Comunicat de presă din data de 18 februarie 2013Comunicat de presă din data de 18 februarie 2013 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a fost publicat Raportul de evaluare a României privind Transparenţa Finanţării Partidelor Politice adoptat de Grupul Statelor Împotriva Corupţiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, în cadrul celei de a treia runde de evaluare, care a avut locla Strasbourgla data de 7 decembrie 2012.
Raportul de conformitate evaluează măsurile luate de autorităţile române pentru a implementa cele 20 de recomandări emise în Raportul celei de-a Treia Runde de Evaluare despre România Tema I – Incriminările (7 recomandări) şi Tema II – Transparenţa finanţării partidelor (13 recomandări). După publicarea Raportului de Evaluareîn martie 2011, având în vedere recomandările formulate în ceea ce priveşte transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, AEP a luat o serie de măsuri pentru punerea lor în aplicare, drept urmare, recomandările ii, vi şi x sunt considerate ca fiind implementate satisfăcător. De asemenea, AEP a demarat consultări pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale în sensul includerii în textul legal a recomandărilor formulate de Raport. Astfel, AEP a finalizat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 334/2006 asupra finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, l-a supus dezbaterii publice şi l-a trimis, pentru avizare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Înaintarea proiectul de modificare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale a făcut ca recomandările i, iii-v, vii-ix, xi-xiii să fie considerate ca fiind parţial implementate. GRECO apreciază că „Dacă s-ar adopta, modificările ar umple o serie de lacune identificate în Raportul de Evaluare. În special, publicul va avea acces la situaţiile financiare anuale ale partidelor politice. GRECO este deosebit de încântat să vadă că toate recomandările sunt luate în considerare şi de faptul că Autoritatea Electorală Permanentă pare să îşi consolideze progresiv poziţia şi autoritatea”. De asemnea, „GRECO apreciază că dacă se adoptă dispoziţiile proiectului de lege înaintat de AEP, acestea vor spori transparenţa finanţării campaniilor electorale din România.” Prevederile propuse în proiectul de lege, în cazul adoptării acestuia, îndeplinesc preocupările care stau la baza celorlalte recomandări. Având în vedere cele de mai sus, AEP urmăreşte adoptarea acestui proiect într-un termen cât mai scurt. România trebuie să prezinte informaţii suplimentare privind implementarea recomandărilor rămase neimplementate până cel târziu la 30 iunie 2014. Reamintim că GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei - Group of States against Corruption) a fost înfiinţat în anul 1999 de Consiliul Europei în vederea monitorizării nivelului de conformitate a statelor cu standardele anticorupţie ale organizaţiei. România este membru fondator GRECO. Serviciul Comunicare şi Relaţii publice 18.02.2013
Alte articole: