Anunț

Anunț

 

În temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Guvernului privind votul prin corespondență.

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat la data de 31.07.2019 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menționat pot fi transmise la adresa de e-mail registratura@roaep.ro, până la data de 05.08.2019.

Alte articole: