Comunicat de presă referitor la organizarea unei dezbateri publice online pe tema proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020

Comunicat de presă referitor la organizarea unei dezbateri publice online pe tema proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020

 

 

 

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) organizează vineri, 10 iulie 2020, începând cu ora 11.00, o dezbatere publică online pe tema proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, eveniment care se va desfășura prin intermediul aplicației Microsoft Teams.

Documentul supus dezbaterii publice poate fi consultat în format electronic pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Legislație/Transparență decizională, accesând următorul link:

https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/07/HAEP-Metodologie-candidaturi-locale-.pdf

Ordinea de zi a dezbaterii publice online este următoarea:

11.00 – 11.10 Prezentarea regulilor de desfășurare a dezbaterii publice Reprezentanţii AEP
11.10 – 11.30 Prezentarea proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020 Reprezentanţii AEP
11.30 -12.30 Dezbateri Reprezentanţii instituțiilor publice/societăţii civile/partidelor politice
13.00 Prezentarea concluziilor dezbaterii Reprezentanţii AEP

            La această dezbatere publică sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice cu competențe în materie electorală, ai partidelor politice, ai organizațiilor neguvernamentale, precum și orice persoane interesate.

            Persoanele interesate se pot înscrie pentru participarea la dezbaterea publică online la adresa de e-mail cabinetpresedinte@roaep.ro sau departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 8 iulie 2020 și vor comunica în mod obligatoriu următoarele date de contact: nume și prenume, organizația pe care o reprezintă, funcția, numărul de telefon și adresa de e-mail. Persoanele înscrise vor primi prin e-mail datele de acces la platforma prin intermediul căreia se va desfășura dezbaterea publică on-line.

           

Direcția comunicare

 06.07.2020

Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 30 iunie

Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 30 iunie

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, pentru alegerile parlamentare din acest an, până la data de 30 iunie, ora 11:00, un număr de 1277 de cetățeni români cu drept de vot din afara țării s-au înregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, dintre aceștia 859 optând pentru votul prin corespondență, iar 418 pentru votul la secția de votare.

Reamintim că, potrivit legislației în vigoare, înregistrarea ca alegător prin corespondenţă sau la o secție de votare a demarat la data de 1 aprilie 2020 şi se va încheia odată cu expirarea a 15 zile de la data începerii perioadei electorale.

Preşedintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, reiterează apelul său către concetățenii noștri din străinătate să opteze cu încredere pentru votul prin corespondență, ca modalitate sigură şi comodă de vot la distanță, fără cozi, fără deplasări, fără costuri și fără riscuri, mai ales în contextul incertitudinii legate de evoluția epidemiologică a noului tip de coronavirus.

Menționăm că AEP a constatat, în decursul procedurilor de prelucrare a cererilor transmise pe portalul www.votstrainatate.ro, o serie de erori frecvente comise de alegători. Din acest considerent, pentru a veni în sprijinul românilor din afara țării care doresc să se înregistreze pe portal, AEP revine cu următoarele precizări:

 1. Actul de identitate românesc utilizat la înregistrare trebuie să fie acceptat de legislația românească!

            Lista documentelor de identitate românești:

 • cartea de identitate;
 • cartea electronică de identitate;
 • cartea de identitate provizorie;
 • buletinul de identitate;
 • pașaportul diplomatic;
 • pașaportul diplomatic electronic;
 • pașaportul de serviciu;
 • pașaportul de serviciu electronic;
 • pașaportul simplu;
 • pașaportul simplu electronic;
 • pașaportul simplu temporar.

ATENȚIE: Certificatul de naștere și titlul de călătorie nu fac parte din categoria documentelor de identitate!

 1. Actul de identitate utilizat trebuie să fie valabil!

Un act de identitate este în termenul de valabilitate dacă la momentul înregistrării nu este expirat.

 1. Numele și prenumele trebuie să fie scrise întocmai ca în actul de identitate!

Numele și prenumele trebuie scrise corect, complet și, în cazul mai multor nume sau prenume, în ordinea în care acestea figurează în actul de identitate.

 1. Scanul documentelor atașate trebuie să fie complet și vizibil integral!

ATENȚIE: Scanul documentelor atașate, inclusiv fotografia și data expirării actului de identitate, trebuie să fie complet, clar, lizibil, nepixelat.

 1. Documentul de ședere în străinătate trebuie să fie prevăzut în lista din Ordinul ministrului afacerilor externe 1627/2019!

Chiar dacă în pașaport este menționată țara de domiciliu sau reședință, este necesară transmiterea unuia dintre documentele care atestă șederea în străinătate, specific pentru fiecare țară, conform Ordinul ministrului afacerior externe 1627/2019, care poate fi accesat la următorul link:

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/ordin_1627_din_2019_anexe.pdf.

Toate informațiile privind procedura de înscriere cu una dintre cele două opțiuni de vot sunt disponibile pe portalul www.votstrainatate.ro la următoarele linkuri:

https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotCorespondenta

https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotSectie

Întrebări și sesizări legate de procedura de preînregistrare și înscriere pot fi transmise la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro

Direcția comunicare

30.06.2020

Comunicat de presă referitor la intrarea în vigoare la data de 20.06.2020 a Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Comunicat de presă referitor la intrarea în vigoare la data de 20.06.2020 a Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

Autoritatea Electorală Permanentă informează că, în data de 20.06.2020, va intra în vigoare Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea garantării unui climat sigur al alegerilor, de natură să permită exercitarea efectivă a drepturilor politice și cu asigurarea siguranței tuturor persoanelor implicate.

Conform art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, mandatele aflate în curs de exercitare ale primarilor, primarului general al municipiului București, președinților de consilii județene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor județene se prelungesc până la data de 1 noiembrie 2020.

De asemenea, art. 2 al legii menționate anterior prevede reducerea perioadei electorale de la 75 de zile, așa cum este stipulat de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la 60 de zile. Totodată, stabilirea datei alegerilor urmează să se realizeze prin lege organică, în timp ce, anterior, conform Legii nr. 115/2015, aceasta era stabilită prin hotărâre de Guvern.

În același timp, noua lege stabilește ca în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a legii privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul României să adopte, la propunerea Autorității Electorale Permanente, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale.

Articolul 2 alin. (3) stabilește reducerea la jumătate a tuturor termenelor prevăzute de Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu excepția duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor și a termenului de 24 de ore.

Art. 49 alin. (2) și art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevăd ca la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, numărul minim al susținătorilor să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul I. Prin derogare, art. 3 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, reduce la jumătate numărul minim al susținătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor, art. 4 reglementând că pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători.

Legea oferă posibilitatea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți de a întocmi și depune dosarele de candidatură și listele de susținători și în format electronic, cu respectarea prevederilor art. 47 și art. 49 – 51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, metodologia de aplicare a prevederilor art. 5 din Legea nr. 84/2020 urmând a fi stabilită prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, cu consultarea Autorității pentru Digitalizarea României.

Art. 7 al Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ modifică art.151, alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, astfel încât mandatul primarului să poată fi prelungit și în alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestora nu pot fi organizate alegeri până la expirarea mandatului prevăzut la alin. (1) din Ordonanța de urgență menționată.

Situația centralizată a numărului total de susținători necesari depunerii candidaturilor la alegerile locale din anul 2020 pentru fiecare unitate administrativ-teritorială poate fi consultată accesând următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/06/sit_nr_total_sus%C8%9Bin%C4%83tori_nec_depc_candidaturilor_locale_2020_per_UAT.pdf

Direcția Comunicare

19.06.2020

Comunicat de presă privind desfășurarea dezbaterii publice online pe tema proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Comunicat de presă privind desfășurarea dezbaterii publice online pe tema proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a organizat astăzi, 19 iunie 2020, o dezbatere publică online cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Evenimentul s-a desfășurat prin intermediul aplicației Microsoft Teams și a fost transmis live pe canalul de YouTube al instituției, precum și pe pagina de Facebook.

Lista participanților a cuprins reprezentanții următoarelor formațiuni politice parlamentare: Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR), Partidul Mișcarea Populară (PMP), Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), reprezentanți ai  Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților, reprezentanți ai organizației neguvernamentale Expert Forum (EFOR), precum și ai Comisiei Juridice a Camerei Deputaților.

În debutul dezbaterii, directorul general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, Constantin Rada, a redat coordonatele cheie care au condus la necesitatea elaborării proiectului de lege supus discuției și a reliefat preocuparea constantă a conducerii AEP pentru creșterea transparenței în scopul prevenirii riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Vectorii principali care au contribuit la crearea cadrului de dezbatere și fundamentare a propunerilor de modificare a legislației privind finanțarea partidelor politice l-au constituit principiile și procedurile înglobate în Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice, elaborat în cadrul proiectului ARGUS – Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, și recomandările Curții de Conturi a României, formulate cu ocazia controlului din anul 2019.

Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a expus detaliat modificările și completările aduse Legii 334/2006, enumerând motivele care au stat la baza acestora și a oferit clarificări referitoare la implicațiile și forma de aplicare a fiecărui element modificat sau nou introdus.

Modificările și completările centrale vizează sursele de finanțare a partidelor politice, stabilirea pașilor procedurali privind comunicarea lunară a situației cheltuielilor efectuate din subvenția de la bugetul de stat, clarificarea destinației cheltuielilor care pot fi efectuate din subvenție, redefinirea materialelor de propagandă și extinderea categoriilor permise în perioada electorală, diferențierea termenelor de efectuare a controalelor privind legalitatea veniturilor și cheltuielilor la formațiunile politice care beneficiază de subvenția de la bugetul de stat în raport cu cele care nu beneficiază de această subvenție.

Totodată, proiectul de lege prevede extinderea perioadei de rambursare a cheltuielilor electorale, asumarea sarcinii de publicare a raportărilor obligatorii în Monitorul Oficial, Partea I, precum și pe pagina proprie, de către AEP, precum și majorarea anumitor sancțiuni contravenționale.

În ceea ce privește normele metodologice de aplicare a prevederilor legii, dacă înainte acestea erau aprobate de Guvern, la propunerea AEP, după intrarea în vigoare a legii în forma propusă, acestea vor fi aprobate prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, cu consultarea Curții de Conturi și a Ministerului Finanțelor Publice.

În continuarea dezbaterii, șeful Departamentului Legislativ, Cristian – Alexandru Leahu, a făcut o radiografie a observațiilor și recomandărilor înaintate de către organizația neguvernamentală Expert Forum și a prezentat concluziile analizei acestor propuneri.

Recomandările și observațiile făcute de către participanți, precum și analiza acestora, vor fi înglobate în raportul dezbaterii care va fi publicat pe pagina de Internet a instituției în perioada următoare, concomitent cu publicarea proiectului de lege actualizat în conformitate cu recomandările admise.

Direcția comunicare

19.06.2020

Comunicat de presă privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora

Comunicat de presă privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora

 

Autoritatea Electorală Permanentă informează că a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora.

Potrivit art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, data alegerilor este duminica, aceasta fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului cu cel puţin 75 de zile înaintea votării.

Prin art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020, a fost stabilită o derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, în sensul că data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 se stabilește prin lege organică, cu cel puțin 60 de zile înaintea votării.

Precizăm că stabilirea datei alegerilor locale trebuie să asigure efectivitatea prevederilor  art. 1 din Legea nr. 84/2020 potrivit cărora mandatele aflate în curs de exercitare ale primarilor, primarului general al municipiului București, președinților de consilii județene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor județene se prelungesc până la data de 1 noiembrie 2020, precum și continuitatea activității autorităților locale.

De asemenea, se prevede că data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 se stabilește prin lege organică, cu cel puțin 60 de zile înaintea votării.

Prin urmare, proiectul de lege ar trebui să intre în vigoare cel târziu la data de 29 iulie 2020, astfel că devin incidente prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată.

În acest sens, a fost elaborat proiectul de act normativ prin care se propun, în principal, următoarele:

 stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020 în ziua de duminică 27 septembrie 2020, ținând cont și de suprapunerea cu perioada electorală a alegerilor parlamentare la termen;

 o serie de măsuri tehnice de natură să îmbunătățească modul de derulare a alegerilor locale din 2020.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 19.06.2020 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală/Transparență decizională accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/06/Lege-data-alegeri-si-masuri-19-iunie.pdf

Direcția Comunicare

19.06.2020

Comunicat de presă privind organizarea unei dezbateri on-line a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Comunicat de presă privind organizarea unei dezbateri on-line a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

 

Autoritatea Electorală Permanentă anunță organizarea unei dezbateri publice on-line cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Evenimentul se va desfășura prin intermediul aplicației Microsoft Teams, în data de 19 iunie 2020, începând cu ora 11.00.

La dezbatere vor participa reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente, alături de care sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai partidelor politice, precum și orice alte persoane interesate.

Ordinea de zi a ședinței dezbaterii publice on-line este următoarea:

11.00 – 11.10 Prezentarea regulilor de desfășurare a dezbaterii publice. Reprezentanţii AEP

11.10 – 11.30 Prezentarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Reprezentanţii AEP

11.30 -13.30 Dezbateri (timpul alocat fiecărui participant pentru luarea cuvântului, este de 15 minute; se admit numai luările de cuvânt în legătură cu proiectul de lege care face obiectul dezbaterii) Reprezentanţii societăţii civile și ai partidelor politice care s-au înscris pentru luarea cuvântului

14.00 Prezentarea concluziilor dezbaterii Reprezentanţii AEP

Documentul supus dezbaterii publice (proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în format electronic) poate fi consultat accesând linkul: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/06/Proiect-de-lege.pdf.

Persoanele interesate se pot înscrie pentru participarea la dezbaterea publică on-line la adresa de e-mail cabinetpresedinte@roaep.ro sau departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 18 iunie 2020, ora 14.00 și vor comunica, în mod obligatoriu, următoarele date de contact: nume și prenume, organizația pe care o reprezintă, funcția, numărul de telefon și adresa de e-mail. Persoanele înscrise vor primi prin e-mail datele de acces la platforma prin intermediul căreia se va desfășura dezbaterea publică on-line.

Direcția comunicare
16.06.2020

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind modelele proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind modelele proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale.

Precizăm că elaborarea acestui proiect de act normativ a fost determinată de necesitatea completării Hotărârii AEP nr. 12/2016, (modificată prin Hotărârea AEP nr. 24/2016 și Hotărârea AEP 27/2016 cu dispoziții privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru președintele consiliului județean.

Precizăm că procedura alegerii directe a președinților consiliilor județene a fost instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Astfel, prin prezentul proiectul de hotărâre sunt stabilite modelele proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru președintele consiliului județean, respectiv:

– modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru președintele consiliului judeţean, care va fi utilizat de birourile electorale ale secţiilor de votare;

– modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru președintele consiliului judeţean, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripţie judeţeană;

– modelul procesului-verbal privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea președinţilor consiliilor judeţene, care va fi utilizat de către Biroul Electoral Central.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 09.06.2020 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală/Transparență decizională accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/06/HAEP-completare-HAEP-12-2016-procese-verbale.pdf

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa departamentul.legislativ@roaep.ro până la data de 19.06.2020.

Direcția comunicare

12.06.2020

 

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iunie 2020

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iunie 2020

 

 

TOTAL SUBVENȚIE IUNIE 2020

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic

Nr. Crt.  

 

 

 

 

Partidul politic

 

Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

(lei )

 

Valoare  subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii iunie 2020 (lei)
1 Partidul Social Democrat 11.915.746,06 11.915.746,06
2 Partidul Național Liberal 6.613.873,64 6.613.873,64
3 Uniunea Salvați România 1.765.884,18 1.765.884,18
4 Partidul Alianța Liberalilor și  Democraților 1.445.594,72 1.445.594,72
 5 Partidul Mișcarea Populară 794.647,88 794.647,88
6 Uniunea Națională pentru Progresul României* 36.242,34  
7 Partidul PRO România 1.103.677,61 1.103.677,61
8 Partidul Forța Națională 176.588,42 176.588,42
      TOTAL 23.852.254,85 23.816.012,51
*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.

Direcția comunicare

10.06.2020

Comunicat de presă privind dezvoltarea și implementarea, de către Autoritatea Electorală Permanentă, a aplicației informatice pentru gestionarea Registrului fiscal al partidelor politice

Comunicat de presă privind dezvoltarea și implementarea, de către Autoritatea Electorală Permanentă, a aplicației informatice pentru gestionarea Registrului fiscal al partidelor politice

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că a implementat aplicația informatică pilot Registrul fiscal al partidelor politice, dezvoltată în regie proprie de către specialiștii Direcției generale sistemul informațional electoral național, cu sprijinul Direcției prevenție, monitorizare și îndrumare din cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

Prin intermediul acestei aplicații, Autoritatea urmărește informatizarea operațiunilor legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, transparentizarea acestora, prin expunerea datelor legate atât de activitățile instituției, cât și de activitățile partidelor politice, îmbunătățirea fluxurilor de lucru, a comunicării între actorii implicați, precum și o mai bună gestionare a resurselor.

Această aplicație informatică va asigura transferul bidirecţional de date între Autoritatea Electorală Permanentă, pe de o parte şi formațiunile politice, pe de altă parte, cu precizarea că orice persoană interesată are posibilitatea de a vizualiza online aceste date.

Dezvoltarea unei astfel de aplicații în regie proprie a constituit o provocare pentru specialiștii Autorității, iar eforturile lor și-au atins obiectivul și, în același timp, au realizat și o economie de două milioane de euro la bugetul instituției. Precizăm că AEP a mai inițiat și în trecut demersuri în vederea achiziționării de servicii pentru implementarea aplicației informatice Registrul fiscal al partidelor politice, cu un singur modul – Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor, însă costurile dezvoltării acesteia de către o terță persoană juridică, de specialitate, se ridicau la peste două milioane de euro.

Implementarea aplicației informatice Registrul fiscal al partidelor politice reprezintă o măsură pentru asigurarea îndeplinirii laturii preventive, menite să responsabilizeze formațiunile politice cu privire la obligațiile legale care le revin, cât și pentru identificarea și sancționarea faptelor contravenționale. În acest sens, prin înființarea Direcției prevenție, îndrumare și monitorizare, AEP își concentrează eforturile pe desfășurarea unor acțiuni concrete de prevenție în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, demonstrând astfel angajamentul său pentru transparență și responsabilitate.

Aplicația Registrul fiscal al partidelor politice conține trei module, respectiv:

– Modulul 1, în care sunt înregistrate sediile filialelor județene și sediile centrale, persoanele responsabile cu administrarea fondurilor si persoanele îndreptățite să reprezinte partidul la nivel central și județean, conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și orice modificare a datelor menționate, care vor fi înregistrate în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora, conform alin. (3) din cadrul aceluiași articol;

– Modulul 2, în care persoanele desemnate de către formațiunile politice vor încărca lunar veniturile și cheltuielile partidelor politice și anual Raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor;

– Modulul 3, în care vor fi încărcate de către persoanele desemnate situațiile financiare anuale, în cel mult 15 zile după înregistrarea la organul fiscal competent.

În prezent se fac demersuri pentru a face disponibil în format online pe site-ul https://finantarepartide.ro aplicația – pilot Registrul fiscal al partidelor politice modulul 2, care va fi utilizată de către reprezentanții formațiunilor politice în vederea transmiterii/încărcării electronice a rapoartelor detaliate de venituri și cheltuieli realizate în anul precedent.

Implementarea aplicației informatice Registrul fiscal al partidelor politice aduce beneficii tuturor actorilor implicaţi, prin automatizarea unei activităţi care este în prezent mare consumatoare de resurse umane, timp, resurse financiare și materiale.

      De asemenea, prin introducerea/încărcarea datelor în timp real de către reprezentanții desemnați ai formațiunilor politice, pe lângă reducerea consumului de resurse, se previne și încălcarea termenelor de depunere stabilite de lege, în sensul că în prezent transmiterea/primirea documentelor atât în format electronic, cât și în format letric, urmează un circuit anevoios.

Totodată, AEP intenţionează să extindă utilizarea online a tuturor modulelor aplicației Registrul fiscal al partidelor politice începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Direcția comunicare

10.06.2020