Mesajul președintelui AEP cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației

Mesajul președintelui AEP cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației

 

undefined

 

 

Alegerile libere, corecte, transparente și periodice, participarea activă a cetățenilor la viața publică și recunoașterea drepturilor fundamentale ale tuturor membrilor societății reprezintă pilonii de bază ai democrației.

Ziua Internațională a Democrației, marcată în data de 15 septembrie, ne oferă prilejul de a celebra drumul parcurs de România în ultimele trei decenii și de a ne reconfirma devotamentul față de valorile democratice.

Asigurarea transparenței și corectitudinii alegerilor, activitățile derulate cu profesionalism și eforturile constante de a îmbunătăți cadrul general de organizare și desfășurare a proceselor electorale în acord cu dorințele și așteptările legitime ale alegătorilor, demonstrează angajamentul Autorității Electorale Permanente de a proteja, respecta și promova procesele democratice.

Contribuția AEP la susținerea și dezvoltarea democrației nu se rezumă doar la palierul național, ci se extinde la nivel global prin apartenența instituției la organizații internaționale al căror vector comun sunt alegerile libere și corecte, prin participarea la misiuni de observare a alegerilor, precum și prin respectarea standardelor și principiilor internaționale în materie electoralӑ.

Trăim în prezent vremuri care ne îndeamnă să reflectăm cu privire la progresele făcute de umanitate în privința respectării și protejării drepturilor și libertăților cetățenilor, care au fost câștigate, în cele mai multe cazuri, cu mari sacrificii. Cu atât mai mult în acest context global anevoios, sper ca amintirea tuturor sacrificiilor făcute în numele progresului democrației să ne confere puterea necesară de a o proteja și de a contribui în fiecare zi la consolidarea acesteia.

 

La mulți ani tuturor democrațiilor din lume!

 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică,

Președintele Autorității Electorale Permanente

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna septembrie 2022

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna septembrie 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna septembrie 2022, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a înregistrării fuziunii prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvați România”  în Registrul Partidelor Politice și a radierii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinței civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunțată  de Curtea de Apel București-Secția a IV-A Civilă  în 16.04.2021 și a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

10.973.471,77

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

9.302.741,02

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA*

5.014.910,82

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

2.220.944,40

5

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

574.141,16

6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

414.828,29

TOTAL

28.501.037,46

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2022

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2022 este de 18.869.456, cu 3912 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 iulie 2022 figurau în Registrul electoral 18.873.368 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioada 01.08.2022 – 31.08.2022, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 23.816 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 32 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 70 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.08.2022 – 31.08.2022 este de 19.866, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.081.167 au domiciliul sau reședința în țară, iar 788.289 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 august 2022, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural)

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 august 2022, aferent fiecărei localități

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

 

Direcția comunicare
01.09.2022

Comunicat de presӑ privind închiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

Comunicat de presӑ privind închiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că votarea la referendumul local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în vederea consultării cetățenilor privind demiterea primarului comunei, care s-a desfășurat astăzi, 21 august 2022, s-a încheiat.

După închiderea localului secției de votare, președintele, în prezența membrilor biroului electoral, verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ștampilele cu mențiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare și declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării.

Reamintim că operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membri pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale. Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice (tablete) puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.

Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate pe pagina https://prezenta.roaep.ro/.

Datele provizorii, parțiale și finale din procesul-verbal întocmit de către biroul electoral al secției de votare va putea fi consultat pe aceeași pagină. 

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, adresează pe această cale mulțumiri tuturor persoanelor și instituțiilor cu atribuții în domeniul organizării proceselor electorale care au sprijinit Autoritatea în vederea asigurării unui proces electoral transparent și corect. 

 

 

Direcția comunicare

21.08.2021

Comunicat de presă privind deschiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

Comunicat de presă privind deschiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, începând cu ora 7:00, biroul electoral al secției de votare din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, a fost deschis pentru desfășurarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor cu privire la demiterea primarului comunei.

Alegătorii își vor putea exercita dreptul de vot între orele 07:00 – 23:00.

Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și a site-ului de monitorizare a prezenței la vot, precum și suportul tehnic si funcționalitățile specifice referendumurilor.

Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate în timp real pe pagina https://prezenta.roaep.ro/.

Persoanele acreditate să observe procesul electoral au acces și pot staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot și pot să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.

Filmarea şi/sau fotografierea de către persoanele acreditate a locurilor publice din zona de votare şi din localul secţiei de votare pot fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului şi cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, face apel la respectarea tuturor măsurilor organizatorice pe toată durata derulării procesului electoral. 

 

 

Direcția comunicare
21.08.2022

Comunicat de presă privind pregătirea secției de votare în vederea desfășurării referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

Comunicat de presă privind pregătirea secției de votare în vederea desfășurării referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că biroul electoral al secției de votare a preluat de la primar buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea „VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale și alte materiale necesare desfășurării referendumului local din data de 21 august 2022, și efectuează, între orele 18:00 – 20:00, operațiunile preliminare zilei votării, inclusiv înregistrarea cererilor pentru urna specială (mobilă).

Alegătorii își vor putea exercita dreptul de vot duminică, 21 august 2022, între orele 07:00 – 23:00.

În realizarea atribuțiilor ce revin biroului electoral al secției de votare, membrii acesteia exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a acestei funcții este obligatorie. 

Precizăm că operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membri pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale. Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice (tablete) puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.

Datele privind prezența la vot vor putea fi vizualizate în timp real pe pagina https://prezenta.roaep.ro/.

 

 

Direcția comunicare
20.08.2022

Comunicat de presă privind procedura de acreditare a observatorilor interni și externi cu ocazia desfășurării referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, din data de 21 august 2022

Comunicat de presă privind procedura de acreditare a observatorilor interni și externi cu ocazia desfășurării referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, din data de 21 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că observarea referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, având ca obiect demiterea primarului comunei, care se va desfășura în data de 21 august 2022, se va face în condițiile stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2021 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1146 din 2 decembrie 2021.

Astfel, conform prevederilor actului normativ, instituțiile mass-media românești interesate trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii AEP nr. 10/2021, însoțită de documente din care să rezulte faptul că instituția desfășoară activități în domeniul mass-media, până cel mai târziu cu 2 zile înaintea datei referendumului local.

Asociația sau fundația interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii AEP nr. 10/2021, însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei referendumului local, până cel mai târziu cu 2 zile înaintea datei referendumului local.

Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația, fundația sau instituția mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanți, după caz, numai persoane care nu au apartenență politică.

Asociațiile, fundațiile și instituțiile mass-media românești acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii desemnați, care pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusonului, însoțit de actul de identitate.

Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, reprezentanții instituțiilor mass-media străine. Cererea de acreditare va fi însoțită de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de instituții mass-media străine, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist.

Reprezentanții instituțiilor mass-media străine care dețin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorității Electorale Permanente doar cererea de acreditare.

Observatorii internaționali sunt acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă în baza transmiterii de către aceștia a unei cereri însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de organizații străine sau internaționale care desfășoară activități în domeniul electoral, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe referendumul local.

Acreditarea permite accesul și staționarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum și să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.

Filmarea și/sau fotografierea locurilor publice din zona de votare și localul secției de votare vor putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului și cu respectarea dispozițiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2021 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale a fost publicată pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea LEGISLAȚIE ELECTORALĂ și poate fi consultată accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2021/12/HAEP-10-2021-MO-I-1146.pdf.

 

 

Direcția comunicare
10.08.2022

Comunicat de presӑ privind subvențiile acordate partidelor politice în luna august 2022

Comunicat de presӑ privind subvențiile acordate partidelor politice în luna august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna august 2022, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a înregistrării fuziunii prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvați România”  în Registrul Partidelor Politice și a radierii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinței civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunțată  de Curtea de Apel București-Secția a IV-A Civilă  în 16.04.2021 și a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic în luna august 2022 (lei):

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

  6.534.585,12

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

  5.539.682,82

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

  2.986.325,78

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

  1.322.548,64

5

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

     341.894,92

6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

     247.025,81

                                  TOTAL

16.972.063,09

 

 

Direcția comunicare
10.08.2022

Comunicat de presӑ privind desemnarea operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare organizat cu ocazia referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, din data de 21 august 2022

Comunicat de presӑ privind desemnarea operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare organizat cu ocazia referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, din data de 21 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, în data de 08.08.2022ora 15:00, la sediul Direcției județeane Tulcea a Autorității Electorale Permanente, din Municipiul Tulcea, strada Păcii, nr. 20, parter, camera 14 – 15, se vor desfășura operațiunile pentru desemnarea operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare organizat cu ocazia referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, din data de 21 august 2022.

Rezultatul tragerii la sorți va fi consemnat într-un proces-verbal care va fi publicat pe site-ul Autorității Electorale Permanente www.roaep.ro, la secțiunea Operatori de calculator ai BESV, accesibilă la următorul link: http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/.

Doamna Gabriela – Ionela POCORA, expert parlamentar în cadrul Direcției județene Tulcea, este desemnată să efectueze procedura de desemnare a operatorului de calculator al secției de votare organizată pentru Referendumul local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, din data de 21 august 2022.

 

 

Direcția comunicare
05.08.2022

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa internațională cu tema „Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa internațională cu tema „Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința internațională cu tema „Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022.

Evenimentul ar urma să aibă loc Sinaia, în perioada 10 – 14 octombrie 2022, estimându-se prezența unui număr de 105 de participanți, dintre care 70 participanți internaționali și 35 participanți din România.

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune ca finanțarea cheltuielilor pentru organizarea evenimentului să se suporte din bugetul pe anul 2022 al Autorității Electorale Permanente, aprobat potrivit legii, conform devizului estimativ de cheltuieli.

Observațiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menționat pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro până la data de 16.08.2022.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Autorității Electorale Permanente www.roaep.ro la data de 01.08.2022 și poate fi consultat la secțiunea Legislație electorală –Transparență decizională sau accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala-2/.

 

 

Direcția comunicare
01.08.2022