Concurs din perioada 22 – 23 ianuarie 2014

Concurs din perioada 22 – 23 ianuarie 2014

Concurs din perioada 22 – 23 ianuarie 2014 pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată şi determinată, a unor funcţii publice parlamentare şi a unor posturi corespunzătoare unor funcţii publice parlamentare, vacante şi temporar vacante

Informaţii pentru candidaţi

Anunţ concurs

Calendarul concursului

Condiţii de înscriere

Dosar de candidatură

Tematică şi bibliografie

Rezultat selecţie dosare

Rezultatul probei scrise

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă

Rezultatul probei orale

Rezultat final concurs

Alte articole: