Comunicat de presă


Comunicat de presă referitor la elaborarea de către AEP a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
  Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin acest proiect de act normativ, se propun următoarele:
  • Termenul în care partidele politice au obligaţia să restituie candidaţilor sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus să curgă de la data rambursării de către AEP şi nu de la data alegerilor, ţinând cont de faptul că obligaţia partidului politic devine exigibilă numai după intrarea efectivă în posesia sumelor de bani rambursate de AEP;
  • Modificarea art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, în sensul că AEP validează şi rambursează, în limita plafoanelor stabilite de art. 37 și art. 38 alin. (2), sumele aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi celor efectuate la nivel central, pentru care s-a constatat că respectă destinațiile prevăzute de art. 38 alin. (2) și nu sunt finanțate din alte surse decât cele prevăzute de lege;
  • Clarificarea noțiunii de „documente justificative”, deoarece neclaritatea acesteia și a textului art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 48 alin. (11) din aceeaşi lege, este de natură să aducă atingere dreptului competitorilor electorali la rambursarea cheltuielilor electorale efectuate conform legii;
  • Extinderea cu 60 de zile a termenului pentru rambursarea de către AEP a sumelor aferente cheltuielilor efectuate pentru campania electorală la alegerile locale din anul 2016, prevăzut de art. 48 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Precizăm că acest proiect de act normativ este întemeiat pe existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, cauzată, pe de o parte, de complexitatea controlului finanţării campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, iar pe de altă parte, de neclaritatea textelor legale care împiedică rambursarea fondurilor obţinute şi cheltuite legal de către competitorii electorali. AEP consideră că această situaţie pune în pericol, în esenţă, accesul partidelor politice şi al candidaţilor independenţi la procesele electorale, acesta fiind dependent în mod direct de fonduri suficiente pentru desfăşurarea activităţii politice şi electorale. Remedierea acestei situaţii implică acţiunea imediată a Guvernului, dat fiind termenul scurt rămas până la data la care Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a decide asupra rambursării/nerambursării cheltuielilor aferente campaniei electorale din anul 2016. Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 24.08.2016 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – În dezbatere publică”. Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 26.08.2016.   Direcția comunicare și relații externe 24.08.2016
Alte articole: