Contract de achiziție de broșuri pentru alegerile prezidențiale din anul 2014Contract de achiziție de broșuri pentru alegerile prezidențiale din anul 2014 Achiziție de broșuri pentru alegerile prezidențiale din anul 2014
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului: Contract de achiziție de broșuri pentru alegerile prezidențiale din anul 2014 Tipul contractului: Produse Codul CPV Principal: 22150000-6 Broşuri Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare Conditii: Art.122 lit.b Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: - Procedura este impartita pe loturi: Nu Nr. contracte incheiate: 1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu Procedură verificată de UCVAP: Nu Contract nr.: 13742 Data încheierii contractului: 08/Octombrie/2014 Valoarea contractului (fara TVA):  105.900 Moneda: RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: RA MONITORUL OFICIAL Adresă: Bucuresti, str.Parcului, nr.65, sector 1 Telefon: 0213185111 CUI: RO 427282
Alte articole: