Unități de stocare cu acces direct (DASD) – 2016

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului:  Contract de achiziție de unități de stocare cu acces direct (DASD)

Tipul contractului:  Furnizare

Codul CPV Principal: 30233140-4 – Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)

Tipul procedurii:  Procedură simplificată

Invitație de participare/anunț de participare simplificat:  394625/25.10.2016

Procedura este impartita pe loturi:  Nu

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Contract nr.:  31429

Data încheierii contractului:  24/Noiembrie/2016

Valoarea contractului (fara TVA):  166.800

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: PRO SYS SRL,  B-dul. Pache Protopopescu, nr. 108, sector 2, București

Telefon: 021/252.42.32

CUI: RO 7706497