Comunicat de presă privind aplicația Registrul fiscal al partidelor politice

Comunicat de presă privind aplicația Registrul fiscal al partidelor politice

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reamintește că aplicația informatică Registrul fiscal al partidelor politice, care urmăreşte să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi transparenţă ce revin partidelor politice care primesc anual subvenții de la bugetul de stat, concomitent cu asigurarea legalităţii modului de cheltuire a fondurilor publice, este funcțională.

Precizăm că reprezentanții formațiunilor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat au încărcat în aplicație toate informațiile referitoare la subvențiile încasate lunar și cheltuielile efectuate din acestea, într-un formular generat de aplicație, formular asumat prin semnătură de către persoanele responsabile ale formațiunilor politice desemnate în acest sens.

Toate datele încărcate de formațiunile politice și verificate de către personalul Autorității Electorale Permanente sunt publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro, secțiunea ACASĂ, sub denumirea ”Situația cheltuielilor efectuate din subvenția de la bugetul de stat, pe destinații, conform art. 25 din Legea nr. 334/2006.”

Documentele publicate pe pagina de Internet a instituției urmăresc facilitarea accesului fiecărei persoane interesate la situațiile subvențiilor încasate lunar de la bugetul de stat, prin bugetul AEP, de către formațiunile politice, precum și a cheltuielilor efectuate de către aceștia.

Precizăm că aplicația informatică Registrul fiscal al partidelor politice a fost dezvoltată de către Departamentul Informatizarea proceselor electorale pentru Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, cu scopul de a facilita formațiunilor politice îndeplinirea obligaţiilor de raportare a datelor și informațiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006. Un alt obiectiv important al aplicației vizează transparentizarea, pentru publicul larg, a informațiilor referitoare la cuantumul veniturilor din subvențiile alocate partidelor politice, a sumelor cheltuite din acestea, precum și a destinațiilor cheltuielilor.

Menționăm că, începând cu data de 1 iulie 2021, în aplicația informatică Registrul fiscal, pe lângă partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, se vor regăsi și partidele politice înscrise în Registrul fiscal gestionat la nivelul instituției.

 

 

 

Direcția comunicare

05.03.2021

Comunicat de presă privind aplicația Registrul fiscal al partidelor politice

Comunicat de presă privind aplicația Registrul fiscal al partidelor politice

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că aplicația Registrul fiscal al partidelor politice a devenit funcțională. Aplicația, dezvoltată în regie proprie, urmăreşte să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi transparenţă ce revin partidelor politice care primesc anual subvenții de la bugetul de stat, concomitent cu asigurarea legalităţii modului de cheltuire a fondurilor publice.

Reprezentanții formațiunilor politice au efectuat teste în vederea certificării funcționalității aplicației, ca urmare a solicitării Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

Totodată, precizăm că datele încărcate de formațiunile politice vor fi verificate de către personalul Autorității Electorale Permanente, urmând a se solicita formațiunilor politice certificarea datelor introduse în aplicație prin semnătură electronică.

Începând cu luna martie a anului 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a asigurat publicarea pe site-ul www.finantarepartide.ro cât și în Monitorul Oficial al României, Partea I, a tuturor informațiilor deținute cu privire la finanțarea partidelor politice, conform dispozițiilor art. 47 alin. (1) și (3) și  art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Rapoartelor detaliate ale veniturilor si cheltuielilor atât electorale, cât și din activitatea curentă, a situațiilor financiare, a situației datoriilor și a sintezelor rapoartelor de control.

Publicarea acestor documente a vizat transparentizarea activității Autorității, precum și transparentizarea activităților privind veniturile și cheltuielile formațiunilor politice.

Tot începând cu anul 2019, pe site-ul www.finantarepartide.ro este publicată lunar situația subvențiilor acordate de la bugetul de stat vărsată formațiunilor politice, prin bugetul AEP, în conturile special deschise de către aceștia.

De altfel, în timpul campaniilor electorale Autoritatea Electorală Permanenta a publicat pe site-ul www.finantarepartide.ro și situația contribuțiilor electorale depuse de către competitorii electorali, precum și transferurile efectuate de către aceștia atât din activitatea curentă, cât si din subvențiile de la bugetul de stat.

Toate aceste documente publicate pe pagina de Internet a instituției urmăresc facilitarea accesului persoanelor interesate la situațiile și proveniența surselor de finanțare ale formațiunilor politice și a cheltuielilor efectuate de către aceștia, inclusiv cu privire la veniturile și cheltuielile din subvențiile acordate de la bugetul de stat, precum și la activitățile de control efectuate de către AEP. 

Încă de la preluarea mandatului, respectiv din luna martie a anului 2019, președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, s-a asigurat de creșterea transparenței în finanțarea activității partidelor politice și a întreprins toate demersurile necesare pentru colaborarea cu partidele politice în vederea îndrumării, cunoașterii și respectării legislației în vigoare, atât pentru finanțarea activității curente a formațiunilor politice, cât și pentru finanțarea campaniilor electorale pentru toate tipurile de alegeri desfășurate.

 

 

Direcția comunicare

02.03.2021

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2021

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2021 este de 18.930.421, cu 8.009 mai puțini față de ultima informare publică realizată de AEP pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 ianuarie 2021 figurau în Registrul electoral 18.938.430 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioada 01.02.2021 – 28.02.2021, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 24.497 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 195 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 109 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.02.2021 – 28.02.2021 este de 16.574, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.185.857 au domiciliul sau reședința în țară, iar 744.564 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 28 februarie 2021, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 28 februarie 2021, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

 

Direcția comunicare

01.03.2021

Comunicat de presӑ privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la seminarul cu tema “Alegeri în contextul pandemiei, provocarea participării democratice și securității sanitare”, organizat de RESAO

Comunicat de presӑ privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la seminarul cu tema “Alegeri în contextul pandemiei, provocarea participării democratice și securității sanitare”, organizat de RESAO

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă astӑzi, 26 februarie 2021, la seminarul cu tema “Alegeri în contextul pandemiei, provocarea participării democratice și securității sanitare”, organizat de Rețeaua Structurilor de Gestiune Electorală din Africa de Vest (RESAO).

În vederea susținerii organizării și desfășurării unor procesele electorale credibile, participative și sigure, RESAO a realizat un studiu în rândul țărilor din Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest, care a oferit fundamentul unui document de referință ce reunește principalele linii directoare pentru buna gestionare a alegerilor în timpul pandemiei.

În acest context, RESAO a invitat toate statele membre ale Rețelei de competențe electorale francofone (RECEF) să participe la eveniment, într-un cadru deschis dezbaterilor și schimbului de experiențe în domeniul organizării unor alegeri credibile în perioada pandemiei de COVID-19.

AEP este reprezentatӑ la acest eveniment de domnul Cristian-Alexandru Leahu, șeful Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană, și doamna Alexandra Iordache, consultant parlamentar în cadrul Departamentului cooperare internațională.

Reamintim că Autoritatea Electorală Permanentă a devenit membru cu drepturi depline al RECEF în mai 2016.

Comunicat de presӑ referitor la exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020

Comunicat de presӑ referitor la exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, până la data de 24 februarie 2021, C.N. Poșta Româna S.A. a recepționat 8.249 plicuri privind votul prin corespondență, livrate după expirarea termenului legal, respectiv data de 3 decembrie 2020, ora 23:59.

Până la data de 12 februarie 2021, a fost înregistrată primirea, după termenul legal, a 7.091 plicuri exterioare ce conțin buletinele de vot ale alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în afara țării.

După data de 12 februarie 2021, C.N. Poșta Româna S.A. a mai recepționat 1.158 de plicuri livrate după expirarea termenului legal. Dintre acestea, 424 plicuri reprezintă plicuri ce conțin materialele electorale expediate de C.N. Poșta Româna S.A. către alegătorii români, dar care nu au fost recepționate, iar 734 plicuri reprezintă plicuri exterioare expediate de alegători și recepționate de C.N. Poșta Româna S.A. după termenul legal.

Reamintim că, în cazul alegătorilor al căror plic nu a ajuns la biroul pentru votul prin corespondență competent până la data de 3 decembrie 2020, ora 23:59, termenul-limită potrivit legislației în vigoare, AEP a transmis un e-mail prin care aceștia erau informați că se pot deplasa la cea mai apropiată secție de votare din țara de reședință sau de domiciliu, pentru a-și exercita dreptul de vot.

 

Direcția comunicare

26.02.2021

Comunicat de presӑ privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la webinarul cu tema „Dialogul judiciar la nivel mondial și lansarea bazei de date online a hotărârilor judecătorești”, organizat de Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale

Comunicat de presӑ privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la webinarul cu tema „Dialogul judiciar la nivel mondial și lansarea bazei de date online a hotărârilor judecătorești”, organizat de Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă astӑzi, 25 februarie 2021, la webinarul cu tema Dialogul judiciar la nivel mondial și lansarea bazei de date online a hotărârilor judecătorești, organizat de Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES).

Evenimentul ȋși propune sӑ analizeze ansamblul specific alegerilor, unde guvernarea și stabilitatea pot fi compromise, precum și eventuale cazuri ȋn care judecătorii pot fi supuși unei presiuni politice acerbe atunci când iau hotărâri care privesc domeniul electoral. Totodatӑ, aceste ipoteze pot afecta semnificativ nivelul de încredere al pӑrților interesate privind chestiunile juridice de natură electorală, chiar dacă alegerile se desfășoară fără incidente. 

Obiectivul principal al webinarului este sӑ ofere rӑspunsuri la ȋntrebӑri pregnante precum: Care sunt temele comune care apar în hotărârile judecătorești din întreaga lume privind domeniul electoral? Cum răspund judecătorii la nivel global la aceste provocări? Care este rolul acestora în disputele pre-electorale și  post-electorale?

AEP este reprezentatӑ la acest eveniment de domnul Daniel Duțӑ, directorul general al Departamentului logistică și resurse electorale.

IFES este o organizație internaționalӑ care promovează democrația ȋn ȋntreagӑ lume și colaborează cu societatea civilă, instituțiile publice și sectorul privat pentru a construi democrații reziliente.

 

 

Direcția comunicare

25.02.2021

Comunicat de presӑ privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la webinarul cu tema „Consolidarea accesului privind înregistrarea alegătorilor”, organizat de Centrul International pentru Studii Parlamentare, în data de 24 februarie 2021

Comunicat de presӑ privind participarea Autoritӑții Electorale Permanente la webinarul cu tema „Consolidarea accesului privind înregistrarea alegătorilor”, organizat de Centrul International pentru Studii Parlamentare, în data de 24 februarie 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă astӑzi, 24 februarie 2021, la webinarul cu tema Consolidarea accesului privind înregistrarea alegătorilor, organizat de Centrul International pentru Studii Parlamentare.

Evenimentul de astӑzi ȋși propune sӑ analizeze bunele practici ȋn materie electoralӑ ȋn ceea ce privește procesul de înregistrare a alegӑtorilor, care reprezintă baza democratică prin care se pune în practică principiul fundamental: o persoană, un vot, o valoare. Totodatӑ, programul evenimentului menționeazӑ ca punct de discuție responsabilitatea organismelor de management electoral ȋn asigurarea  unui registru al alegătorilor, incluziv, corect și cuprinzător.

Evenimentul reunește specialiști și practicieni din domeniul managementului electoral și are ca obiectiv facilitarea dialogului ȋntre participanți ȋn vederea consolidӑrii capacitӑții administrative și a schimbului de expertizӑ electoralӑ.

AEP este reprezentatӑ la acest eveniment de domnul Ovidiu-Alexandru Oproaica, directorul general al Departamentului informatizarea proceselor electorale, domnul Mircea Preoțescu, șeful Departamentului coordonarea organismelor electorale și domnul Ion Mincu-Rădulescu, directorul adjunct al Direcției comunicare din cadrul Departamentului cooperare internațională.

Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare este o organizație internaționalӑ care promoveazӑ elaborarea eficientă a politicilor și buna guvernare printr-o mai bună interacțiune interinstituționalӑ și care are drept scop organizarea de evenimente ȋn vederea schimbului de informații și experiențӑ ȋn materie electoralӑ.

 

Direcția comunicare

24.02.2021

Comunicat de presӑ privind participarea AEP la webinarul cu tema Dimensiunea de gen a dezinformării în alegeri, politică și mediul informațional digital, organizat de IFES

Comunicat de presӑ privind participarea AEP la webinarul cu tema Dimensiunea de gen a dezinformării în alegeri, politică și mediul informațional digital, organizat de IFES

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că participă astăzi, 24 februarie 2021, la webinarul cu tema Dimensiunea de gen a dezinformării în alegeri, politică și mediul informațional digital, organizat de Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES).

Organizatorii aduc în dezbatere fenomenul contestării rolurilor tradiționale de gen în spații dominate de bărbați, care a produs diferite efecte nocive, precum raportări mediatice părtinitoare, atacuri la persoană, abuzuri și discursuri instigatoare la ură. Astfel, obiectivul acestui webinar este analizarea, din perspectiva de gen, a provocărilor legate de realizarea informării în deplină integritate, în vederea identificării rolurilor, normelor și stereotipurilor de gen existente în domeniile electoral, politic și digital.

Prezența Autorității Electorale Permanente la eveniment va fi asigurată de domnul Daniel Duță, directorul general al Departamentului logistică și resurse electorale, și doamna Cristina-Delciza Mareș, consilier parlamentar în cadrul Departamentului cooperare internațională.

IFES a activat, începând cu anul 1987, în mai mult de 145 de țări cu democrații în curs de dezvoltare sau democrații consolidate. În calitate de lider global în promovarea și protecția democrației, prin oferirea de asistență tehnică și cercetare aplicată, organizația dezvoltă procese civice și politice la care toți cetățenii pot participa în siguranță și în mod egal, precum și modalități inovatoare prin care tehnologia și datele pot veni în sprijinul alegerilor și al democrației.

 

Direcția comunicare

24.02.2021

Comunicat de presӑ privind vaccinarea împotriva virusului COVID-19 a președintelui Autorității Electorale Permanente

Comunicat de presӑ privind vaccinarea împotriva virusului COVID-19 a președintelui Autorității Electorale Permanente

            Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că președintele instituției, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, s-a vaccinat astăzi, 23 februarie 2021, la ora 11:47, împotriva virusului COVID-19, cu vaccinul produs de AstraZeneca, la centrul de vaccinare din cadrul Circului Metropolitan din București.

            Oficialul AEP afirmă că procedura de vaccinare este simplă și adresează mulțumiri personalului medical pentru profesionalismul și implicarea manifestate în contextul efectuării acestui act medical.

            Reamintim că președintele AEP a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 în urma testării Real-Time PCR efectuate în data de 1 decembrie 2020.

            Precizăm că, potrivit modalității de prioritizare a populației pentru vaccinarea împotriva COVID-19, AEP se încadrează în Etapa a II-a de vaccinare, conform Capitolului XI, Subcapitolului 2, lit. C, punctul 2, lit. b) (i) al Hotărârii nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, angajații Autorității fiind încadrați drept ,,lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale”.

 

 

Direcția comunicare

23.02.2021