News

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor...
Citește mai mult
 

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale...
Citește mai mult
 

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali...
Citește mai mult
 

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea normelor metodologice privind funcționarea ...
Citește mai mult
 

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea modelului buletinului de vot ...
Citește mai mult
 

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind stabilirea modelelor proceselor-verbale ...
Citește mai mult
 

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului o serie de proiecte de hotărâri ale Guvernului...
Citește mai mult
 

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate...
Citește mai mult
 

Pagina
/ 36