Comunicat de presă privind informarea competitorilor electorali cu privire la data limită de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate pentru alegerile din 9 iunie a.c.

Comunicat de presă privind informarea competitorilor electorali cu privire la data limită de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate pentru alegerile din 9 iunie a.c.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează competitorii electorali participanți la alegerile pentru reprezentanții României în Parlamentul European și la alegerile autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024 că astăzi, 10 iulie a.c., este ultima zi pentru depunerea cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale.

Potrivit prevederilor art. 58 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, însoţită de documentele justificative prevăzute de prezentele norme metodologice, se întocmeşte şi se depune de către mandatarul financiar coordonator la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data alegerilor.

În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la data încheierii campaniei electorale şi plătite până cel mai târziu la data depunerii cererii, iar cererea de rambursare depusă după termenul prevăzut anterior sau neînsoţită de documentele justificative prevăzute de prezentele norme metodologice nu este luată în considerare.

Direcția comunicare și relații publice

10.07.2024

Comunicat de presă privind închiderea secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor pentru funcția de primar în comuna Costinești, județul Constanța, în data de 7 iulie 2024

Comunicat de presă privind închiderea secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor pentru funcția de primar în comuna Costinești, județul Constanța, în data de 7 iulie 2024

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că votarea în cele două secții de votare deschise cu ocazia organizării alegerilor pentru funcția de primar la nivelul Circumscripției electorale nr. 29 – Costinești, județul Constanța, s-a încheiat duminică, 7 iulie 2024, la ora 22.00.

Anularea alegerilor din data de 9 iunie 2024, organizate în Circumscripția electorală nr. 29 Comuna Costinești, pentru funcția de primar, și repetarea acestora, în data de 7 iulie 2024, a fost dispusă conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 394H/25.06.2024.

Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate prin afișarea pe pagina de internet a AEP – https://prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secție de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot, pentru fiecare scrutin în parte. Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare pot fi consultate pe aceeași pagină, imediat după întocmirea acestora.

După închiderea secțiilor de votare are loc activitatea de numărare a voturilor, de consemnare a acestora în procesele-verbale și de efectuare a operațiunilor de centralizare a rezultatelor votării, activitate de competența exclusivă a birourilor electorale de circumscripție locală și județeană.

Direcția comunicare și relații publice

07.07.2024

Comunicat de presă privind organizarea alegerilor pentru funcția de primar în comuna Costinești, județul Constanța, în data de 7 iulie 2024

Comunicat de presă privind organizarea alegerilor pentru funcția de primar în comuna Costinești, județul Constanța, în data de 7 iulie 2024

Având în vedere repetarea alegerilor pentru funcția de primar la nivelul Circumscripției electorale nr. 29 – Costinești, în data de 7 iulie 2024, conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 394 H/25.06.2024, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că secțiile de votare se vor deschide la ora 07:00 și se vor închide la ora 22:00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cetățenii care, la ora 22:00, se află în sediul secției de votare, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.

Datele privind prezența la vot vor putea fi vizualizate în timp real, odată cu deschiderea secțiilor de votare, prin afișarea pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente – https://prezenta.roaep.ro. Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeași pagină, imediat după întocmirea acestora.

După închiderea secțiilor de votare va avea loc activitatea de numărare a voturilor, de consemnare a acestora în procesele-verbale și de efectuare a operațiunilor de centralizare a rezultatelor votării, activitate de competența exclusivă a birourilor electorale ale secției de votare și a birourilor electorale de circumscripție locală.

Direcția comunicare și relații publice

06.07.2024

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2024

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2024

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 iunie 2024 este de 18.979.559, cu 651 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 mai 2024 figurau în Registrul electoral 18.978.908 alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioada 01.06.2024 – 30.06.2024, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 17.258 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 169 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 98 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.06.2024 – 30.06.2024 este de 17.980, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.019.639 au domiciliul sau reședința în țară, iar 959.920 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 iunie 2024, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 iunie 2024, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

Direcția comunicare și relații publice

01.07.2024

 

Comunicat de presă privind finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru funcția de primar din comuna Costinești, județul Constanța, din data de 7 iulie 2024

Comunicat de presă privind finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru funcția de primar din comuna Costinești, județul Constanța, din data de 7 iulie 2024

Având în vedere repetarea alegerilor pentru funcția de primar la nivelul Circumscripției electorale nr. 29 – Costinești, în data de 7 iulie 2024, conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 394 H/25.06.2024, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, pentru campania electorală aferentă acestui tur de scrutin, competitorii electorali pot încasa contribuții și pot efectua cheltuieli în cuantum maxim de 8.250 de lei, reprezentând jumătate din limita maximă a contribuțiilor aferente candidaturilor la funcția de primar al comunei.

Încasarea contribuțiilor electorale și plata cheltuielilor electorale se vor efectua numai prin intermediul conturilor bancare notificate în prealabil Autorității Electorale Permanente, utilizate și în campania anterioară.

AEP rambursează competitorilor electorali sumele aferente cheltuielilor efectuate pentru acest scrutin în aceleași condiții ca și cele pentru campania electorală pentru alegerile din 9 iunie a.c., în limita maximă de 8.250 lei. Totodată, vor fi utilizate codul mandatarului financiar alocat cu ocazia alegerilor locale din 9 iunie a.c. și serviciile aceluiași mandatar financiar.

Mandatarii financiari înregistrați la AEP pot fi înlocuiți oricând de către partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare. Mandatarul financiar are aceleași obligații ca în orice campanie electorală, inclusiv în ceea ce privește întocmirea și depunerea tuturor raportărilor prevăzute de lege.

Totodată, materialele de propagandă electorală utilizate trebuie să respecte prevederile Legii nr. 334/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția comunicare și relații publice

27.06.2024

Comunicat de presă privind închiderea secțiilor de votare organizate cu ocazia unui nou tur de scrutin pentru funcția de primar în comunele Chețani, județul Mureș, și Poșaga, județul Alba

Comunicat de presă privind închiderea secțiilor de votare organizate cu ocazia unui nou tur de scrutin pentru funcția de primar în comunele Chețani, județul Mureș, și Poșaga, județul Alba

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că votarea în cele opt secții de votare deschise cu ocazia desfășurării unui nou tur de scrutin pentru funcția de primar pentru candidații aflați în balotaj din comunele Chețani, județul Mureș, și Poșaga, județul Alba, s-a încheiat duminică, 23 iunie 2024, la ora 22.00.

În comuna Chețani, a fost organizat un nou tur de scrutin pentru funcția de primar pentru candidații aflați în situație de balotaj la alegerile din 9 iunie a.c., respectiv domnul Bega Daniel-Marcel, propus de Alianța PMP-Forța Dreptei, și domnul Emil-Florin Mocan, propus de Partidul Social Democrat.

De asemenea, a fost organizat un nou tur de scrutin pentru funcția de primar în comuna Poșaga pentru candidații aflați în situație de balotaj, respectiv doamna Popa Aurelia, propusă de Partidul Social Democrat, și domnul Bulgăr Ionel, propus de Partidul Național Liberal.

Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate pe pagina de internet a AEP – https://prezenta.roaep.ro, numărul de alegători care s-au prezentat la vot fiind afișat pentru fiecare secție de votare în parte. Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare pot fi consultate pe aceeași pagină, imediat după întocmirea acestora.

După închiderea secțiilor de votare are loc activitatea de numărare a voturilor, de consemnare a acestora în procesele-verbale și de efectuare a operațiunilor de centralizare a rezultatelor votării, activitate de competența exclusivă a birourilor electorale ale secției de votare și a birourilor electorale de circumscripție locală.

Direcția comunicare și relații publice

23.06.2024

Comunicat de presă privind organizarea unui nou tur de scrutin pentru funcția de primar pentru candidații aflați în balotaj din comunele Chețani, județul Mureș, și Poșaga, județul Alba

Comunicat de presă privind organizarea unui nou tur de scrutin pentru funcția de primar pentru candidații aflați în balotaj din comunele Chețani, județul Mureș, și Poșaga, județul Alba

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că duminică, 23 iunie 2024, în comuna Chețani, județul Mureș, va fi organizat un nou tur de scrutin pentru funcția de primar pentru candidații aflați în situație de balotaj, respectiv domnul Bega Daniel-Marcel, propus de Alianța PMP-Forța Dreptei, și domnul Emil-Florin Mocan, propus de Partidul Social Democrat. Menționăm că, la scrutinul din data de 9 iunie a.c., aceștia au obținut câte 431 de voturi fiecare dintr-un număr total de 1.202 voturi valabil exprimate.

De asemenea, duminică, 23 iunie 2024, va fi organizat un nou tur de scrutin pentru funcția de primar în comuna Poșaga, județul Alba, pentru candidații aflați în situație de balotaj, respectiv doamna Popa Aurelia, propusă de Partidul Social Democrat, și domnul Bulgăr Ionel, propus de Partidul Național Liberal. Menționăm că, la scrutinul din data de 9 iunie a.c., aceștia au obținut câte 345 de voturi fiecare dintr-un număr total de 690 de voturi valabil exprimate.

Secțiile de votare se vor deschide duminică, 23 iunie a.c., la ora 07:00, și se vor închide la ora 22:00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cetățenii care, la ora 22:00, se află în sediul secției de votare, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.

Datele privind prezența la vot vor putea fi vizualizate în timp real, odată cu deschiderea secțiilor de votare, prin afișarea pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente – https://prezenta.roaep.ro. Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeași pagină, imediat după întocmirea acestora.

Direcția comunicare și relații publice

21.06.2024