TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ – Arhivă

Vezi proiectele actuale

Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023, însoțit de nota de fundamentare
(versiunea actualizată a proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 16 mai 2021, publicat la data de 11.03.2021)

Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023, însoțit de nota de fundamentare
(versiunea actualizată a proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfășurări a alegerilor locale parţiale din data de 16 mai 2021, publicat la data de 11.03.2021)

Anexele nr 1-23 Hotărârii pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților

Anexele nr 1-23 Hotărârii pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale

Expunere de motive – Proiect de lege privind Codul Electoral