Comunicat de presă

 
privind elaborarea de către AEP a unor proiecte de hotărâri ale Guvernului referitoare la alegerea autorităților administrației publice locale

 
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică un număr de șase proiecte de hotărâri ale Guvernului privind alegerea autorităților administrației publice locale, care vizează:
1.stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016;
2.aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;
3.numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripției electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale;
4.stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale;
5.stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale;
6.aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale.
Precizăm că aceste proiecte de hotărâri ale Guvernului trebuie însușite, în calitate de co-inițiator, de Ministerul Afacerilor Interne.
Proiectele de acte normative menționate au fost publicate în data de 19 ianuarie 2016 pe site-ul www.roaep.ro , la secțiunea „Legislație – Dezbatere publică” și pot fi consultate accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/.
Observațiile și propunerile legate de cele două proiecte de hotărâri ale Guvernului pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro , în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării acestora.
 
Direcția comunicare și relații externe
20.01.2016