Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare și a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României din anul 2019

Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare și a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României din anul 2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali participanți la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 au declarat și înregistrat la AEP contribuții pentru campania electorală în valoare totală de 71.620.145,55.

Conform art. 58 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a cererilor, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează competitorilor electorali sumele plătite pentru campania electorală la data depunerii cererii de rambursare. Potrivit alin. (4) al aceluiași articol acest termen poate fi prelungit cu 15 zile în situaţia în care, pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală, sunt necesare declaraţii şi documente suplimentare faţă de cele prevăzute de prezentele norme metodologice.

În perioada următoare, AEP va analiza dosarele de rambursare depuse de către mandatarii financiari coordonatori, ceea ce presupune verificarea tuturor documentelor justificative, pentru a se stabili dacă au fost respectate plafoanele cheltuielilor electorale, sursele de finanţare şi destinaţia contribuţiilor pentru campania electorală.

În Anexă găsiți valoarea contribuțiilor pentru campania electorală înregistrate de mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali, a sumelor solicitate la rambursare și a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României din anul 2019.

Direcția comunicare

12.12.2019

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna decembrie 2019

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna decembrie 2019

Nr. crt. Partidul politic Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare
(lei )

Valoare subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii decembrie 2019 (lei)

1 Partidul Social Democrat 11.979.328,89 11.979.328,89
2 Partidul Naţional Liberal 5.488.476,80 5.488.476,80
3 Uniunea Salvaţi România 1.614.011,93 1.614.011,93
4 Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 1.192.977,41 1.192.977,41
5 Partidul Mişcarea Populară 776.804,59 776.804,59
6 Uniunea Naţională pentru Progresul României* 32.035,56  
TOTAL 21.083.635,18 21.051.599,62
*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut la art. 24 din Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

Direcția comunicare

12.12.2019

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 11 decembrie 2019

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 11 decembrie 2019

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 11 decembrie 2019 este de 18.990.720, cu 5.117 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia la data de 24 noiembrie 2019 figurau în Registrul electoral 18.995.837 de cetățeni români cu drept de vot.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioada cuprinsă între data întocmirii listelor electorale pentru alegerile din 24 noiembrie 2019 și data de 11 decembrie 2019, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 16.040 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 145 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție;

Un număr de 104 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 10.964, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.272.145 au domiciliul sau reședința în țară, iar 718.575 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și  actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot şi a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 11 decembrie 2019, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural);

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 11 decembrie 2019, aferent fiecărei localități;

Anexa nr. 3 cuprinde numărul total de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, valabil la data de 11 decembrie 2019, structurat pe țări.

Direcția comunicare

11.12.2019

Comunicat de presă privind mesajul președintelui AEP către instituțiile și persoanele implicate în organizarea și desfășurarea cu succes a alegerilor prezidențiale din anul 2019

Comunicat de presă privind mesajul președintelui AEP către instituțiile și persoanele implicate în organizarea și desfășurarea cu succes a alegerilor prezidențiale din anul 2019

 

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buică, mulțumește tuturor actorilor implicați în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019: cetățeni, instituții și companii ale statului, personal diplomatic, experți electorali, operatori de calculator, mass-media, observatori, asociații civice.

„Aceste alegeri au fost o provocare pentru noi toți, un test pe care apreciez că l-am trecut cu succes, dovadă că scrutinul s-a derulat fără incidente, în deplină legalitate și transparență”, a afirmat președintele Autorității, care a ținut să evidențieze munca susținută a specialiștilor AEP, buna pregătire a tuturor angajaților Autorității care au fost angrenați, timp de mai multe luni, în activități specifice perioadei electorale aferente acestui scrutin.

Oficialul AEP a declarat că Autoritatea Electorală Permanentă a beneficiat de sprijinul necondiționat și expertiza tuturor instituțiilor cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor și că succesul acestui scrutin s-a datorat profesionalismului fiecăreia în parte și excelentei comunicări dintre acestea.

„Mulțumesc Ministerului Afacerilor Externe, ambasadorilor și întreg corpului diplomatic, precum și cetățenilor români care s-au implicat în organizarea secțiilor de votare din străinătate pentru aceste alegeri prezidențiale și le transmit sincere felicitări pentru reușita fără precedent privind rata foarte ridicată de participare la vot”, a menționat Constantin-Florin Mitulețu-Buică.

Oficialul AEP a ținut să mulțumească în special Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) pentru serviciile de înaltă calitate oferite cu ocazia acestor alegeri, care au necesitat, din partea specialiștilor STS și ai AEP, soluții complexe și eforturi suplimentare privind aplicațiile informatice, echipamentele de comunicații, instruirea operatorilor, tehnica de calcul și operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor votării.

Președintele AEP apreciază contribuția Ministerului Afacerilor Interne, al cărui personal a efectuat, alături de personalul specializat al AEP, instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, a asigurat paza secțiilor de votare, a Biroului Electoral Central, a sediilor AEP și a tuturor birourilor electorale din țară, precum și securitatea operațiunilor de tipărire, transport și depozitare a buletinelor de vot.

 „În ziua votului, protagoniștii alegerilor din țară și din străinătate au fost președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator, care merită felicitări pentru modul în care și-au îndeplinit atribuțiile, contribuind astfel la derularea procesului de votare fără incidente și în deplină respectare a legii”, a mai spus președintele Autorității.

„Un partener constant al AEP și un vector rapid de comunicare cu cetățenii l-a reprezentat presa, care a mediatizat cu obiectivitate mesajele Autorității, contribuind astfel la corecta informare a alegătorilor, motiv pentru care mulțumesc instituțiilor mass-media pentru profesionalismul și acuratețea cu care au tratat subiectele legate de pregătirea și desfășurarea scrutinului”, a precizat președintele AEP.

În opinia președintelui AEP, asociațiile civice Rezist și Declic au avut o contribuție determinantă în informarea alegătorilor din străinătate și mobilizarea acestora la vot și, prin implicarea lor în toate etapele procesului electoral, constituie un model de atitudine civică responsabilă.

Oficialul AEP a ținut să transmită un mesaj special cetățenilor români: „Alegătorii români au dat o lecție de spirit civic și, prin prezența lor mare la vot, au demonstrat că au înțeles însemnătatea implicării lor alegeri și că au încredere în instituțiile statului cu atribuții în  organizarea și desfășurarea alegerilor”, a conchis Constantin-Florin Mitulețu-Buică.

Direcția comunicare

05.12.2019

 

Comunicat de presă referitor la desfășurarea întâlnirii de lucru pentru prezentarea primei variante a „Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice”, organizată în cadrul proiectului ARGUS

Comunicat de presă referitor la desfășurarea întâlnirii de lucru pentru prezentarea primei variante a „Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice”, organizată în cadrul proiectului ARGUS

                  

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a organizat astăzi, 4 decembrie, prin Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, întâlnirea de lucru în cadrul căreia a fost prezentată prima varianta a Ghidului de bune practici în finanțarea partidelor politice pentru formularea de propuneri din partea participanților.

Documentul, elaborat de către experți externi cooptați de AEP, cu o experiență relevantă în domeniul prevenirii și combaterii incidentelor de integritate, își propune să ilustreze standardele internaționale și ale Uniunii Europene aplicabile finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și să valorifice exemplele relevante de bune practici în domeniu. Scopul realizării Ghidului de bune practici în finanțarea partidelor politice este de a oferi un material de referință pentru actorii implicați în procesul de elaborare a actelor normative și administrative în domeniu, pentru persoanele cu atribuții de control specific și, nu în ultimul rând, pentru mandatarii financiari și trezorierii formațiunilor politice și ai competitorilor electorali, după caz.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Departamentului de control al finanțării partidelor politice şi campaniilor electorale din cadrul AEP, specialiști în domeniul anticorupției,  reprezentanți ai partidelor politice, la nivel de mandatar financiar şi trezorier.

Ȋn cuvântul de deschidere, preşedintele AEP, Constantin-Flortin Mitulețu-Buică, a subliniat importanța elaborării, de către specialiști, a unui astfel de document în domeniul finanțării partidelor

politice și a invocat activitatea laborioasă desfășurată de Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul AEP.

Reamintim că AEP implementează, în calitate de beneficiar, Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod proiect: 118704), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod apel: POCA/130/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Proiectul are ca scop creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin creșterea transparenței, prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției, promovând norme unitare şi proceduri actualizate în domeniul controlului specific, managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.

Echipa de management a  proiectului ARGUS

04.12.2019

Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019

Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019

 

 

 

 

Autoritatea Electorală Permanentă anunță că valoarea totală a contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din data de 10 noiembrie 2019 este de 70.258.904,02 lei, iar suma totală a contribuțiilor declarate de competitorii electorali la alegerile prezidențiale din data de 24 noiembrie 2019 este de 1.956.000,00 lei.

Din valoarea totală a contribuțiilor electorale declarate în primul tur de scrutin, 69.679.729,11 lei reprezintă totalul contribuțiilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice și ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, iar 579.174,91 lei reprezintă valoarea totală a contribuțiilor electorale ale candidaților independenți.

Situația contribuțiilor electorale pentru finanțarea campaniei electorale depuse de fiecare competitor electoral pentru primul tur de scrutin, defalcate în funcție de sursa de finanțare (publică/privată), este următoarea:

 

Nr.crt. Denumire competitor Valoarea totală a contribuțiilor electorale Finanțare privată Finanțare publică
1. BRUYNSEELS RAMONA – IOANA –PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL – LIBERAL) 803.398,00 803.398,00 0,00
2. KELEMEN HUNOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 445.000,00 445.000,00 0,00
3. IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
4. PALEOLOGU THEODOR – PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 7.068.975,00 7.068.975,00 0,00
5. CUMPĂNAȘU ALEXANDRU 559.174,91 559.174,91 0,00
6. DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 18.210.500,00 1.672.500,00 16.538.000,00
7. MARIAN – STANOEVICI BOGDAN -DRAGOȘ – AURELIU 20.000,00 20.000,00 0,00
8. ALIANȚA ELECTORALĂ “UN OM” 16.294.924,80 15.994.924,80 300.000,00
8.1. DIACONU MIRCEA – PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR 4.566.424,80 4.266.424,80 300.000,00
8.2. DIACONU MIRCEA – PARTIDUL PRO ROMÂNIA 11.728.500,00 11.728.500,00 0,00
9. ALIANȚA USR PLUS 7.449.531,31 6.984.323,31 465.208,00
9.1. BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 5.474.281,47 5.009.073,47 465.208,00
9.2. BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE 1.975.249,84 1.975.249,84 0,00
10. POPESCU SEBASTIAN – CONSTANTIN – PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 0,00 0,00 0,00
11. CATARAMĂ VIOREL – PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
12. IVAN CĂTĂLIN – SORIN – PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 14.400,00 14.400,00 0,00
13. BANU JOHN – ION – PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ 85.000,00 85.000,00 0,00
14. PEIA NINEL – PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC 8.000,00 8.000,00 0,00
TOTAL CONTRIBUȚII ELECTORALE 70.258.904,02 34.955.696,02 35.303.208,00

 

Precizăm că au dreptul la rambursarea cheltuielilor electorale doar competitorii electorali care au obținut minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate, după cum urmează:

 • UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA – KELEMEN HUNOR;
 • PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – IOHANNIS KLAUS WERNER;
 • PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ – PALEOLOGU THEODOR;
 • PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – DĂNCILĂ VASILICA VIORICA;
 • PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – DIACONU MIRCEA;
 • PARTIDUL PRO ROMÂNIA – DIACONU MIRCEA;
 • PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA – BARNA ILIE – DAN;
 • PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE – BARNA ILIE – DAN.

Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campanei electorale pentru cel de-al doilea tur de scrutin, defalcate în funcție de sursa de finanțare (publică/privată), este următoarea:

 

 

 

Tip competitor electoral Valoarea contribuțiilor electorale
Partide politice/alianțe/minorități 1.956.000,00
Candidați independenți 0,00
Total contribuții electorale 1.956.000,00

 

 

 

 

 

Nr.crt Denumire competitor Valoarea totală a contribuțiilor electorale Finanțare privată Finanțare publică
1. DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1.556.000,00 1.456.800,00 99.200,00
2. IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 400.000,00 0,00 400.000,00
TOTAL CONTRIBUȚII ELECTORALE 1.956.000,00 1.456.800,00 499.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția comunicare

27.11.2019

Comunicat de presă privind întâlnirea finală a conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care a efectuat o Misiune de observare a alegerilor prezidențiale

Comunicat de presă privind întâlnirea finală a conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care a efectuat o Misiune de observare a alegerilor prezidențiale

 

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buică, s-a întâlnit astăzi, 26 noiembrie 2019, la sediul instituției, cu delegația OSCE/ODIHR care a efectuat o Misiune de observare a alegerilor pentru Președintele României.

La întrevedere au participat și conducătorii următoarelor departamente din cadrul AEP: Departamentul legislativ, Departamentul cooperare internaţională şi relaţii publice, Departamentul suport organizatoric electoral, Direcția generală sistemul informațional electoral național, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și Direcţia generală logistică şi resurse electorale.

Misiunea de observare a OSCE/ODIHR a avut o durată de cinci săptămâni și reprezintă continuarea Misiunii de evaluare a necesităților care s-a desfășurat în luna iulie a acestui an.

Discuțiile s-au axat pe concluziile generale ale organizării și desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019. Conducătorul misiunii, domnul ambasador Christian Strohal, a adresat cuvinte de mulțumire conducerii AEP pentru tot sprijinul oferit pe durata Misiunii de observare și a felicitat modul în care AEP s-a implicat în buna organizare și desfășurare a scrutinului.

Reprezentanții AEP au vorbit despre desfășurarea în condiții optime a procesului electoral atât în afara țării, cât și pe teritoriul României și au răspuns la întrebările adresate de experții OSCE/ODIHR.

În încheiere, preşedintele AEP i-a asigurat pe oficialii electorali de întreaga disponibilitate a Autorității de a colabora în continuare cu OSCE/ODIHR şi de a furniza toate datele și informațiile necesare pentru redactarea raportului final privind desfăşurarea alegerilor prezidențiale din România.

Direcția comunicare

26.11.2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că sâmbătă, 23 noiembrie, ora 14:00, în cadrul târgului de carte Gaudeamus, va fi lansat volumul 1919. Primele alegeri parlamentare din România Mare, realizat de o echipă a AEP și apărut la Editura Monitorul Oficial.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că sâmbătă, 23 noiembrie, ora 14:00, în cadrul târgului de carte Gaudeamus, va fi lansat volumul 1919. Primele alegeri parlamentare din România Mare, realizat de o echipă a AEP și apărut la Editura Monitorul Oficial.

Lansarea volumului va beneficia de o prezentare susținută de către profesorul universitar Daniel Barbu, inițiatorul acestui proiect în timpul mandatului de președinte al Autorității Electorale Permanente, precum și de către profesorul universitar Bogdan Murgescu, de la Universitatea București. La acest eveniment editorial vor fi prezenți actualul președinte al AEP, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, istoricul Adrian Cioroianu și coordonatorul proiectului, profesorul Alexandru Radu, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Volumul 1919. Primele alegeri parlamentare din România Mare apare la 100 de ani de la organizarea primelor alegeri pe baza sufragiului universal masculin. La începutul lunii noiembrie 1919 avea loc primul scrutin din istoria României Mari, la care au participat locuitorii tuturor provinciilor româneşti. Parlamentul rezultat în urma acestor alegeri formaliza actele Marii Uniri.

Volumul dedicat momentului fondator al statului naţional unitar român cuprinde atât studii, cât şi o prezentare a rezultatelor alegerilor şi a biografiilor aleşilor.

Apariția acestei lucrări se datorează contribuţiei unor specialişti ai istoriei electorale a României şi a specialiştilor din cadrul AEP, dar şi colaborării cu Arhivele Naţionale ale României, concretizate prin publicarea unor documente electorale inedite.

1919. Primele alegeri parlamentare din România Mare este primul volum publicat în seria Arhiva electorală a României, iniţiată în cadrul AEP, care îşi propune reconstruirea memoriei electorale a României.

Direcția comunicare

23.11.2019

Comunicat de presă privind informațiile de interes public furnizate de pagina prezidentiale2019.roaep.ro după încheierea procesului electoral din data de 24 noiembrie 2019

Comunicat de presă privind informațiile de interes public furnizate de pagina prezidentiale2019.roaep.ro după încheierea procesului electoral din data de 24 noiembrie 2019

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că pagina de web prezidentiale2019.roaep.ro, lansată înaintea turului întâi al alegerilor prezidențiale din anul 2019, este funcțională și pentru cel de-al doilea tur de scrutin, fiind sursă sigură și rapidă de informare după încheierea procesului electoral.

Astfel, accesând această pagină, cetățenii vor putea vizualiza, în format grafic, informații de interes public după încheierea votării, separat pentru țară și străinatate, pe secții de votare, județ și sector, după caz.

Reamintim că în țară votarea pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale se desfășoară în ziua de duminică, 24 noiembrie, în intervalul cuprins între orele 7:00 – 21:00, cu posibilitatea prelungirii până cel mai târziu la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.

La secțiile de votare din străinătate, se votează pe durata a trei zile, conform următorului program:

 • vineri, 22 noiembrie 2019, între orele 12:00 – 21 :00;
 • sâmbătă, 23 noiembrie 2019, între orele 7:00 -21:00;
 • duminică, 24 noiembrie 2019, între orele 7 :00-21.00.

Menționăm că în toate cele trei zile există posibilitatea de prelungire a votării până cel mai târziu la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.

 

Direcția comunicare