Vezi proiectele actuale

Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019: format .pdf

Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019: format .pdf

Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024: format .pdf

Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024: format .pdf

Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, sugestiilor și opiniilor primite asupra Proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024: format .pdf

Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea modelului cererii pentru desemnarea în calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare din străinătate sau de locțiitor al acestuia, al declarației de acceptare formulată de către persoana propusă ca reprezentant al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate și al declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru în biroul electoral al secției de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024: format .pdf și proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea modelului cererii pentru desemnarea în calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare din străinătate sau de locțiitor al acestuia, al declarației de acceptare formulată de către persoana propusă ca reprezentant al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate și al declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru în biroul electoral al secției de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024: format .pdf

Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024: format .pdf și Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024: format .pdf

Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Procedurii de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024: format .pdf și Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Procedurii de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 format .pdf

Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024: format .pdf și format .rtf

Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024: format .pdf și format .rtf

Tabel comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Versiunea actualizată a tabelului comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a expunerii de motive a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a expunerii de motive a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a tabelului comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Versiunea actualizată a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a analizării recomandărilor formulate de participanții la dezbaterea publică privind proiectul de act normativ, organizată în data de 08.11.2022, format PDF și format DOCX, publicată la data de 18.11.2022

Tabel comparativ al proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, format PDF și format DOCX

Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023, însoțit de nota de fundamentare
(versiunea actualizată a proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 16 mai 2021, publicat la data de 11.03.2021)

Proiect de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din perioada 2021 – 2023, însoțit de nota de fundamentare
(versiunea actualizată a proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfășurări a alegerilor locale parţiale din data de 16 mai 2021, publicat la data de 11.03.2021)

Anexele nr 1-23 Hotărârii pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților

Anexele nr 1-23 Hotărârii pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale

Expunere de motive – Proiect de lege privind Codul Electoral