Comunicat de presă referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre a AEP privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019

Comunicat de presă referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre a AEP privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019.

Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente a fost publicat la data de 19.04.2024 și poate fi consultat la secțiunea LEGISLAŢIE ELECTORALĂ – Transparență decizională sau accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2024/04/HAEP-masuri-alegeri-9-iunie-2024.pdf

Observațiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menționat pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro până la data de 29.04.2024.

 

Direcția comunicare și relații publice

19.04.2024

Comunicat de presă privind întâlnirea Autorității Electorale Permanente cu delegația OSCE/ODIHR referitoare la Misiunea de Evaluare a pregătirii alegerilor pentru Președintele României și pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2024

Comunicat de presă privind întâlnirea Autorității Electorale Permanente cu delegația OSCE/ODIHR referitoare la Misiunea de Evaluare a pregătirii alegerilor pentru Președintele României și pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2024

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), domnul Toni Greblă, a avut astăzi, 16 aprilie 2024, o întrevedere cu reprezentanții OSCE/ODIHR (Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa) care efectuează, în perioada 15-19 aprilie 2024, o Misiune de Evaluare a organizării alegerilor pentru Președintele României și pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2024.

Misiunea de Evaluare se desfășoară la inițiativa Primului Ministru al României, care a aprobat, în luna noiembrie 2023, prin memorandum, invitarea OSCE/ODIHR la observarea tuturor proceselor electorale din anul 2024 din România.

Observarea alegerilor de către OSCE/ODIHR este o practică uzuală la nivel internaţional, care vizează asigurarea transparenţei procesului electoral şi validarea bunei funcționări a mecanismelor instituţionale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor.

La întâlnirea care s-a desfășurat la sediul Autorității din București, au participat, din partea OSCE/ODIHR, șefa Misiunii, Keara Castaldo, expert electoral superior și Kakha Inaishvili, expert electoral și noul referent pentru România, iar din partea AEP au participat șefii principalelor compartimente de specialitate implicate în organizarea alegerilor.

“Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat demersurile și activitățile inițiate încă de anul trecut în vederea pregătirii riguroase a proceselor electorale din acest an. După începerea perioadei electorale pentru fiecare tip de scrutin, toate demersurile întreprinse de AEP vizează respectarea, cu strictețe, a calendarului electoral aprobat de Guvernul României. Obiectivul principal al Autorității constă în derularea optimă a tuturor activităților organizatorice, în așa fel încât alegerile să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu respectarea principiilor democratice și a celor mai înalte standarde europene și internaționale în materie. În acest sens, participarea observatorilor internaționali la monitorizarea alegerilor este un exercițiu binevenit, menit să asigure transparența procesului electoral și să confirme respectarea libertăților fundamentale și a principiilor pluralismului politic, egalității și universalității”, a declarat președintele AEP, domnul Toni Greblă, în debutul întrevederii.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții AEP au prezentat modul de organizare al celor două tipuri de scrutinuri și au oferit informații cu privire la diverse aspecte referitoare la desfășurarea proceselor electorale atât pe teritoriul României, cât și în afara țării. Totodată, reprezentanții AEP au răspuns la întrebările adresate de experții OSCE/ODIHR, subliniind angajamentul însușit de AEP de a continua îmbunătățirea sistemului electoral în acord cu valorile, misiunea și viziunea asumate.

Ținând cont de calendarul electoral din statele participante la OSCE, organizația va stabili un program al misiunilor de observare a proceselor electorale, nu doar în România, ci și în celelalte țări participante la OSCE.

Direcția comunicare

16.04.2024

Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024

Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că observarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024 se va face în condițiile stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11 /2024 privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Conform prevederilor actului normativ, AEP eliberează acreditări asociațiilor și fundațiilor interesate să desemneze observatori interni, precum și observatorilor internaționali și reprezentanților mass-media străine.

Precizăm că, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (1) din actul normativ menționat, reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare şi pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.

Asociația sau fundația interesată să desemneze observatori interni la alegerile din data de 9 iunie 2024 trebuie să transmită la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor.

Pe baza documentului de acreditare emis de Autoritatea Electorală Permanentă, asociația sau fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenență politică. Asociațiile şi fundațiile acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii lor, iar aceștia pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusonului, însoțit de actul de identitate.

Documentele necesare acreditării pot fi transmise la adresa de e-mail acreditare@roaep.ro sau prin poștă, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, respectiv până la data de 24 mai 2024.

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatori internaționali și reprezentanţi ai instituţiilor mass-media străine.

Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.

Cererile pot fi transmise de observatorii internaționali și de reprezentanții instituțiilor mass-media străine la adresa de e-mail acreditare@roaep.ro sau prin poștă.

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2024 și formularele aferente, în format editabil, sunt disponibile pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea ALEGERI 9 IUNIE 2024 / ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2024 / ACREDITĂRI și la secțiunea ALEGERI 9 IUNIE 2024 / ALEGERI LOCALE 2024 / ACREDITĂRI, care pot fi accesate la următoarele linkuri: www.roaep.ro/prezentare/alegeri-pentru-parlamentul-european-2024/ sau www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-2024/.

Direcția comunicare

15.04.2024

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 martie 2024

Comunicat de presă privind numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 martie 2024

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 martie 2024 este de 18.965.288, cu 24.454 mai mulți față de ultima informare publică realizată de AEP pe această temă, potrivit căreia, la data de 29 februarie 2024 figurau în Registrul electoral 18.940.834 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția Generală de Pașapoarte (DGP).

Precizăm că, în perioada 01.03.2024 – 31.03.2024, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

• 19.507 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

• 275 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 89 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.03.2024 – 31.03.2024 este de 19.017, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

Datele importate de la Direcția Generală de Pașapoarte în data 18.03.2024 relevă că au intrat în evidențe 25.130 de alegători noi.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, 18.020.261 au domiciliul sau reședința în țară, iar 945.027 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 martie 2024, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural);

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 martie 2024, aferent fiecărei localități;

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

Direcția comunicare

01.04.2024

Comunicat de presă privind procedura de înregistrare a alegătorilor români aflați în afara țării pe portalul www.votstrainatate.ro pentru alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare din acest an

Comunicat de presă privind procedura de înregistrare a alegătorilor români aflați în afara țării pe portalul www.votstrainatate.ro pentru alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare din acest an

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, începând cu ziua de 1 aprilie 2024, alegătorii români care doresc să voteze la alegerile prezidențiale și/sau la alegerile parlamentare din acest an prin corespondență sau la o secție de votare din străinătate mai aproape de domiciliu sau reședință se pot înregistra online pe portalul www.votstrainatate.ro.

Portalul cuprinde două secțiuni: Alegerea Președintelui României și Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. În cadrul fiecărei secțiuni există două categorii: Alegător în străinătate la o secție de votare și Alegător în străinătate prin corespondență.

Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular online, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine.

Lista documentelor care atestă reședința în străinătate este cuprinsă în Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 373/2024 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.

Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular online, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități.

După finalizarea procedurii de înregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de verificare care conține un link valabil pentru 24 de ore, ce trebuie să fie accesat pentru confirmarea cererii, în caz contrar nerealizându-se validarea înregistrării. Soluționarea cererii alegătorului din străinătate pentru votul la secția de votare se face de către AEP, în termen de 10 zile lucrătoare de la confirmarea, de către acesta, a e-mailului de verificare. Soluționarea cererii alegătorului din străinătate pentru votul prin corespondență se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a e-mailului de verificare.

Întrebări și sesizări legate de procedura de înregistrare pot fi transmise la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro.

Important: Cadrul legal în vigoare permite opțiunea votului prin corespondență doar la alegerile pentru Președintele României, respectiv la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.

 

Direcția comunicare

01.04.2024

Comunicat de presă privind sesiunile de instruiri pe tema ghidurilor finanțării campaniilor electorale la alegerile din data de 9 iunie 2024

Comunicat de presă privind sesiunile de instruiri pe tema ghidurilor finanțării campaniilor electorale la alegerile din data de 9 iunie 2024

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în colaborare cu CECCAR – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, organizează, în data de 5 aprilie 2024, instruirea mandatarilor financiari coordonatori, a mandatarilor financiari teritoriali ai competitorilor electorali și a directorilor financiari ai formațiunilor politice participante la alegeri.

În cadrul acestei sesiuni de instruire vor fi prezentate informațiile cuprinse în ghidurile elaborate de AEP cu privire la finanțarea campaniilor electorale pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European, precum și pentru alegerea autorităților administrației publice locale și monografiile contabile generale privind finanțarea campaniilor electorale.

Sesiunea de instruire va fi organizată în format hibrid, la sediul Autorității Electorale Permanente și prin intermediul aplicației ZOOM, conform următorului program:

Partea I – prezentarea informațiilor cuprinse în ghidurile elaborate de AEP cu privire la finanțarea campaniilor electorale pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European, precum și pentru alegerea autorităților administrației publice locale, după cum urmează:

  • înregistrarea mandatarilor financiari și deschiderea conturilor bancare;
  • contribuțiile electorale și declararea acestora la AEP;
  • cheltuielile electorale și materialele de propagandă electorală;
  • raportări ulterioare campaniei electorale și rambursarea cheltuielilor electorale.

Partea a II-a – prezentarea monografiilor contabile generale privind finanțarea campaniilor electorale.

Sesiunea de instruire din data de 5 aprilie a.c. este prima dintr-o serie de trei, următoarele fiind programate pentru datele de 15 aprilie 2024 și 9 mai 2024.

 

Direcția comunicare

29.03.2024

Comunicat de presă referitor la proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea procedurii de acreditare la alegerile din data de 9 iunie 2024

Comunicat de presă referitor la proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea procedurii de acreditare la alegerile din data de 9 iunie 2024

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 26 martie 2024 pe website-ul www.roaep.ro și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro până la data de 08.04.2024.

Totodată, precizăm că, la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională a fost publicat, în data de 25 martie 2024, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea Procedurii de monitorizare video a localurilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro până la data de 05.04.2024.

Direcția comunicare

26.03.2024

Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori pentru alegerile din data de 9 iunie 2024

Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori pentru alegerile din data de 9 iunie 2024

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează competitorii electorali care doresc să participe la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi/sau la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 9 iunie 2024 că, începând cu data de 25 martie a.c., a demarat procedura de înregistrare a mandatarilor financiari coordonatori desemnaţi, în vederea atribuirii codurilor unice de identificare.

Înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori şi teritoriali se va face pe baza documentelor prevăzute de art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare şi utilizând formularele publicate la poziţia 150 pe site-ul www.finantarepartide.ro

În vederea înregistrării mandatarilor financiari coordonatori, documentele enumerate anterior se vor depune la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente de către competitorii electorali al căror sediu/domiciliu se află în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov şi la sediile direcţiilor judeţene ale AEP de către competitorii electorali al căror sediu/domiciliu se află în raza teritorială a acestora.

Precizăm că mandatarii financiari teritoriali vor fi înregistraţi în aceleaşi condiţii de mai sus, însă numai după înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori ai competitorilor electorali.

Atragem atenţia că nerespectarea prevederilor legale privind desemnarea şi înregistrarea mandatarului financiar coordonator se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, iar candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale competitorului electoral nu a fost depus de către mandatarul financiar coordonator în condiţiile legii.

Direcţia comunicare

25.03.2024