Comunicat de presӑ privind participarea unei delegații a AEP la reuniunea de lansare a „Rețelei regionale europene pentru ȋmputernicirea femeilor în alegeri”, organizatӑ de IFES la Praga, ȋn Cehia

Comunicat de presӑ privind participarea unei delegații a AEP la reuniunea de lansare a „Rețelei regionale europene pentru ȋmputernicirea femeilor în alegeri”, organizatӑ de IFES la Praga, ȋn Cehia

Doamna Anamaria Revnic-Cӑlugӑrița, directorul Direcției comunicare din cadrul Departamentului cooperare internaționalӑ, și doamna Claudia Popovici, consilier parlamentar cu atribuții de reprezentare a Autoritӑții Electorale Permanente (AEP) pe lângӑ Rețeaua pentru Competențe Electorale Francofone (RECEF), participӑ, ȋn perioada 19-20 mai 2022, la reuniunea de lansare a Rețelei regionale europene pentru ȋmputernicirea femeilor în alegeri, organizatӑ de Biroul Regional al Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale (IFES), la Praga, ȋn Cehia.

Rețeaua regionalӑ europeanӑ pentru ȋmputernicirea femeilor în alegeri reprezintӑ o platformӑ favorabilӑ pentru schimbul de bune practici ȋn vederea promovӑrii și responsabilizӑrii femeilor în administrația electoralӑ. Totodatӑ, reuniunea internaționalӑ oferӑ un cadru adecvat pentru identificarea de soluții ȋn vederea combaterii stereotipurilor de gen ȋn procesele electorale și ȋncurajeazӑ inițiativele privind perspectiva de gen la nivel regional. 

Evenimentul reunește reprezentanți ai organismelor de management electoral din 18 țӑri și experți internaționali.

 

 

Direcția comunicare

19.05.2022

Comunicat de presă privind desfășurarea evenimentului cu tema „Schimbul de experiențӑ a experților naționali din statele membre UE ȋn vederea asigurӑrii de alegeri transparente și reziliente”

Comunicat de presă privind desfășurarea evenimentului cu tema „Schimbul de experiențӑ a experților naționali din statele membre UE ȋn vederea asigurӑrii de alegeri transparente și reziliente”

În perioada 16-20 mai 2022, Autoritatea Electoralӑ Permanentӑ va gӑzdui la București evenimentul internațional cu tema Schimbul de experiențӑ a experților naționali din statele membre UE ȋn vederea asigurӑrii de alegeri transparente și reziliente.

Reuniunea experților naționali are loc ȋn contextul activitӑților specifice Mecanismului de reziliențӑ ȋn materie electoralӑ al Rețelei europene de cooperare privind alegerile, care funcționeazӑ ȋn cadrul Directoratului General pentru Justiție și Consumatori al Comisiei Europene. Menționӑm, totodatӑ, cӑ  mecanismul de reziliențӑ electoralӑ reprezintӑ principalul instrument al Pachetului legislativ privind transparența și democrația europeanӑ propus de Comisia Europeanӑ.

În vederea participӑrii la sesiunile reuniunii experților naționali din statele membre UE sunt prezenți reprezentanți din cadrul comisiilor electorale din Lituania, Letonia, Estonia și România. 

Principalele subiecte de discuție cuprinse ȋn agenda evenimentului sunt urmӑtoarele:

  • tehnologii electorale utilizate de AEP și de statele membre reprezentate de experții naționali;
  • dezvoltarea de noi tehnologii electorale și impactul utilizӑrii acestora;
  • sporirea securitӑții tehnologiilor electorale – obiective viitoare;
  • votul electronic: evaluarea fezabilitӑții testӑrii acestuia la viitoarele alegeri din România;
  • mӑsuri anticorupție și de integritate ȋntreprinse de AEP și de statele membre reprezentate de experții naționali.

Cu ocazia organizӑrii evenimentului, președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, a afirmat: Reuniunea ne va oferi șansa de a lucra împreună și de a construi o rețea mai puternică, care ne va permite să îndreptăm agenda europeanӑ către subiecte de impact precum analizarea posibilităților de implementare a noilor tehnologii electorale, combaterea dezinformării și a interferențelor străine și protejarea infrastructurii alegerilor.

Direcția comunicare

16.05.2022

Comunicat de presă privind participarea unei delegații a Autoritӑții Electorale Permanente la cea de-a 3-a reuniune a „Rețelei privind justiția electorală din Europa și Eurasia”, organizatӑ de Fundația Internaționalӑ pentru Sisteme Electorale la Skopje, Macedonia de Nord

Comunicat de presă privind participarea unei delegații a Autoritӑții Electorale Permanente la cea de-a 3-a reuniune a „Rețelei privind justiția electorală din Europa și Eurasia”, organizatӑ de Fundația Internaționalӑ pentru Sisteme Electorale la Skopje, Macedonia de Nord

Domnul Ionuț Bălașa, directorul general al Departamentului coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu și domnul Mircea Preoțescu, șeful Departamentului coordonarea organismelor electorale, participӑ, ȋn perioada 16-17 mai 2022, la cea de-a 3-a reuniune a Rețelei privind justiția electorală din Europa și Eurasia, organizatӑ de Fundația Internaționalӑ pentru Sisteme Electorale (IFES) ȋn parteneriat cu Comisia Electoralӑ de Stat și Tribunalul Administrativ al Macedoniei, care se desfășoară la Skopje, Macedonia de Nord. Evenimentul reprezintӑ o platformӑ favorabilӑ pentru schimbul de bune practici și analizarea evoluțiilor recente ȋn materie de justiție electoralӑ. Totodatӑ, reuniunea internaționalӑ oferӑ un cadru adecvat pentru identificarea provocărilor comune ȋn ceea ce privește consolidarea de rețele sustenabile care sӑ sprijine inițiativele de cooperare regională.

Cea de-a 3-a reuniune a Rețelei privind justiția electorală din Europa și Eurasia are ca scop extinderea numărului de membri interesați de procesele de soluționare a litigiilor electorale și servește ca o rețea consultativă de juriști familiarizați cu procesele elctorale regionale.

Evenimentul reunește reprezentanți ai organismelor de management electoral, experți ȋn domeniul justiției electorale, precum și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale.

 

Direcția comunicare

16.05.2022

Comunicat de presӑ privind subvențiile acordate partidelor politice în luna mai 2022

Comunicat de presӑ privind subvențiile acordate partidelor politice în luna mai 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna mai 2022, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a înregistrării fuziunii prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvați România”  în Registrul Partidelor Politice și a radierii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinței civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunțată  de Curtea de Apel București-Secția a IV-A Civilă  în 16.04.2021 și a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic în luna mai 2022 (lei):

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

  8.014.214,00

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

  6.794.035,55

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

  3.662.520,79

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

  1.622.013,89

5

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

    419.310,33

 6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

    302.959,97

                                    TOTAL

20.815.054,53

 

 

Direcția comunicare

10.05.2022

Comunicat de presă privind celebrarea Zilei Europei

Comunicat de presă privind celebrarea Zilei Europei

 

Președintele Autoritӑții Electorale Permanente (AEP), domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, salutӑ celebrarea Zilei Europei, eveniment marcat astӑzi, 9 mai 2022.

Ziua Europei, cunoscutӑ, de asemenea, ca Ziua Schuman, comemoreazӑ declarația istorică a ministrului de externe francez, Robert Schuman, care a propus o nouӑ formӑ de cooperare politică în Europa, războiul dintre națiunile Europei devenind de neconceput.  

Propunerea lui Robert Schuman este considerată piatra de temelie a Uniunii Europene.

Autoritatea Electoralӑ Permanentӑ se aliniazӑ instituțiilor publice din România și organismelor internaționale care celebreazӑ Ziua Europei, subliniind ȋnsemnӑtatea pӑcii, solidaritӑții, stabilitӑții și unitӑții europene.

La nivelul Parlamentului European, cetӑțenii români sunt reprezentați de 33 de membri, aleși ȋn legislatura 2019-2024 prin vot direct ȋn urma alegerilor desfӑșurate la 26 mai 2019.

Cu acest prilej și ȋn contextul geopolitic actual, oficialul AEP reitereazӑ importanța respectӑrii principiilor democratice incluse în tratatele internaționale, legislația și constituțiile naționale și reafirmӑ angajamentul Autoritӑții Electorale Permanente pentru promovarea transparenței și a eficienței în organizarea și desfășurarea de alegeri libere și corecte. 

           

 

Direcția comunicare

09.05.2022

Comunicat de presӑ privind participarea unei delegații a Autoritӑții Electorale Permanente la cea de-a 13-a reuniune a „Rețelei europene de cooperare privind alegerile”, organizată de Comisia Europeană la Bruxelles

Comunicat de presӑ privind participarea unei delegații a Autoritӑții Electorale Permanente la cea de-a 13-a reuniune a „Rețelei europene de cooperare privind alegerile”, organizată de Comisia Europeană la Bruxelles

Directorul general al Departamentului informatizarea proceselor electorale, domnul Ovidiu-Alexandru Oproaica și doamna Cӑtӑlina Moraru, directorul Direcției reglementări, contencios electoral și coordonarea aplicării unitare a legislației, participӑ astăzi, 4 mai 2022, la cea de-a 13-a reuniune a Rețelei europene de cooperare privind alegerile, organizată la Bruxelles de cӑtre Directoratul General pentru Justiție și Consumatori, Unitatea D3: Drepturile cetățeniei Uniunii și libera circulație din cadrul Comisiei Europene.

Evenimentul reprezintӑ o platformӑ favorabilӑ pentru schimbul de bune practici și analizarea evoluțiilor recente ȋn materie electoralӑ la nivelul Uniunii Europene. Agenda ȋntâlnirii cuprinde propunerile legislative privind publicitatea politicӑ și drepturile electorale, elaborarea compendiumului de practici privind votul electronic și o sesiune dedicată dezinformării și acoperirii mediatice echitabile în perioada electorală.

 

 

Direcția comunicare

04.05.2022

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2022

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2022 este de 18.865.076, cu 4.160 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 martie 2022 figurau în Registrul electoral 18.869.236 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioada 01.04.2022 – 30.04.2022, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 22.280 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 54 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 80 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.04.2022 – 30.04.2022 este de 18.094, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.070.464 au domiciliul sau reședința în țară, iar 794.612 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 aprilie 2022, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 aprilie 2022, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări. 

 

 

Direcția comunicare

02.05.2022

Comunicat de presă privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la webinarul cu tema „Rolul rețelelor sociale în alegeri: evoluții și schimbӑri previzionate pentru anii 2030”, organizat de ICPS

Comunicat de presă privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la webinarul cu tema „Rolul rețelelor sociale în alegeri: evoluții și schimbӑri previzionate pentru anii 2030”, organizat de ICPS

Domnul Sorin-Gabriel Lazӑr, șeful Departamentului cooperare internațională și doamna Anamaria Revnic-Cӑlugӑrița, directorul Direcției comunicare din cadrul aceluiași departament, participӑ astӑzi, 20 aprilie 2022, la webinarul cu tema Rolul rețelelor sociale în alegeri: evoluții și schimbӑri previzionate pentru anii 2030, organizat de Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS).

Platformele virtuale și rețelele sociale se aflӑ ȋntr-un proces continuu de transformare, producând efecte diverse ȋn domeniul electoral și, implicit, ȋn mediul politic.

Obiectivul webinarului este de a analiza potențialul impact al expansiunii rețelelor sociale din următorul deceniu asupra activitӑții organismelor de management electoral, cu precădere în ceea ce privește combaterea dezinformӑrii, diseminarea rapidă a informațiilor relevante și facilitarea comunicӑrii prompte și eficiente cu cetӑțenii.

Evenimentul virtual reunește reprezentanți ai organismelor de management electoral și ai partidelor politice, experți ȋn domeniul alegerilor, precum și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale.

 

 

 

Direcția comunicare

22.04.2022