Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, următoarele proiecte de hotărâri ale Guvernului:

  • proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din  România în Parlamentul European din anul 2019;
  • proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
  • proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din  România în Parlamentul European din anul 2019;
  • proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din  România în Parlamentul European din anul 2019;
  • proiect de hotărâre a Guvernului privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

Proiectele de acte normative au fost publicate la data de 18.01.2019 și pot fi consultate la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 31.01.2019.

Alte articole: