Comunicat de presa

Comunicat de presa Privind semnarea Acordului de parteneriat între Autoritatea Electorala Permanentă şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României

Autoritatea Electorală Permanentă şi Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României au semnat vineri, 15 noiembrie 2013, un acord de parteneriat. Acesta presupune iniţierea unor acţiuni de informare a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu privire la procesul electoral, în vederea consolidării democraţiei și a statului de drept.

Obiectivele generale ale acordului dintre Autoritatea Electorală Permanentă şi Departamentul pentru Relații Interetnice sunt următoarele:

a) informarea, la nivel local, a cetățenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, cu privire la exercitarea dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales;

b) promovarea unei cetățenii participative prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site-uri internet, mijloace de comunicare sociale, publicații etc.) și prin interacțiunea cu părțile interesate, multiplicatori și presă la nivel local și regional.

Obiectivul specific al acordului constă în crearea, în limbile minorităţilor naţionale şi  distribuirea către comunităţile locale a unor materiale tipărite, audiovizuale și multimedia (spoturi video şi spoturi audio, infografice, pliante etc.). În realizarea materialelor de informare se va pune accentul pe:

–                  informaţii tehnice referitoare la exercitarea dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales;

–                  informarea cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu privire la data desfăşurării diferitelor tipuri de alegeri organizate în România;

–                  informaţii generale despre sistemul electoral și despre procesul de votare.

Valabilitatea  Acordului de parteneriat este până la data de 31 decembrie 2014 şi poate fi prelungit prin voinţa părţilor, exprimată în scris.

19.11.2013

Direcţia comunicare şi relaţii externe

Comunicat de presă din data de 19 noiembrie 2012

Comunicat de presă din data de 19 noiembrie 2012 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat situaţia donaţiilor primite şi declarate de partidele politice, alianţele politice şi electorale şi candidaţii independenţi.

Valoarea totală a donaţiilor primite şi declarate, la Autoritatea ElectoralăPermanentă în perioada 9-28 noiembrie 2012, de către competitorii electorali care au depus liste cu candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat la alegerile din 9 decembrie 2012 afost de 16.821.832 lei. Din această sumă, 1.915.301 lei reprezintă valoarea donaţiilor de la persoane juridice, iar 14.906.531 lei de la persoane fizice.

Centralizator donaţii primite şi declarate, în perioada 9-28 noiembrie 2012, de partidele politice, alianţele politice şi electorale şi candidaţii independenţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat la alegerile din 9 decembrie 2012

          Lei

I.

Partid politic

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Uniunea Social Liberală – USL

1.078.342

7.608.332

8.686.674

2. Uniunea Ucrainienilor din România – UUR

0

4.000

4.000

3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România – CRLR

0

3.000

3.000

4. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcu-Musulmani din România – UDTTMR

0

7.000

7.000

5. Uniunea Democrată Maghiară din România –  UDMR

63.992

340.540

404.532

6. Partidul Democrat Liberal – PD-L

466.879

3.888.671

4.355.550

7. Partidul Poporului-Dan Diaconescu PP-DD

98.593

2.328.613

2.427.206

8. Partidul Forţa Civica

170.136

384.875

555.011

9. Partidul România Mare – PRM

0

89.390

89.390

10. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – FCER

4.000

0

4.000

11. Uniunea Polonezilor – UP

0

15.000

15.000

12. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat – PNTCD

0

123.696

123.696

13. Uniunea Sârbilor din România – USR

0

2.500

2.500

14. Partidul Ecologist Român – PER

0

16.035

16.035

15. Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale – PPPS

0

5.543

5.543

16. Partidul Popular – PP

33.359

520

33.879

17. Uniunea Elenă din România – UER

0

10.550

10.550

18. Asociaţia Liga Albanezilor din România – ALAR

0

7.266

7.266

19. Uniunea Bulgară din Banat România – UBBR

0

1.200

1.200

20. Partidul Popular Maghiar din Transilvania – PPMT

0

5.800

5.800

 

Total donaţii partide politice

1.915.301

14.842.531

16.757.832

II.

Candidat independent

Total donaţii

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1. Piperea Gheorghe

0

64.000

64.000

Total donaţii candidaţi independenţi

0

64.000

64.000

 
Total donaţii primite ( I + II )

Persoane juridice

Persoane fizice

Total

1.915.301

14.906.531

16.821.832

Centralizatorul poate fi găsit şi pe pagina de web a Autorităţii Electorale Permanente la adresa:

http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=28&l2=39&l3=44

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind organizarea de către Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Asociaţia „O Şansă pentru Viitor” a Conferinţei „Legislaţia electorală unitară – o necesitate a societăţii moderne”

Autoritatea Electorală Permanentă şi Asociaţia „O Şansă pentru Viitor” vă invită să participaţi la
ConferinţaLegislaţia electorală unitară – o necesitate a societăţii moderne”, eveniment ce va avea loc miercuri, 20 noiembrie 2013, ora 10:00, la Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3, Sector 3, Bucureşti.

În cadrul conferinţei vor fi abordate teme de interes actual din domeniul electoral, cum ar fi situaţia sistemului electoral, codificarea legislaţiei în materie, prevenirea şi combaterea fraudelor electorale, votul din diaspora.

Totodată, vor fi prezentate şi proiecte desfăşurate de către organizaţii neguvernamentale, iniţiative legislative şi uzanţe instituţionale în domeniu, activităţi de pregătire a alegerilor din 2014 şi de implicare a voluntarilor.

Evenimentul este destinat reprezentanţilor instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate protejarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, precum şi studenţilor şi tuturor cetăţenilor interesaţi de situaţia legislaţiei electorale şi de demersurile mediului asociativ.

13.11.2013

Direcţia comunicare şi relaţii externe

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind controalele efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă în luna octombrie 2013

Autoritatea Electorală Permanentă a desfășurat în luna octombrie a anului curent 222 de controale la nivel național în scopul îndeplinirii principalelor obiective ale activității de instruire și control electoral. Ca urmare, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, atât primăriilor cât și persoanelor din primării care au atribuții în materie electorală (12 avertismente și 5 amenzi, fiecare în cuantum de 1000 LEI).

Principalele deficienţe întâlnite au constat în: netransmiterarea către judecătoria arondată a comunicărilor operate în listele electorale permanente existente la primărie după primirea acestora; neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea în exemplarul original al listei electorale permanente existent la primărie, păstrarea în condiții necorespunzătoare a listelor electorale permanente, încălcându-se dispozițiile art. 50 lit. a1), a2) şi a4 ) prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

În luna noiembrie se vor desfășura la nivel național încă 230 de acțiuni de instruire, îndrumare și control electoral. Principalele obiective vizate sunt:

 • îndrumare privind utilizarea Registrului electoral;
 • verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, complementare și speciale;
 • verificarea modului de întocmire a listelor electorale;
 • verificarea semnării listelor electorale de către persoanele abilitate;
 • verificarea modului de actualizare a listelor electorale;
 • verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei electorale existent la primărie;
 • respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile;
 • înscrierile greşite sau erorile din listele electorale;
 • verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică electorală;
 • obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.);
 • respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P.;
 • instruirea primarilor privind atribuţiile stabilite în sarcina acestora de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată.

Autoritatea Electorală Permanentă va continua să efectueze aceste controale pentru a pregăti cadrul potrivit desfășurării alegerilor europarlamentare și prezidențiale din anul 2014.

11.11.2013

Direcţia comunicare şi relaţii externe

Comunicat de presă

Comunicat de presă Ana Maria Pătru, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost aleasă, în data de 14 octombrie 2013, membru al Comitetului Executiv al A-WEB (Association of World Election Bodies/Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale).

O delegaţie a Autorităţii Electorale Permanente, condusă de doamna preşedinte Ana Maria Pătru, a participat, în perioada 14-17 octombrie 2013, la Incheon, Republica Coreea, la Reuniunea Inaugurală a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi la cea de-a 6-a Conferinţă GEO (Global Elections Organization)

„Ziua de azi nu reprezintă doar Reuniunea Inaugurală a unei alte asociaţii internaţionale, ci un moment istoric care, sperăm noi, va marca viitorul tuturor statelor membre şi non-membre, în mod special pe cel al tinerelor democraţii”, a declarat preşedintele AEP, doamna Ana Maria Pătru, în discursul susţinut în cadrul Reuniunii Inaugurale a A-WEB.

România face parte, alături de Republica Coreea, Republica Dominicană, India şi Africa de Sud, din primul Comitet Executiv al A-WEB, constituit din reprezentanţii principalelor organizaţii electorale regionale.

„Autoritatea Electorală Permanentă este orientată spre împărtăşirea experienţelor şi acordarea de expertiză, printr-o implicare activă la nivel european şi internaţional”, a afirmat doamna Ana Maria Pătru, preşedintele AEP, în discursul de la Reuniunea Inaugurală a A-WEB.

Potrivit Cartei A-WEB, misiunea acestei organizaţii este să identifice cele mai noi tendințe, dificultăți și evoluții în managementul electoral democratic și în procesele electorale, în vederea facilitării schimbului de experiență eficient și a expertizei între membri şi a consolidării democrației electorale în întreaga lume.

De asemenea, la Incheon, Republica Coreea, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, a participat şi în cadrul târgului expoziţional organizat cu ocazia celor două evenimente, fiind prezentate aplicaţiile informatice ale Registrului Electoral şi ale Proiectului pilot privind prevenirea votului multiplu, proiect derulat de AEP cu ocazia alegerilor parlamentare parţiale din anul 2010.

Cel de al doilea eveniment, reuniunea GEO, s-a desfăşurat sub titlul „Sustainable Electoral Processes, Strenghtened Democracy” şi a reunit reprezentanţi ai organismelor de management electoral din peste 100 de state din Africa, Asia, Europa, America de Sud, America Centrală, America de Nord, Zona Arabă, Australia. De asemenea au fost prezenţi reprezentanţi ai celor mai importante instituţii cu preocupări în domeniul electoral la nivel global, menţionăm aici: IFES (Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale), UNDP (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), UNEAD (Divizia de Asistenţă Electorală a Naţiunilor Unite), IDEA (Institutul pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală), IFE (Institutul Federal Electoral Mexic), TRIFE (Tribunalul Federal Electoral Mexican) ş.a. Producători importanţi la nivel global de echipamente  şi  furnizori de servicii şi consultanţă specializate pentru domeniul electoral (ex.: SCYTL s.a.) au avut ocazia să îşi prezinte produsele la acest important eveniment.

În cadrul lucrărilor GEO, delegaţia Autorităţii Electorale Permenente a primit aprecierea participanţilor pentru proiectele importante pe care le derulează în acest moment în România. În cadrul dezbaterilor, domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte al AEP, a  susţinut o prezentare cu titlul „National Electoral Register of Romania – Development and Role”. De asemenea, domnul Cristian-Alexandru Leahu, director al Direcţiei legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contecios electoral din cadrul AEP, a avut o intervenţie cu tema „Developing Electoral Integrity Action Plans”.

Totodată, conferinţa GEO a marcat un moment important pe planul relaţiilor excelente pe care România le are prin intermediul AEP cu profesioniştii din domeniul electoral la nivel global, mulţi dintre aceştia apreciind favorabil ideea iniţiată de reprezentanţii delegaţiei din Mexic (colaboratori vechi şi importanţi ai României în domeniul electoral) ca următoarea conferinţă GEO să aibă loc la Bucureşti în 2015. Având în vedere beneficiile din perspectiva imaginii pe plan extern, beneficiile economice şi politice pe care România le-ar avea prin organizarea unui astfel de eveniment la Bucureşti, ne îndreptăţesc să sperăm la tot sprijinul şi colaborarea din partea Guvernului şi instituţiilor centrale ale statului român.

Conferinţa GEO a permis delegaţiei române să aibă discuţii pe marginea iniţierii unor proiecte comune cu reprezentanţi ai statelor prezente, precum şi cu cei ai organismelor electorale internaţionale prezente la eveniment.

Din delegaţia AEP au mai făcut parte: domnul vicepreşedinte Marian Muhuleţ, domnul Iulian Alexandru Ivan, directorul Direcţiei control electoral, instruire şi coordonarea activităţii în teritoriu, domnul Cristian Alexandru Leahu, directorul Direcţiei legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contecios electoral, doamna Cătălina Moraru – consilier şi domnul Andrei Victor Dimitriu – consilier.

22.10.2013

Direcţia comunicare şi relaţii externe

On October 14, 2013, Ana Maria Pătru, the President of the Permanent Electoral Authority of Romania was elected member of the Executive Board of A-WEB (Association of World Election Bodies).

Between 14 to 17 October, a delegation of the Permanent Electoral Authority, led by Mrs. Ana Maria Pătru, attended the Inaugural Assembly of Association of World Election Bodies, and the 6th Global Election Organization Conference (GEO).

“This day is a historical moment, not only a simple Inaugural Assembly of an international associations, that we hope it will mark the future of all member and non-member states, especially of those rising democracies”, stated the PEA President, Mrs. Ana Maria Pătru in a speech within the Inaugural Assembly of A-WEB.

Together with Republic of Korea, Dominican Republic, India and South Africa, Romania is a part of the first A-WEB Executive Committee. The Executive Committee of A-WEB consists of representatives of key regional election organizations.

“The Permanent Electoral Authority is orientated towards sharing experiences and providing expertise through an active involvement at European and international level,” also stated Mrs. Ana Maria Pătru in a speech within the Inaugural Assembly of A-WEB.

According to the A-WEB Charter, the mission of the organization is to identify the latest trends, challenges and developments in electoral management and democratic electoral processes, in order to facilitate the exchange of experiences and expertise between members and to strengthen electoral democracy worldwide.

Due to the support of the Ministry of Foreign Affairs, the Permanent Electoral Authority also participated in the Knowledge Fair, organized on the occasion of the two events. Within the Knowledge Fair, the PEA delegation presented the IT applications of the Electoral Register and the Pilot Project on double voting prevention, developed by PEA on the occasion of parliamentary bye-elections in 2010.

The second event, the GEO Conference, was held under the title „Sustainable Election Processes, Strengthened Democracy” and brought together representatives of electoral management bodies from over 100 countries from Africa, Asia, Europe, South America, Central America, North America, Arab Aria, Australia. The event was also attended by the representatives of the most important global electoral organizations such as: IFES (International Foundation for Electoral Systems), UNDP (United Nations Development Program), UNEAD (United Nations Electoral Assistance Division), IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), IFE (Federal Electoral Institute of Mexico), TRIFE (Electoral Federal Tribunal of Mexico), etc.

Within this event, important global manufacturers and suppliers of equipment, providers of services and consultancy, specialized in electoral matters (e.g. SCYTL) had the opportunity to present their products.

Within GEO sessions, the Permanent Electoral Authority delegation was very much appreciated for its major projects that are being developed in Romania. Mr. Marian Muhuleţ, Vice-President of PEA, made a presentation entitled „National Electoral Register of Romania – Development and Role”. Mr. Cristian – Alexandru Leahu, Director of Legislation, Parliament Liaison and election dispute resolution department, within PEA, presented „Developing Electoral Integrity Action Plans.”

The GEO Conference marked an important moment in terms of the excellent relations that Romania has developed with different worldwide electoral professionals through PEA. Most of them favorably considered the proposal of Mexican delegation (old and important partners of Romania in the election field) regarding the idea of organizing the next 2015 GEO Conference in Bucharest. Given the benefits regarding the image on international plan, the economic and political advantages that Romania would have by organizing such an event in Bucharest, allow us to hope for all the support and collaboration of the Government and the central institutions of the Romanian state.

The GEO Conference enabled the Romanian delegation to initiate discussions on joint projects with representatives of all countries and international electoral bodies, present at the event.

The PEA Romanian delegation also included: Mr. Vice-President Marian Muhuleţ, Mr. Iulian Alexandru Ivan, Director of Electoral Control, training, and regional activity coordination department, Mr. Cristian Alexandru Leahu , Director of Legislation, Parliament Liaison and election dispute resolution department, Ms. Catalina Moraru, Senior Adviser to the President and Mr. Andrei Victor Dimitriu, Adviser to the Vice-President.

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind preluarea preşedinţiei ACEEEO de către preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, doamna Ana Maria Pătru.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, doamna Ana Maria Pătru, a fost aleasă prin vot, azi, 13 septembrie 2013, preşedinte al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO). Alegerile pentru conducerea prestigioasei organizaţii a instituţiilor de management electoral din Europa au avut loc în cadrul Conferinţei anuale a ACEEEO care se desfăşoară în perioada 12-14 septembrie 2013 la Varşovia, Polonia. De asemenea, în cadrul conferinţei ACEEEO s-a decis ca preşedintele Autorităţii Electorale Permanente să preia funcţia de vicepreşedinte al A-WEB (Association of the World Election Bodies), urmând astfel să reprezinte Europa în cadrul asociaţiei internaţionale a organismelor de management electoral. Reuniunea inaugurală a A-WEB va avea loc în data de 14 octombrie 2013 în Republica Coreea.

Odată cu preluarea preşedinţiei ACEEEO de către doamna Ana Maria Pătru, Autoritatea Electorală Permanentă a fost aleasă să organizeze în România, în septembrie 2014, Adunarea Generală şi a 23-a Conferinţă anuală a ACEEEO.

„Având în vedere că anul viitor Autoritatea Electorală Permanentă sărbătoreşte 10 ani de activitate, iar România aniversează 25 de ani de la începutul unei noi ere democratice, am fi onoraţi să găzduim un eveniment atât de important”, a declarat preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, doamna Ana Maria Pătru, în discursul susţinut azi la Conferinţa ACEEEO.

Temele propuse de Autoritatea Electorală Permanentă pentru următoarea Conferinţă a organizaţiei – „Managementul electoral – Planificarea alegerilor generale” şi „Participarea femeilor la procesele electorale şi în viaţa publică” – au întrunit cel mai larg suport din partea membrilor ACEEEO.

„Administraţia electorală trebuie să fie imparţială, apolitică şi să aibă capacitatea de a organiza alegeri libere şi corecte. (…) Suntem dedicaţi promovării egalităţii de şanse în privinţa participării depline a femeilor în toate aspectele vieţii publice şi politice”, a argumentat preşedintele Autorităţii Electorale Permanente cele două teme pe care se va axa viitoarea Conferinţă a ACEEEO de la Bucureşti.

Reuniunea de anul acesta, a 22-a Conferinţă anuală a ACEEEO, găzduită la  Varşovia de către Comisia Electorală Naţională a Poloniei, s-a desfăşurat sub titlul „The Role of Information and Communication Technology and Social Media in Elections”. Dezbaterile s-au axat pe două subiecte. „Development of Voting Technologies since 2000” şiThe challenges of the Social Media development in electoral matters”.

Autoritatea Electorală Permanentă este reprezentată de o delegaţie din care fac parte: doamna preşedinte Ana Maria Pătru, domnul Tiberiu Kovacs Csaba, secretar general, şi domnul Cristian Petraru, şeful Departamentului de organizare a proceselor electorale.

În cadrul dezbaterilor, doamna Ana Maria Pătru şi domnul Cristian Petraru au susţinut o prezentare cu tema „Implementarea Registrului Electoral în România: Obiective şi provocări”.

Cei doi oficiali români au prezentat stadiul implementării acestui amplu proiect derulat de Autoritatea Electorală Permanentă prin care s-a realizat un instrument modern de evidenţă a cetăţenilor cu drept de vot în România şi de gestionare a listelor electorale.

De asemenea, mâine, 14 septembrie 2013, în ultima zi a reuniunii ACEEEO, domnul Tiberiu Kovacs Csaba, secretarul general al Autorităţii Electorale Permanente va prezida  workshop-ul cu tema „Direcţii în dezvoltarea tehnologiilor IT&C utilizate în alegeri. Prezent şi viitor.”

Asociația Oficialilor Electorali Europeni este o organizaţie regional independentă a organismelor de management electoral, cu un statut juridic, bazat pe dreptul internațional.

Autoritatea Electorală Permanentă este membru de drept al ACEEEO din anul 2004. Ȋn anul 2006, Autoritatea Electorală Permanentă a găzduit, la Bucureşti, întâlnirea Biroului Executiv al ACEEEO. Doi ani mai tȃrziu, în România s-a desfăşurat cea de-a 17 a Conferinţă anuală a ACEEEO.

Misiunea sa, potrivit Statutului de organizare şi funcţionare, „este să furnizeze un forum non-partizan, independent de guvernele naționale, în vederea schimbului de experienţă între funcționari şi experții electorali din întreaga Europă, ca să discute şi să ia măsuri pentru a promova alegerile libere și transparente, cu obiectivul de sprijinire a bunei guvernări și a democrației”.

13.09.2013

Direcţia comunicare şi relaţii externe

Today, 13 of September, the President of the Permanent Electoral Authority, Mrs. Ana Maria Pătru has just taken over  the Presidency of the Association of European Election Officials (ACEEEO).

The elections to the prestigious leadership of ACEEEO were hold within the annual conference of ACEEEO hosted by the National Election Commission and National Election Office of Poland, in the period 12-14 of September,  in Warsaw.

The Permanent Electoral Authority will organize in Bucharest, the General Assembly and the 23rd Annual Conference of ACEEEO, in September, 2014.

Taking into consideration that next year we will celebrate a decade since the Permanent Electoral Authority was established, in 2004, and the fact that Romania accomplishes 25 years since the beginning of a new democratic era, we would be honoured to host such an important event”, said the President of the Permanent Electoral Authority Mrs. Ana Maria Pătru,  in a speech today, within  the ACEEEO Conference.

The main topics proposed by the Permanent Electoral Authority on the next year agenda of the Annual Conference are: Electoral management – How to plan a general election and Participation of women in electoral processes and public life.

„The electoral administration must be impartial, non-political and have the institutional capacity for organising free and fair elections (…) We are committed to promoting equal opportunities for the full participation of women in all aspects of political and public life”,  stated the President of Permanent Electoral Authority with regard to the next year topics of the ACEEEO Conference.

The 22nd Annual Conference of ACEEEO hosted, this year, in Warsaw by the National Election Commission was held under the title „The Role of Information and Communication Technology and Social Media in Elections „. The debates focused on two main subjects. „Development of Voting Technologies since 2000″ and „The Challenges of the Social Media development in electoral matters” .

 

Permanent Electoral Authority is represented by a delegation that included: Mrs. Ana Maria Pătru, President, Mr. Csaba Tiberiu Kovacs, Secretary General, and Mr. Cristian Petraru , Head of department for organizing electoral processes.

During the debates, Mrs. Ana Maria Pătru and Mr. Cristian Petraru made a presentation regarding „The implementation of Electoral Registry in Romania: Targets and Challenges”. The Romanian election officials presented the progress of implementation of this major project undertaken by the Permanent Electoral Authority which represents a modern instrument of electors registration in Romania.

Tomorrow, September 14, Mr. Csaba Tiberiu Kovacs, Secretary General of the Permanent Electoral Authority will chair the workshop on „Directions in the development of ICT technologies applied in elections. Today and the future”

 

Association of European Election Officials is an independent regional electoral organisation with a legal status based on international law.

The Permanent Electoral Authority is part of ACEEEO membership since 2004. In 2006 Permanent Electoral Authority hosted in Bucharest the meeting of ACEEEO Executive Board. Two years later,  Romania hosted the 17th Annual Conference of ACEEEO.

ACEEEO mission, according to the Charter is to provide a non-partisan forum, independent of national governments, for the exchange of information among election officials and experts throughout Europe to discuss and act upon ways to promote open and transparent elections with the objective of supporting good governance and democracy.

Communication and External Relations Department

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind participarea unei delegaţii a Autorităţii Electorale Permanente (AEP) la cea de-a X-a Conferinţă europeană a autorităţilor electorale, desfăşurată în perioada 26-27 iunie 2013 la Chişinău, Republica Moldova

O delegaţie a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), condusă de preşedintele AEP doamna Ana Maria Pătru, a participat la cea de-a X-a Conferinţă europeană a autorităţilor electorale, desfăşurată în perioada 26-27 iunie 2013 la Chişinău, Republica Moldova. Conferinţa a fost intitulată „Codul bunelor practici în materie electorală: puncte forte şi evoluţii posibile” şi a fost organizată de Comisa Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.

Evenimentul a reunit peste 100 de participanţi, reprezentanţi din 26 de ţări, dar şi ai unor instituţii internaţionale precum Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa – Biroul pentru Democraţie şi Drepturile Omului (OSCE-ODIHR) şi Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală (International IDEA). Principalele teme abordate: jurisprudenţa europeană şi naţională, finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, îmbunătăţirea activităţii autorităţilor electorale în vederea sporirii încrederii cetăţenilor.

De asemenea, în data de 28 iunie 2013 preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, doamna Ana Maria Pătru, şi preşedintele Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, dr. Iurie Ciocan au semnat la Chişinău un Acord de colaborare între cele două instituţii. Documentul prevede schimbul de experienţă în vederea îmbunătăţirii practicii şi legislaţiei în domeniul electoral.

Acordul va contribui la dezvoltarea cooperării atât în domeniul perfecţionării legislaţiei cu privire la alegeri şi referendumuri, cât şi în cel al aplicării procedurilor electorale şi tehnologiilor moderne. Potrivit Acordului, părţile semnatare s-au angajat să faciliteze schimbul de bune practici în domeniul electoral între cele două instituţii, să organizeze conferinţe, seminare, simpozioane, urmărind scopul îmbunătăţirii proceselor electorale în concordanţă cu standardele internaţionale.

Din delegaţia Autorităţii Electorale Permanente care s-a deplasat în Republica Moldova au mai făcut parte vicepreşedinţii AEP Marian Muhuleţ şi Dan Vlaicu, şeful Departamentului de organizare a proceselor electorale, Cristian Petraru, şi directorul Direcţiei legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral, Cristian-Alexandru Leahu.

Direcţia Comunicare şi Relaţii Externe

01.07.2013

A delegation of the Permanent Electoral Authority (PEA), led by the PEA President, Mrs. Ana Maria Pătru, participated in the 10th European Conference of Electoral Management Bodies, held in Chişinău, Republic of Moldova, in the period 25-27 of June 2013.  The conference main theme of discussion was the „Code of Good Practice in Electoral Matters: strengths and potential developments”. The Conference was co-organised by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) and the Central Electoral Commission of the Republic of Moldova.

The event brought together over 100 participants, representatives of 26 countries and international institutions of the European Union, the Organization for Security and Co-operation in Europe – Office for Democracy and Human Rights (OSCE-ODIHR) and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). The main topics approached were: European and national case-law, the financing of electoral campaigns and political parties, improving the activity of electoral authorities in order to increase public confidence.

On 28 of June, 2013 the President of the Permanent Electoral Authority, Mrs. Ana Maria Pătru and the President of the Central Electoral Commission of the Republic of Moldova, Mr. Iurie Ciocan, signed, in Chişinău, a Cooperation Agreement between the two electoral institutions.

The Cooperation Agreement aims to strengthenthe cooperation between the parties, in order to improve the legislation on elections and referendums. According to the Agreement, the parties have committed to facilitate the exchange of good practices in electoral matters between the two institutions, to consolidate the electoral procedures application, to implement modern technologies, to organise conferences, seminars, symposiums, targeting to improve the electoral process in line with international standards.

The delegation of the Permanent Electoral Authority also included the Vice-presidents of PEA, Mr. Marian Muhuleţ and Mr. Dan Vlaicu, the Head of Organising electoral processes department Mr. Cristian Petraru and the Director of Legislation, Parliament liaison and electoral dispute resolution department, Mr. Cristian-Alexandru Leahu.

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind controalele efectuate de Autoritatea Electorala Permanentă în perioada aprilie-mai 2013

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a efectuat în perioada 2 aprilie – 31 mai 2013 o serie de acţiuni de control privind finanţarea partidelor politice pe anul 2012. Acţiunile de control au avut loc din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control.

Cele 19 controale au vizat finanţarea activităţii partidelor politice la nivelul organizaţiilor locale.

Potrivit rapoartelor privind rezultatele controalelor efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, doar în două cazuri s-au înregistrat încălcări ale prevederilor legale în vigoare referitoare la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. În aceste situaţii, controlorii Autorităţii Electorale Permanente au dispus sancţionarea cu avertisment conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.

Detalii privind rezultatele controalelor efectuate de către Autoritatea Electorală Permanentă la partidele politice în perioada aprilie-mai 2013 pot fi obţinute de pe pagina de web a instituţiei, la adresa http://www.roaep.ro/finantare/

Centralizator controale efectuate în perioada aprilie – mai 2013

 

Nr.crt Perioadă control Partid Organizaţie Prevederi legale încălcate Sancţiuni
1. 02.04-11.04 PC Organizaţia judeţeană Bacău art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale.

(nu a transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României Partea I toată suma cotizată de o persoană)

Avertisment

(conf. art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006)

2. 11.04-22.04 PC Organizaţia judeţeană Dâmboviţa Nu Nu a fost cazul
3. 28.03-08.04 PC Organizaţia judeţeană Vâlcea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006

(nu a transmis pentru publicare în Monitorul Oficial al României partea I cuantumul veniturilor din cotizații)

Avertisment

(conf. art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006)

4. 15.05-24.05 PDL Organizaţia Sector 1 Bucureşti Nu Nu a fost cazul
5. 13.05-23.05 PDL Organizaţia Sector 4 Bucureşti Nu Nu a fost cazul
6. 13.05-23.05 PDL Organizaţia judeţeană Bacău Nu Nu a fost cazul
7. 17.04-26.04 PNL Organizaţia Sector 4 Bucureşti Nu Nu a fost cazul
8. 13.05-23.05 PNL Organizaţia Sector 5 Bucureşti Nu Nu a fost cazul
9. 15.05-24.05 PNL Organizaţia judeţeană Argeş Nu Nu a fost cazul
10. 15.04-25.04 PNL Organizaţia judeţeană Bacău Nu Nu a fost cazul
11. 22.05-31.05 PNL Organizaţia judeţeană Vâlcea Nu Nu a fost cazul
12. 08.04-26.04 PSD Organizaţia Municipiului Bucureşti Nu Nu a fost cazul
13. 10.04-19.04 PSD Organizaţia Sector 1 Bucureşti Nu Nu a fost cazul
14. 13.05-23.05 PSD Organizaţia Sector 2 Bucureşti Nu Nu a fost cazul
15. 03.04-12.04 PSD Organizaţia judeţeană Braşov Nu Nu a fost cazul
16. 15.04-25.04 PSD Organizaţia judeţeană Vâlcea Nu Nu a fost cazul
17. 16.04-26.04 UDMR Organizaţia judeţeană Braşov Nu Nu a fost cazul
18. 20.05-29.05 UDMR Organizaţia judeţeană Cluj Nu Nu a fost cazul
19. 13.05-23.05 UNPR Organizaţia judeţeană Braşov Nu Nu a fost cazul

Direcţia Comunicare şi Relaţii Externe

10.06.2013

Comunicat de presă

Comunicat de presă privind rezultatele alegerilor locale parţiale din comunele Pojejena, judeţul Caraş-Severin şi Densuș, județul Hunedoara.

Autoritatea Electorală Permanentă informează că duminică, 26 mai 2013, au avut loc alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar în două circumscripţii electorale: comuna Pojejena, judeţul Caraş-Severin şi comuna Densuş, judeţul Hunedoara.

În comuna Pojejena, judeţul Caraş-Severin în urma numărării şi centralizării voturilor, s-au înregistrat următoarele rezultatele:

Candidatul Partidului Democrat Liberal, dl. Simonovici Miladin a obţinut 762 de voturi din numărul total de voturi exprimate, iar candidatul Uniunii Social Liberale, dna. Radovancovici Mira a obţinut 1016 voturi.

Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar este Radovancovici Mira, conform art. 97, alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Prezenţa la vot a fost de 69,36%.

În comuna Densuş, judeţul Hunedoara, în urma numărării şi centralizării voturilor, s-au înregistrat următoarele rezultatele:

Candidatul Partidului Democrat Liberal, dl. Grozoni Mircea-Horaţiu a obţinut 63 de voturi din numărul total de voturi valabil exprimate, candidatul Uniunii Social Liberale, dl. Bugari Traian a obţinut 737 voturi şi candidatul Partidului Poporului-Dan Diaconescu, dl. Dinisori Eduard Mironel Cornel a obţinut 65 de voturi.

Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar este Bugari Traian.

Prezenţa la vot a fost de 67,45%.

 

Direcţia Comunicare şi Relaţii Externe

27.05.2013