Comunicat de presă

 

Autoritatea Electorală Permanentă reamintește că, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) și art. 48 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, competitorii electorali au obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:

a)      numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice ori electorale care le-a comandat, după caz;

b)      denumirea operatorului economic care le-a realizat.

Potrivit dispozițiilor art. 27 alin. (2) și art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București au competența de a dispune, prin decizie, înlăturarea materialelor de propagandă electorală care nu includ datele menționate, precum și de a sesiza Autoritatea Electorală Permanentă în vederea aplicării sancțiunii contravenționale prevăzută de lege (amendă de la 5.000 la 25.000 de lei).

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) și (2) din Legea nr.334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sesizările trebuie să fie întotdeauna însoțite de probele pe care se întemeiază.

 

 

 

 

 

 

 

Direcția comunicare și relații externe

20.10.2014