audiovizuale ce se vor difuza în cadrul campaniei de informare la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de servicii de producţie de materiale audiovizuale ce se vor difuza în cadrul campaniei de informare la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 Tipul contractului: Servicii Codul CPV Principal: 32321300-2 Materiale audiovizuale Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii: Art.122 lit.c Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: - Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 12764 Data încheierii contractului: 23/Septembrie/2014 Valoarea contractului (fara TVA):  195.000 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: SC PRIME TIME PRODUCTIONS SRL Adresă: Bucuresti, Dimitrie Pompei, nr.9-9a, cladirea 20, sector 2 Telefon: 0757.11.66.99 CUI: RO4752065
Alte articole: