Comunicat de presă privind organizarea workshopului de testare a ODIN – Instrumentul informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calități

Comunicat de presă privind organizarea workshopului de testare a ODIN – Instrumentul informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calități

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) derulează, în calitate de beneficiar, proiectul „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale” (Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (Cod apel: POCA/1022/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice), având ca obiectiv general creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

Scopul proiectului contribuie la atingerea Obiectivului specific POCA 2.2. „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice„ și la atingerea Obiectivului specific 4.6. „Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor” din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

Activitatea A.4. din cadrul proiectului vizează îmbunătățirea mijloacelor de consolidare a competențelor resursei umane implicată în organizarea și desfășurarea proceselor electorale și referendare, prin dezvoltarea unui instrument informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calități.

Astfel, a fost dezvoltat ODIN – Instrumentul informatic de formare continuă a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali, a operatorilor de calculator, precum și a altor persoane care urmăresc să îndeplinească respectivele calități.

Dezvoltarea și operaționalizarea ODIN contribuie în mod esențial la implementarea Măsurii nr. 4.6.6. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, facilitând formarea continuă a personalului autorităților și instituțiilor cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, a membrilor birourilor și oficiilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora, a experților electorali și a operatorilor de calculator.

La data de 29 noiembrie 2023, AEP a organizat un workshop de testare a respectivului instrument informatic, context în care 25 de participanți având calitatea de angajați din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale care îndeplinesc atribuții specifice organizării și desfășurării proceselor electorale, au testat și au operat instrumentul informatic.

Ulterior, AEP va actualiza, periodic, conținutul de formare și va dezvolta noi module ale ODIN, astfel încât instrumentul informatic să corespundă și să se adapteze nevoilor grupului-țintă.

 

 

Echipa de management a proiectului DIGI-EMB

Data: 29.11.2023

Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale continuă cu întâlnirile de lucru cu reprezentanții formațiunilor politice

Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale continuă cu întâlnirile de lucru cu reprezentanții formațiunilor politice

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) desfășoară, în prezent, un amplu proces de perfecționare profesională a personalului propriu și de consultare cu reprezentanții formațiunilor politice, în perspectiva anului electoral 2024, când va fi necesară o atenție sporită privind exercitarea controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, pentru prevenirea încălcărilor legislației, inclusiv în ceea ce privește prevenirea folosirii fondurilor pentru campanii de defăimare și dezinformare.

Astfel, pregătirea alegerilor de anul viitor în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale continuă cu întâlnirile de lucru organizate de Autoritatea Electorală Permanentă și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), care fac parte din programul de formare “Contabilitatea partidelor politice” și la care participă reprezentanți ai formațiunilor politice, alături de specialiști ai AEP și ai CECCAR.

“Campaniile de defăimare și dezinformare realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și răspândite cu ajutorul tehnologiei și al instrumentelor digitale constituie pericole majore inclusiv în țări cu democrații consolidate. În perspectiva alegerilor pentru membrii Parlamentului European, Autoritatea Electorală Permanentă a participat la diverse consultări ale forurilor decizionale ale Uniunii Europene în cadrul cărora au fost discutate măsurile de contracarare a acestor fenomene la nivel european și național. Exercitarea riguroasă a controlului finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale asigură prevenirea apariției campaniilor de defăimare și dezinformare la adresa competitorilor electorali. Prin utilizarea corectă a instrumentelor pe care le avem la dispoziție ca Autoritate cu atribuții de control în sfera finanțării partidelor politice și prin asigurarea înțelegerii și aplicării unitare a reglementărilor legale în activitatea de finanțare a formațiunilor politice și a campaniilor electorale ne propunem să prevenim apariția acțiunilor inițiate cu scopul de a interfera cu organizarea și desfășurarea proceselor electorale libere și corecte, contribuind, în acest fel, la apărarea democrației”, a declarat președintele AEP, Toni Greblă, în deschiderea evenimentului organizat astăzi, 20 noiembrie 2023, la sediul instituției, în prezența reprezentanților formațiunilor politice și ai Ministerului Finanțelor.

În cadrul evenimentului a fost reiterată importanța derulării constante a programelor de formare în domeniul financiar-contabil din perspectiva desfășurării activității de control a finanțării partidelor politice cu profesionalism, transparență, eficiență și imparțialitate.

“Prin derularea acestei activități în parteneriat cu CECCAR ne propunem să continuăm buna colaborare cu formațiunile politice în aceeași manieră caracterizată de deschidere și disponibilitate, în așa fel încât acțiunile de îndrumare și prevenție derulate de AEP să aibă efecte benefice asupra înțelegerii, interpretării și aplicării normelor legale din domeniul financiar-contabil”, a mai spus președintele AEP.

De asemenea, domnul Toni Greblă a adresat mulțumiri vicepreședintelui CECCAR, domnul Robert-Aurelian Șova, pentru disponibilitatea și profesionalismul manifestate în realizarea activităților de formare și dezvoltare profesională în domeniul financiar-contabil a personalului cu atribuții de control, a mandatarilor financiari și a directorilor financiari ai partidelor politice.

Vicepreședintele CECCAR a afirmat, la rândul său, că obiectivul programului de formare este de a clarifica acele aspecte care ar putea fi interpretate în mod diferit, într-un cadru de lucru destinat discuțiilor aplicate din care să rezulte înțelegerea cadrului de reglementare în ceea ce privește activitatea de finanțare a partidelor politice.

Directorul general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul AEP, domnul Constantin Rada, a menționat că protocolul de colaborare cu CECCAR a fost prelungit cu scopul de oferi instrumentele necesare dezvoltării programelor de îndrumare și prevenție, pentru încă un an, cu posibilitatea de a fi extins și în anii următori. Tot în contextul acestei colaborări a fost elaborat și Ghidul practic privind contabilitatea partidelor politice, un instrument util care să asiste formațiunile politice în activitatea financiar-contabilă.

Direcția comunicare

20.11.2023

Comunicat de presă privind participarea Autorității Electorale Permanente la Conferința cu tema “Stabilitatea legii electorale”, organizată de Comisia de la Veneția

Comunicat de presă privind participarea Autorității Electorale Permanente la Conferința cu tema “Stabilitatea legii electorale”, organizată de Comisia de la Veneția

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a participat la Conferința cu tema “Stabilitatea legii electorale”, cea de-a patra reuniune științifică a experților electorali organizată de Comisia de la Veneția, care a pornit de la dezideratul că încrederea alegătorilor în procesul electoral este esențială pentru o democrație robustă și nu poate fi asigurată fără stabilitatea sistemului legislativ ce reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor.

Totodată, analizarea bunelor practici în materie electorală și provocările pe care le presupun atât aplicarea principiului stabilității legislației electorale, cât și organizarea scrutinurilor, inclusiv privind modul de abordare a unor situații de urgență, au fost subiectele abordate în profunzime în cadrul conferinței. Evenimentul, desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute în colaborare cu Universitatea din Barcelona, a reunit membri ai Comisiei de la Veneția, ai Consiliului pentru Alegeri Democratice și ai altor prestigioase instituții internaționale cu competențe în domeniul electoral, dar și magistrați și profesori de drept constituțional.

Având în vedere experiența în domeniul juridic și faptul că, de-a lungul timpului, a fost implicat direct în avizarea unor documente de referință în materie constituțională, președintele AEP, Toni Greblă, a abordat în cadrul dezbaterilor cu specialiștii Comisiei de la Veneția aspecte legate de nivelurile de reglementare, inclusiv rolul legislației secundare în materie electorală.

Stabilitatea legislației electorale este un principiu consacrat la nivel constituțional și oferă o garanție a faptului că procesele electorale se desfășoară conform regulilor legale unanim acceptate la nivel european și nu pot fi influențate în diferite moduri în interesul unei părți interesate. Astfel, subiectul stabilității dreptului electoral ne determină să reflectăm profund asupra factorilor interni și externi care pot influența cadrul legal electoral aplicabil activității unui organism electoral. În general, orice reformă a legislației electorale destinată a fi aplicată la alegeri trebuie să aibă loc cu suficient de mult timp înainte pentru a putea fi cu adevărat aplicabilă. De altfel, și Comisia de la Veneția, în Codul bunelor practici în materie electorală, subliniază faptul că stabilitatea legislației este crucială pentru credibilitatea procesului electoral, fapt esențial, la rândul său, pentru consolidarea democrației”, a declarat președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă.

Acesta a menționat că, în concordanță cu angajamentul luat pentru pregătirea riguroasă și organizarea în cele mai bune condiții a proceselor electorale de anul viitor, AEP se va ghida după principiile evocate de Comisia de la Veneția, respectiv promovarea valorilor și principiilor democratice, asigurarea neutralității, echilibrului și tutelei constituționalității în organizarea alegerilor. Scopul final al respectării acestor reguli este consolidarea încrederii alegătorilor în alegeri libere și corecte.

Pentru comunitatea electorală internațională rămâne o preocupare permanentă identificarea, flexibilizarea și implementarea soluțiilor constituționale pentru a face față provocărilor nou apărute în situațiile de excepție sau temporare. Formalizarea condițiilor și soluțiilor constituționale pentru o situație excepțională se va adăuga la patrimoniul electoral, iar rolul autorităților electorale va continua să fie acela de a asigura echidistanța și neutralitatea, fără afectarea principiilor și valorilor democratice și cu respectarea standardelor internaționale în materie electorală”, a adăugat președintele AEP.

Comisia de la Veneția a abordat principiul stabilității legislației electorale în Codul bunelor practici în materie electorală, în 2002, și l-a detaliat într-o Declarație interpretativă privind stabilitatea legii electorale, adoptată în 2005, la care face referire în mod frecvent în luările sale de poziție. Cu toate acestea, uneori, legislația electorală este necesar a fi revizuită înaintea alegerilor. În acest sens, în cadrul Conferinței organizate de Comisia de la Veneția, au fost analizate aspecte legate de domeniul de aplicare a principiului stabilității legii electorale și nivelurile de reglementare a legislației, momentul schimbării, precum și modul de abordare a situațiilor de urgență și consecințele asupra organizării alegerilor. Toate aceste aspecte ar putea determina Consiliul pentru Alegeri Democratice și Comisia Veneția să pregătească o declarație interpretativă revizuită în domeniu.

 

Direcția comunicare

07.11.2023

Comunicat de presă privind organizarea, la Lisabona, Berlin și Viena, a unor sesiuni de informare a alegătorilor români din străinătate pe tema proceselor electorale din anul 2024

Comunicat de presă privind organizarea, la Lisabona, Berlin și Viena, a unor sesiuni de informare a alegătorilor români din străinătate pe tema proceselor electorale din anul 2024

Campania de informare a alegătorilor români din străinătate a ajuns și în Portugalia, Germania și Austria. Cetățenii români cu drept de vot din afara țării au fost informați pe tema alegerilor din anul 2024 cu ocazia sesiunilor organizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la Lisabona, în data de 27 octombrie a.c., la Berlin, în data de 31 octombrie a.c. și la Viena, în data de 2 noiembrie a.c., în contextul derulării campaniei de informare și conștientizare cu privire la principiile eticii, transparenței și anticorupției în procesele electorale.

Sesiunile de informare, organizate cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, al Ambasadei României în Republica Portugheză, al Ambasadei României în Republica Federală Germania și al Ambasadei României în Austria, au fost susținute de specialiști ai AEP și fac parte din activitățile implementate de Autoritate în cadrul proiectului “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”.

Activitățile de informare continuă demersurile pentru pregătirea riguroasă și din timp a alegerilor din anul 2024 și sunt menite să sprijine formarea unei culturi civice de prevenire a fenomenului corupției în sistemul electoral și să contribuie la sporirea încrederii în integritatea proceselor electorale.

Campania de conștientizare a alegătorilor români din străinătate se va încheia cu sesiunea de informare organizată de AEP la Dublin, în data de 14 noiembrie 2023.

Autoritatea Electorală Permanentă implementează, în calitate de beneficiar, proiectul “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, cod SIPOCA 1270, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Sesiunile de informare asigură implementarea de către AEP a Măsurii 2.4. din Strategia națională Anticorupție 2021-2025, sprijinind formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici” în sistemul electoral.

 

Direcția comunicare

03.11.2023

Comunicat de presă privind organizarea workshopului de testare a THEMIS – Instrumentul informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor și oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator

Comunicat de presă privind organizarea workshopului de testare a THEMIS – Instrumentul informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor și oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) derulează, în calitate de beneficiar, proiectul „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, (Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (Cod apel: POCA/1022/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) și are ca obiectiv general creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

Scopul proiectului contribuie la atingerea Obiectivului specific POCA 2.2. „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice„ și la atingerea Obiectivului specific 4.6. ,,Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor” din Strategia Naționala Anticorupție 2021-2025.

Activitatea A.5. din cadrul proiectului vizează dezvoltarea unui instrument informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu scopul implementării aspectelor specifice Măsurii nr. 4.6.6. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 transpuse în Măsura nr. 1.9. din Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, a fost dezvoltat THEMIS – Instrumentul informatic de evaluare a performanțelor membrilor birourilor și oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator.

Dezvoltarea și operaționalizarea THEMIS contribuie în mod esențial la implementarea Măsurii nr. 4.6.6. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

La data de 31.10.2023, AEP a organizat un workshop de testare a THEMIS, ocazie cu care 50 de angajați ai instituției au testat și au operat instrumentul informatic pe baza unui scenariu de evaluare a performanțelor membrilor birourilor electorale și operatorilor de calculator pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Participanții la testarea instrumentului informatic au apreciat faptul că acesta este facil de utilizat, iar fluxurile și fișele de evaluare sunt clare.

THEMIS reprezintă un prim pas esențial în instituirea și operaționalizarea unui mecanism de evaluare a performanțelor membrilor birourilor electorale, oficiilor electorale, operatorilor de calculator și experților electorali.

 

 

Echipa de management a proiectului DIGI-EMB

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 octombrie 2023

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 octombrie 2023

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 octombrie 2023 este de 18.952.438, cu 4.200 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 30 septembrie 2023 figurau în Registrul electoral 18.948.238 alegători români.

 

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) .

Precizăm că, în perioada 01.10.2023 – 31.10.2023, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 21.447 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 133 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 98 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere. 
           

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.10.2023 – 31.10.2023 este de 19.547, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP). 

Ca urmare a importului de date de la DGEP au apărut 6.135 alegători noi.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.047.478 au domiciliul sau reședința în țară, iar 904.960 au domiciliul în străinătate și sunt  posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

 

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 octombrie 2023, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 octombrie 2023, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Direcția comunicare

01.11.2023

Comunicat de presă
Pregătiri comune ale Autorității Electorale Permanente cu specialiștii Comisiei Europene și ai organismelor electorale din statele UE, pentru organizarea alegerilor din anul 2024

Comunicat de presă
Pregătiri comune ale Autorității Electorale Permanente cu specialiștii Comisiei Europene și ai organismelor electorale din statele UE, pentru organizarea alegerilor din anul 2024

Președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a participat, alături de omologi din organismele electorale din statele Uniunii Europene, la Reuniunea la nivel înalt a Rețelei Europene de Cooperare privind Alegerile, care s-a desfășurat la Bruxelles în perioada 23-24 octombrie 2023.

Evenimentul, care a inclus un amplu proces de consultare pentru pregătirea comună a proceselor electorale din anul 2024, a fost deschis de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola.

Având în vedere experiența Autorității Electorale Permanente și bunele practici în materie electorală, președintele AEP, Toni Greblă, și directorul Direcției Reglementări, contencios electoral și coordonarea aplicării unitare a legislației, Octavian Chesaru, au prezentat, în cadrul reuniunii, aspecte relevante privind transparența proceselor electorale și capabilitățile sistemelor informatice utilizate în cadrul alegerilor din România.

Este datoria și responsabilitatea noastră, a tuturor organismelor electorale din Uniunea Europeană, de a asigura organizarea unor alegeri libere, corecte și democratice, mai ales în actualul context european care se confruntă cu provocări fără precedent. Cu sprijinul specialiștilor Comisiei Europene, am demarat procese ample de consultare pentru ca, atât alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, cât și pentru celelalte tipuri de scrutinuri de anul viitor să se desfășoare în cel mai bun și eficient mod posibil. Cheia succesului rămâne transparența procesului electoral și asigurarea accesului tuturor cetățenilor la vot, într-un efort comun de sporire a încrederii electoratului, în special a tinerilor, în utilitatea votului pentru societate. Riscurile din domeniul cyber-security, fake-news-ul și alte provocări asociate procesului electoral reprezintă în continuare aspecte relevante pe agenda europeană și pot fi reduse doar printr-un efort comun de transparență și prin asigurarea unor dezbateri reale și democratice”, a afirmat președintele AEP, Toni Greblă.

Totodată, în cadrul reuniunii de lucru de la Bruxelles, conducerea AEP a arătat că transparența proceselor electorale este un element esențial pentru creșterea încrederii cetățenilor în alegeri, iar observarea alegerilor este unul dintre mijloacele importante prin care este asigurată integritatea, transparența și credibilitatea proceselor electorale. În acest sens, președintele AEP a adresat participanților la reuniune invitația de a participa, în calitate de observatori, la procesele electorale organizate în țara noastră în anul 2024, inclusiv la cele pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

În context, a fost apreciat faptul că România este unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care au reglementate în legislația electorală sisteme de acreditare atât pentru observatori naționali, cât și internaționali. De asemenea, a fost menționat faptul că sistemul electoral din România este caracterizat de digitalizarea unor proceduri esențiale, sporind încrederea cetățenilor în alegeri. Pentru instrumentele informatice utilizate în procesele electorale din țara noastră au fost implementate ample măsuri de garantare a rezilienței și siguranței, nefiind sesizate incidente de integritate sau securitate cu privire la acestea.

 

Direcția comunicare

25.10.2023

undefined