Comunicat de presă


Comunicat de presă referitor la adoptarea de către Guvernul României a Ordonanței de urgență privind operaționalizarea Registrului electoral, modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European în anul 2014
Autoritatea Electorală Permanentă informează că astăzi, 05 februarie 2014, Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență privind operaționalizarea Registrului electoral, modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European în anul 2014. Ordonanța de urgență a Guvernului promovată de Autoritatea Electorală Permanentă tratează următoarele chestiuni tehnice principale:
  1. Utilizarea Registrului electoral la toate tipurile de procese electorale, întrucât până în prezent acesta putea fi utilizat doar la alegerile parlamentare;
  2. Transpunerea Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce priveşte anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 26 din 26 ianuarie 2013;
  3. Măsurile operaționale pentru asigurarea buletinelor de vot, a ștampilelor electorale, a timbrelor autocolante, a serviciilor și aplicațiilor informatice pentru centralizarea rezultatelor votării.
Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului adoptat astăzi nu aduce nici o îngrădire sau restrângere dreptului alegătorilor de a fi înscriși în listele electorale. Toți cetățenii cu drept de vot sunt înscriși în Registrul electoral și vor figura în listele electorale permanente. Reamintim faptul că Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Menționăm că informațiile apărute în presă privind limitarea dreptului la vot sunt eronate. Pentru mai multe detalii puteți consulta proiectul și nota de fundamentare aici, respectiv aici.
Alte articole: