Vezi proiectele actuale

Tabel comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Versiunea actualizată a tabelului comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a expunerii de motive a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a expunerii de motive a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a tabelului comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Tabel comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023, însoțit de nota de fundamentare
(versiunea actualizată a proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 16 mai 2021, publicat la data de 11.03.2021)

Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023, însoțit de nota de fundamentare
(versiunea actualizată a proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfășurări a alegerilor locale parţiale din data de 16 mai 2021, publicat la data de 11.03.2021)

Anexele nr 1-23 Hotărârii pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților

Anexele nr 1-23 Hotărârii pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale

Expunere de motive – Proiect de lege privind Codul Electoral