Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2021

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2021 este de 18.915.233, cu 830 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 30 iunie 2021 figurau în Registrul electoral 18.914.403 alegători români. 

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.      

Precizăm că, în perioada 01.07.2021 – 31.07.2021, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 20.938 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 58 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 101 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere. 

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.07.2021 – 31.07.2021 este de 21.725, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

< style="text-align: justify;"p>Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.165.283 au domiciliul sau reședința în țară, iar 749.950 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.                                                                                   

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.                

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 iulie 2021, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 iulie 2021, aferent fiecărei localități.                   

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS,

structurat pe țӑri.

Direcția comunicare

02.08.2021

Comunicat de presă privind situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice, competitorilor electorali și persoanelor fizice/juridice în perioada 2019-2020

Comunicat de presă privind situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice, competitorilor electorali și persoanelor fizice/juridice în perioada 2019-2020

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că a fost actualizat și publicat pe site-ul  www.finantarepartide.ro  la secțiunea ”DOCUMENTE UTILE”, documentul intitulat ”Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice, competitorilor electorali și persoanelor fizice/juridice în perioada 2019-2020”.

Documentul conține informații referitoare la sancțiunile aplicate formațiunilor politice și competitorilor electorali, informații extrase din Registrul fiscal al partidelor politice, precum și din Registrul fiscal al candidaților independenți, gestionate la nivelul Autorității Electorale Permanente, potrivit dispozițiilor art. 60 alin.(1) și (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că documentul privind ”Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice, competitorilor electorali și persoanelor fizice/juridice în perioada 2019-2020” cuprinde denumirea/numele partidului politic/persoanei juridice/candidatului independent/persoanei fizice, tipul controlului efectuat, precum și dispozițiile legale încălcate.

Situația activității de control efectuată de AEP în perioada 2019-2020 este evidențiată în tabelul de mai jos:

 

 

Anul

 

 

Tip control

 

Număr misiuni de control

 

 

Observații

 

 

2020

 

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

 

 

16

– 16 competitori electorali, respectiv 13 partide politice (dintre care 4 au format 2 alianțe electorale), o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale și 2 candidați independenți.

 

 

2020

 

 

PREVENȚIE

    

 

        62

 

– verificarea respectării dispozițiilor legale privind îndeplinirea obligațiilor referitoare la transmiterea de către formațiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2020.

 

 

2020

 

 

FOND

   

   

      247

– controale la organizațiile/filialele județene, organizațiile Municipiului București și sediile centrale ale formațiunilor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat (5 partide).

 

2020

 

ALEGERI LOCALE 2020

      

      836

– 836 de competitori electorali din totalul de 1481 au fost controlați în anul 2020, iar restul competitorilor electorali au fost controlați în anul 2021 .

 

TOTAL

2020

 

   

    1165

 

 

     2019

 

ALEGERI LOCALE  2016

 

      1266

 

– au fost efectuate controalele restante de la alegerile locale din 2016.

 

     2019

 

ALEGERI PARLAMENTARE 2016

 

       54

 

 

– au fost efectuate controalele restante de la alegerile parlamentare din 2016.

 

     2019

 

ALEGERI

EUROPARLAMENTARE

2019

 

      17

– 17 competitori electorali, respectiv 14 formațiuni politice și 3 candidați independenți.

 

      2019

 

REFERENDUM

NAȚIONAL 2019

    

        1

 

 

 

       2019

 

 

 

FOND

   

 

        893

– misiuni de control la organizațiile/filialele județene, organizațiile Municipiului București și sediile centrale ale formațiunilor politice din Registrul fiscal (140 de partide).

 

TOTAL 2019

 

 

2231

 

 

Precizăm că activitatea de control privind finanțarea formațiunilor politice efectuată de către AEP în perioada 2019-2020 a cunoscut o îmbunătățire substanțială pe fondul creșterii acțiunilor de îndrumare și prevenție desfășurate de Autoritate în ceea ce privește activitatea de fond a formațiunilor politice, precum și activitatea de finanțare a campaniilor electorale.

 

 

Direcția comunicare

02.08.2021

Comunicat de presă privind cheltuielile angajate de formațiunile politice în primul semestru al anului 2021

Comunicat de presă privind cheltuielile angajate de formațiunile politice în primul semestru al anului 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștință publică faptul că, urmare a monitorizării informațiilor referitoare la cheltuielile angajate de formațiunile politice din subvențiile de la bugetul de stat, realizată de Serviciul de urmărire a respectării destinației subvențiilor din cadrul Autorității Electorale Permanente, precum și a informațiilor transmise de partidele politice, s-a constatat că în Semestrul I al anului 2021, au fost angajate cheltuieli în procent de 50,08% din totalul sumelor încasate.

Precizăm, totodată, că, în primul semestru al anului 2021 au fost virate în conturile formațiunilor poltice sume în valoare de 91.069.012,34 lei, reprezentând subvenții de la bugetul de stat.

În structura cheltuielilor angajate din subvenția de la bugetul de stat, ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile pentru presă și propagandă, după cum urmează: Partidul Social Democrat – 66,95%; Partidul Național Liberal 66,83%. La partidul PRO ROMÂNIA cheltuielile cu chiriile și utilitățile au reprezentat 37,22%, iar la UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA și PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ cheltuielile cu personalul au reprezentat 51,31%, respectiv 45,46% din totalul cheltuielilor angajate.

Situația detaliată și analiza grafică a cheltuielilor angajate de formațiunile politice în Semestrul I al anului 2021 exprimate atât în sume fixe cât și în procente, se regăsește și pe site-ul Autorității Electorale Permanente www.finantarepartide.ro

Președintele Autorității Electorale Permanente, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, reafirmă cu această ocazie angajamentul asumat în anul 2019 de către AEP privind transparența și integritatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și, totodată, dovedește că finanțarea partidelor poate fi publică. Mai mult decât atât, începând cu anul 2022, transparența va fi extinsă asupra întregului proces de finanțare a formațiunilor poltice, inclusiv în ceea ce privește sumele primite din surse de finanțare private.

Oficialul AEP mulțumeste pe această cale partidelor politice pentru deschiderea manifestată în vederea asigurării transparenței cu privire la cheltuielile efectuate din bani publici.

 

ANEXA 1: Situația cheltuielilor exprimate în procente;

ANEXA 2: Situația cheltuielilor exprimate în sume fixe.

 

Direcția comunicare

28.07.2021

Comunicat de presă privind participarea președintelui AEP la atelierul online cu tema „O nouă perspectivă asupra dezvoltării profesionale în serviciul public – post-COVID-19”, organizat de ICPS, în data de 28 iulie 2021

Comunicat de presă privind participarea președintelui AEP la atelierul online cu tema „O nouă perspectivă asupra dezvoltării profesionale în serviciul public – post-COVID-19”, organizat de ICPS, în data de 28 iulie 2021

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, participă astӑzi, 28 iulie 2021, la atelierul online cu tema O nouă perspectivă asupra dezvoltării profesionale în serviciul public – post-COVID-19, organizat de Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS).

Evenimentul este conceput special pentru organizațiile care lucrează în serviciul public, iar în cadrul acestuia vor fi abordate subiecte care vizează serviciile de formare dedicate dezvoltării profesionale, precum:

  • cursuri virtuale și fizice, dezvoltate special pentru organizațiile care furnizează servicii publice;
  • cel mai extins portofoliu de instruire virtuală și de grup, de pe glob, pentru persoanele care lucrează în serviciul public;
  • sprijinirea învățării la locul de muncă prin e-learning și instruire online.

Din partea AEP mai participӑ la evenimentul online doamna Alina-Alexandra Iordache, consultant parlamentar în cadrul Serviciului relații externe al Departamentului cooperare internațională.

Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare este o organizație internaționalӑ care promoveazӑ elaborarea eficientă a politicilor și buna guvernare, prin interacțiuni interinstituționale și are ca obiectiv organizarea de evenimente ȋn vederea schimbului de expertizӑ ȋn materie electoralӑ.

 

Direcția comunicare

28.07.2021

Comunicat de presă privind detașarea unui expert național din cadrul Autorității Electorale Permanente pe lângă Comisia Europeană

Comunicat de presă privind detașarea unui expert național din cadrul Autorității Electorale Permanente pe lângă Comisia Europeană

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că a primit scrisoarea Directoratului General de Resurse Umane al Comisiei Europene privind detașarea șefului Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană, domnul Cristian-Alexandru Leahu, ca expert național în cadrul Directoratului General pentru Justiție și Consumatori (DG JUST).

Perioada inițială de detașare este de doi ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pentru încă patru ani, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2008)6866 din 12.11.2008.

Potrivit normelor privind experții naționali detașați pe lângă serviciile Comisiei Europene (CE), aceștia permit Comisiei să beneficieze de gradul lor înalt de experiență și cunoștințe profesionale și își îndeplinesc atribuțiile exclusiv în interesul Comisiei în vederea favorizării schimbului de experiență și de cunoștințe profesionale în domeniul politicilor europene.

Acest demers reprezintă a doua detașare a unui expert național din cadrul AEP pe lângă un organism de referință din Europa de la preluarea mandatului de președinte de către domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, oficialul manifestând, în permanență, deschiderea și cooperarea Autorității cu organizațiile care fac parte din aparatul de lucru al Uniunii Europene (UE), precum și cu cele atașate organismelor UE, în vederea dezvoltării și consolidării mecanismelor democratice din domeniul electoral.

ședintele>Președintele AEP afirmă că va susține cu fiecare prilej performanța, integritatea, imparțialitatea, loialitatea și profesionalismul în relația cu instituțiile și organismele care respectă și reflectă valorile românești și europene. 

“Detașarea unui expert național din cadrul AEP pe lângă Comisia Europeană contribuie în mod semnificativ la creșterea profilului internațional și aduce plusvaloare României, și, implicit, Autorității Electorale Permanente. Am convingerea că activitatea expertului național al AEP în cadrul DG JUST va demonstra nivelul superior de profesionalism și de specializare în domeniul legislației electorale”, a adăugat președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică.

 

 

Direcția comunicare

23.07.2021

Comunicat de presă privind desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova din data de 11 iulie 2021

Comunicat de presă privind desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova din data de 11 iulie 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că cele două secții de votare deschise la București cu ocazia alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova, organizate în sediile Autorității Electorale Permanente, vor fi deschise pentru alegători până la ora 21:00 și se află la următoarele adrese:

𝟏. Str. Eugeniu Carada nr.1 (Centrul Vechi)

𝟐. Str. Stavropoleos nr.6 (Centrul Vechi)

Președintele AEP, domnul Florin-Constantin Mitulețu-Buică, a vizitat cele două secții de votare de la București în calitate de observator internațional acreditat conform Hotărârii Comisei Electorale Centrale nr. 5139 din 6 iulie 2021 cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Autorității Electorale Permanente a României în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, document care poate fi accesat la următorul link https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-acreditarea-expertilor-electorali-internationali-din-partea-autori-2751_99863.html

undefined
undefined
undefined

  

 

            Oficialul AEP a constatat că cele două secții de votare vizitate funcționează în parametrii optimi, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Adresele sediilor secțiilor de votare deschise pe teritoriul României cu ocazia alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova pot fi consultate la următorul link:

https://diaspora.cec.md/ro/locations?s=Rom%C3%A2nia

            Reamintim că o delegație compusă din șase reprezentanți AEP, experți electorali internaționali acreditați de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, se află în prezent în Republica Moldova, la Chișinău, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova.

 

Direcția comunicare

11.07.2021

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iulie 2021

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iulie 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștință publică valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna iulie 2021, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a înregistrării fuziunii prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvați România”  în Registrul Partidelor Politice și a radierii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinței civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunțată de Curtea de Apel București-Secția a IV-A Civilă  în 16.04.2021 și a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003 – Legea partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IULIE 2021
               

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

 

Nr. crt.

Partidul politic

 

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

3.350.675,59

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

2.840.529,22

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

1.531.269,20

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

678.150,39

5

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

175.310,13

 

6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

 

             

126.665,02

TOTAL

8.702.599,55

                   

 

   Direcția comunicare

    09.07.2021

Comunicat de presă privind participarea unei delegații AEP la Programul de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova

Comunicat de presă privind participarea unei delegații AEP la Programul de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova

O delegație oficialӑ condusӑ de președintele Autoritӑții Electorală Permanente, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, va participa, ȋn perioada 9-12 iulie 2021, la Programul de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova, care vor avea loc ȋn data de 11 iulie a.c.

Președintele Autorității Electorale Permanente va fi însoţit la Chișinӑu de cӑtre domnul Cristian Andreescu, secretar general, de cӑtre domnul Vlad Bontea, secretar general-adjunct, de cӑtre domnul Daniel Duțӑ, directorul general al Departamentului logistică electorală, de cӑtre domnul Alexandru-Ovidiu Oproaica, directorul general al Departamentului informatizarea proceselor electorale, de cӑtre domnul Constantin Rada, directorul general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, de cӑtre domnul Florin Ciurlӑu, consilier parlamentar în cadrul Direcției prevenție și monitorizare din cadrul aceluiași departament și de cӑtre doamna Adriana Şleahtițkaia, referent la Cabinetul Președintelui.

Agenda cuprinde o serie de ȋntâlniri cu oficialii Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Republicii Moldova, precum și cu alți observatori internaționali. Conform informațiilor publicate de CEC Moldova, scrutinul de duminică, va fi monitorizat de 2.436 de observatori acreditați.

Evenimentul reunește specialiști internaționali din domeniul managementului electoral și oferӑ participanților o mai bună înțelegere a procesului electoral organizat ȋn data de 11 iulie 2021.

Reprezentanții AEP participӑ la acest Program de observare a alegerilor ȋn virtutea bunelor relații de parteneriat cu CEC Moldova, concretizate prin Acordul de colaborare semnat de cele douӑ instituții la data de 11 noiembrie 2019.

 

Direcția comunicare

07.07.2021