Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 16.10.2018 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 02.11.2018.

Alte articole: