Comunicat de presă


Comunicat de presă privind proiectul de Memorandum interinstituțional pentru implementarea sistemului informatic de prevenire a votului ilegal

  Pentru implementarea și gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a inițiat, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), un proiect de Memorandum ce urmează a fi supus aprobării Guvernului, prin care sunt propuse o serie de măsuri tehnico-organizatorice, precum și un calendar de acțiuni care trebuie să fie realizate până la scrutinul pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2016. Sistemul va oferi alegătorilor români garanția că fiecare cetățean va vota doar o singură dată. Pentru implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal este necesară selectarea și instruirea unui număr de aproximativ 30.000 de persoane, care să desfășoare activitatea de operator de calculator pe lângă cele 18.553 secții de votare. Alături de AEP și STS, pentru realizarea în parametri optimi a acestui important proiect național, este necesară implicarea Ministerului Afacerilor Interne, a Institutului Național de Statistică, a Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a Ministerului pentru Societatea Informațională, a Secretariatului General al Guvernului și a Ministerului Finanțelor Publice. Fiecare dintre aceste instituții este menționată ca avizator al proiectului de Memorandum. Instituțiile Prefectului și autoritățile administrației publice locale vor avea, de asemenea, un rol important în realizarea proiectului. În ceea ce privește măsurile organizatorice, prin proiectul de Memorandum se propune ca până cel mai târziu la data de 1 iulie 2015 să fie constituit un grup de lucru interinstituțional, format din reprezentanți la nivel de secretar de stat sau secretar general ai Autorității Electorale Permanente, STS și ai instituțiilor menționate anterior. Potrivit propunerii de Memorandum, grupul de lucru interinstituțional ar urma să sprijine AEP pentru identificarea, selectarea și instruirea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, să faciliteze asigurarea suportului logistic necesar activităților de instruire a acestora de către prefecți, primari și președinții consiliilor județene și să faciliteze accesul specialiștilor STS în incinta sediilor secțiilor de votare pentru evaluarea infrastructurii informatice existente. Tot până la data de 1 iulie 2015, se arată în proiectul de Memorandum, AEP va adopta, după consultarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și a Institutului Național de Statistică, hotărârea privind aprobarea normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
Direcția comunicare și relații externe 11.06.2015  
Alte articole: