Comunicat de presă privind participarea AEP la „Programul de consolidare a capacității privind educarea alegătorilor”, organizat de IIIDEM India, în perioada 25-29 octombrie 2021

Comunicat de presă privind participarea AEP la „Programul de consolidare a capacității privind educarea alegătorilor”, organizat de IIIDEM India, în perioada 25-29 octombrie 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă, ȋn perioada 25-29 octombrie 2021, la Programul de consolidare a capacității privind educarea alegătorilor, organizat de Institutul Internațional pentru Democrație și Management Electoral din India (IIIDEM).  

Obiectivul Programului este de a sprijini specialiștii din organismele de management electoral în eforturile acestora de a informa și educa alegătorii prin crearea unor linii directoare exacte și incluzive, conducând astfel la o implicare și o participare la procesele electorale mai ridicate.

Principalele teme ale Programului vizeazӑ principiile internaționale care ar trebui aplicate ȋn dezvoltarea programelor de educație electorală, barierele privind accesibilitatea la procesul electoral pentru anumite categorii de alegӑtori și, totodatӑ, pașii necesari în planificarea unor strategii de comunicare pentru creșterea eficienței activitățiilor de educare a alegătorilor.

AEP este reprezentatӑ la acest eveniment online de către doamna Luiza Nedelcu, consilier parlamentar ȋn cadrul Departamentului cooperare internațională și de cӑtre doamna Alexandra Iordache, consultant parlamentar ȋn cadrul aceluiași departament.

Institutul Internațional pentru Democrație și Management Electoral din India (IIIDEM) funcționeazӑ sub egida Comisiei Electorale a Indiei. Inspiratӑ de viziunea sa asupra promovӑrii democrației la nivel mondial, Comisia Electoralӑ a Indiei a înființat ȋn anul 2011 Institutul Internațional pentru Democrație și Management Electoral din India cu scopul de a încuraja un schimb de expertiză eficient pe toate palierele electorale.

 

Direcția comunicare

25.10.2021

Comunicat de presă privind participarea Autorității Electorale Permanente la Programul post-electoral pentru vizitatori virtuali, organizat de Élections Canada

Comunicat de presă privind participarea Autorității Electorale Permanente la Programul post-electoral pentru vizitatori virtuali, organizat de Élections Canada

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă astӑzi, 20 octombrie 2021, la Programul post-electoral pentru vizitatori virtuali, organizat de Élections Canada prin intermediul platformei Zoom.

De la cea de-a 43-a rundă de alegeri generale din octombrie 2019, care a avut ca rezultat un parlament minoritar, obiectivul Élections Canada a fost să fie pregătit să organizeze alegeri în orice moment. Debutul pandemiei COVID-19 la începutul anului 2020 a fost o provocare fără precedent care a impus adaptarea serviciilor pentru a asigura atât siguranța alegătorilor și a persoanelor implicate în organizare, cât și pentru a ține cont de nevoile alegătorilor vulnerabili.

Astfel, programul post-electoral pentru vizitatori virtuali oferă participanților posibilitatea de a se familiariza cu sistemul electoral canadian și de a afla informații esențiale despre organizarea și desfășurarea, în data de 20 septembrie 2021, a celei de-a 44-a runde de alegeri generale din Canada în timpul unei pandemii.

Evenimentul va consta într-o sesiune de informare și discuții alături de directorul general pentru alegeri din Canada, iar reprezentarea AEP va fi asigurată de către doamna Claudia Vasilcoiu, consilier în cadrul Cabinetului președintelui AEP.

 

Direcția comunicare

20.10.2021

Comunicat de presă privind participarea AEP la „Cel de-al cincilea Forum pentru Alegeri din Asia”, organizat de A-WEB în parteneriat cu ANFREL

Comunicat de presă privind participarea AEP la „Cel de-al cincilea Forum pentru Alegeri din Asia”, organizat de A-WEB în parteneriat cu ANFREL

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă, ȋn perioada 20-21 octombrie 2021, la Cel de-al cincilea Forum pentru Alegeri din Asia cu tema Lecții învățate: Calea de urmat pentru alegerile din Asia, dincolo de pandemia de COVID-19, organizat de Asociația Mondialӑ a Organismelor Electorale (A-WEB) ȋn parteneriat cu Rețeaua Asiaticӑ pentru Alegeri Libere (ANFREL).

AEP este reprezentatӑ la acest eveniment de cӑtre domnul Mircea Preoțescu, șeful Departamentului coordonarea organismelor electorale, care prezintӑ experiența AEP și bunele practici aplicate ȋn organizarea proceselor electorale din România în anul 2020, de cӑtre domnul Ion-Mincu Rӑdulescu, reprezentantul permanent al Autoritӑții la A-WEB, de cӑtre domnul Răzvan Cincӑ, directorul adjunct al Direcției comunicare din cadrul Departamentului cooperare internațională și de cӑtre doamna Marina Butaru, consilier la Cabinetul președintelui.

Evenimentul online se adresează oficialilor electorali și specialiștilor implicați în administrarea alegerilor și oferă participanților oportunitatea să analizeze provocӑrile ȋntâmpinate ȋn timpul pandemiei de COVID-19 ȋn desfӑșurarea proceselor electorale, dar și sӑ identifice soluții pentru o gestionare eficientă a alegerilor pe teritoriul asiatic, ȋn contextul prelungirii contextului sanitar actual.

Totodatӑ, Forumul are ca obiective principale dezvoltarea capacitӑții profesionale a participanților prin transferul de know-how și schimbul de experiențӑ ȋn vederea consolidӑrii democrației din Asia, promovarea reformelor electorale și ȋmbunătățirea integrității electorale prin tehnologia datelor deschise.

 

Direcția comunicare

20.10.2021

Comunicat de presă privind vizita Organizației Studenților Maghiari în Drept din Cluj-Napoca la sediul AEP

Comunicat de presă privind vizita Organizației Studenților Maghiari în Drept din Cluj-Napoca la sediul AEP

 

Președintele Autoritӑții Electorale Permanente (AEP), domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a primit în data de 18 octombrie 2021, la sediul AEP, vizita Organizației Studenților Maghiari în Drept din Cluj-Napoca.

Alături de președintele AEP, din partea instituției au mai participat vicepreședintele Autorității, domnul Zsombor Vajda, și directorul general al Departamentului informatizarea proceselor electorale, domnul Ovidiu Oproaica.

Vizita le-a oferit studenților posibilitatea de a înțelege care sunt activitățile principale ale Autorității, modul de funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și instrumentele utilizate de AEP în vederea informării minorității maghiare cu ocazia desfășurării celor doua tipuri de alegeri din anul 2020.

Obiectivul principal al vizitei de studiu efectuate de către studenții din Cluj-Napoca îl reprezintă extinderea cunoștințelor juridice dobândite de către aceștia în cadrul universității prin participarea la diverse prelegeri pe tema funcționării instituțiilor democratice din România.

În contextul vizitei de studiu la București, cei 15 studenți vor vizita și următoarele instituții: Parlamentul României, Ministerul Tineretului și Sportului, Curtea de Conturi a României, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – CNCD, respectiv Avocatul Poporului.

Precizăm că dorința de a răspunde nevoilor și intereselor tinerilor, astfel încât gradul de cunoaștere a sistemului electoral românesc și de implicare civică a tinerilor să fie sporite reprezintă o preocupare constantă a Autorității Electorale Permanente. În acest sens, reaminitim că instituția a încheiat în anul 2020 acorduri de parteneriat cu Uniunea Studenților din România și cu Liga Studenților Români din Străinătate, și derulează continuu stagii de formare dedicate studenților. De altfel, una dintre cele două teme centrale ale celei de-a 30-a Conferințe Anuale a Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), organizate de AEP la București în perioada 28-30 septembrie 2021, a fost dedicată Implicării tinerilor în procesele electorale.

Direcția comunicare

19.10.2021

Comunicat de presă privind eleborarea proiectului de hotӑrâre a AEP pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale

Comunicat de presă privind eleborarea proiectului de hotӑrâre a AEP pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a elaborat și lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a AEP pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale prin care sunt stabilite urmӑtoarele:

– procedura de acreditare a asociațiilor şi fundațiilor care pot desemna observatori interni, precum și documentele care trebuie depuse de acestea;

– procedura de acreditare a instituțiilor mass-media românești care pot desemna reprezentanți, precum și documentele care trebuie depuse de acestea;

– procedura de acreditare a observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine;

– modelele documentelor de acreditare;

– modelele ecusoanelor observatorilor interni și ale reprezentanților mass-media din România;

precum și

– condiţiile în care reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare şi pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv pot filma şi/sau fotografia locurile publice din zona de votare şi localul secţiei de votare.

Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente a fost publicat la data de 13.10.2021 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională, accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2021/10/HAEP-procedura-acreditare-referendumuri-locale.pdf

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menționat pot fi transmise la adresa de e-mail: legislatie@roaep.ro pânӑ la data de 28.10.2021.

  

Direcția comunicare

14.10.2021

Comunicat de presă privind participarea AEP la etapa a doua a “Programului de consolidare a capacității administrative: Utilizarea media în managementul electoral”, organizat de A-WEB

Comunicat de presă privind participarea AEP la etapa a doua a “Programului de consolidare a capacității administrative: Utilizarea media în managementul electoral”, organizat de A-WEB

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă, ȋn perioada 13-22 octombrie 2021, la etapa a doua a „Programului de consolidare a capacității administrative: Utilizarea media în managementul electoral”, organizat de Asociația Mondialӑ a Organismelor Electorale (A-WEB).

Mass-media și social media joacă un rol important ȋn procesele electorale, de aceea organismele de management electoral utilizeazӑ diverse canale media în vederea informării și educării alegătorilor cu privire la modul de exercitare a drepturilor acestora.

Cea de-a doua etapӑ a Programului de formare organizat de A-WEB se adresează oficialilor și specialiștilor din domeniul electoral, implicați în gestionarea relației cu mass-media și în activități dedicate informării alegătorilor. Cursul oferӑ participanților posibilitatea de a explora și de a analiza ȋn profunzime rolul media în timpul tuturor etapelor ciclului electoral ȋn vederea ȋmbunӑțӑțirii comunicării cu pӑrțile interesate, dar și pentru a construi o relație eficientӑ și durabilӑ cu reprezentanții mass-media. Programul va conține studii de caz axate pe tematici precum contracararea discursului instigator la urӑ, combaterea dezinformӑrii și a știrilor false și creșterea credibilitӑții proceselor electorale. Evenimentul este organizat în cadrul Programului Oficial de Asistență pentru Dezvoltare (ODA) al Guvernului Republicii Coreea.

AEP este reprezentatӑ la acest eveniment online de către domnul Sorin-Gabriel Lazӑr, șeful Departamentului cooperare internațională, de către domnul Mircea Preoțescu, șeful Departamentului coordonarea organismelor electorale, de către doamna Anamaria Revnic-Cӑlugӑrița, directorul Direcției comunicare din cadrul Departamentului cooperare internațională, de cӑtre domnul Rӑzvan Cincă, directorul adjunct al Direcției comunicare și de către doamna Luiza Nedelcu, consilier parlamentar în cadrul aceleiași direcții.

A-WEB este o organizație internaționalӑ care promovează eficiența în organizarea și desfășurarea de alegeri libere, corecte, transparente și participative la nivel mondial și încurajează schimbul de expertiză între membri în vederea consolidării democrației la nivel mondial.

 

Direcția comunicare

13.10.2021

Comunicat de presӑ privind subvențiile acordate partidelor politice în luna octombrie 2021

Comunicat de presӑ privind subvențiile acordate partidelor politice în luna octombrie 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștință publică valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna octombrie 2021, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a înregistrării fuziunii prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvați România”  în Registrul Partidelor Politice și a radierii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinței civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunțată  de Curtea de Apel București-Secția a IV-A Civilă  în 16.04.2021 și a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic în luna octombrie 2021:

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

14.924.909,60

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

12.652.565,36

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

6.820.730,24

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

3.020.684,34

5

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

780.883,67

 

6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

 

 

564.203,82

TOTAL

38.763.977,03

           

 

Direcția comunicare

07.10.2021

Comunicat de presӑ privind participarea AEP la sesiunea finală a grupului de lucru online “Cele mai bune practici pentru gestionarea alegerilor în timpul pandemiei COVID-19”, organizat de A-WEB ȋn parteneriat cu ANFREL și International IDEA

Comunicat de presӑ privind participarea AEP la sesiunea finală a grupului de lucru online “Cele mai bune practici pentru gestionarea alegerilor în timpul pandemiei COVID-19”, organizat de A-WEB ȋn parteneriat cu ANFREL și International IDEA

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă astăzi, 6 octombrie 2021, la sesiunea finală a grupului de lucru pe tema Cele mai bune practici pentru gestionarea alegerilor în timpul pandemiei COVID-19, organizat de Asociația Mondialӑ a Organismelor Electorale (A-WEB) ȋn parteneriat cu Rețeaua Asiaticӑ pentru Alegeri Libere (ANFREL) și International IDEA.

Sesiunea finală a grupului de lucru, intitulată Perspective viitoare și lecții învățate, își propune să ofere răspunsuri concrete la întrebări legate de ajustările pe termen lung necesare pentru o gestionare eficientă a alegerilor în situația prelungirii pandemiei, efectele crizei sanitare asupra formelor tradiționale de votare și de gestionare a alegerilor, precum și asupra implicării și participării alegătorilor, diversificarea metodelor de vot alternative și oportunități de îmbunătățire create de contextul sanitar actual.

AEP este prezentӑ la acest eveniment prin reprezentantul permanent al Autoritӑții la A-WEB, domnul Ion-Mincu Rӑdulescu, care va împărtăși lecțiile învățate pe parcursul ultimului an electoral și perspective asupra îmbunătățirii organizării proceselor electorale din România.

Constituirea grupului de lucru reprezintă o activitate premergătoare Forumului pentru Alegeri din Asia, care va avea tema Lecții învățate: Calea de urmat pentru alegerile din Asia dincolo de pandemia COVID-19, și care se va desfășura online, ȋn perioada 20-21 octombrie 2021.

Forumul are ca obiective principale dezvoltarea capacitӑții profesionale a participanților prin transferul de know-how și schimbul de experiențӑ ȋn vederea consolidӑrii democrației din Asia, a promovării reformelor electorale și a îmbunătățirii integrității alegerilor prin tehnologia datelor deschise.

 

Direcția comunicare

06.10.2021