Contract de furnizare autoturisme noi – 2016Contract de furnizare autoturisme noi – 2016 Achiziție de autoturisme noi în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2016"
Stare: Finalizată Denumirea dată contractului:  Contract de furnizare autoturisme noi Tipul contractului:  Furnizare Codul CPV Principal: 34110000 – Autoturisme Tipul procedurii:  Procedură simplificată Invitație de participare/anunț de participare simplificat:  394990/28.10.2016 Nr. contracte incheiate:  1 Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu Contract nr.:  30289 Data încheierii contractului:  14/Noiembrie/2016 Valoarea contractului (fara TVA): 185.682 Moneda:  RON Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului Denumire oficială: DAB AUTO SERV SRL, Strada Cornu Luncii, nr.2-4, sector 3, București, 032108, București Telefon: 021.9793 CUI: RO 12734167
Alte articole: