Comunicat de presa


Comunicat de presa Privind semnarea Acordului de parteneriat între Autoritatea Electorala Permanentă şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României
Autoritatea Electorală Permanentă şi Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României au semnat vineri, 15 noiembrie 2013, un acord de parteneriat. Acesta presupune iniţierea unor acţiuni de informare a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu privire la procesul electoral, în vederea consolidării democraţiei și a statului de drept. Obiectivele generale ale acordului dintre Autoritatea Electorală Permanentă şi Departamentul pentru Relații Interetnice sunt următoarele: a) informarea, la nivel local, a cetățenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, cu privire la exercitarea dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales; b) promovarea unei cetățenii participative prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site-uri internet, mijloace de comunicare sociale, publicații etc.) și prin interacțiunea cu părțile interesate, multiplicatori și presă la nivel local și regional. Obiectivul specific al acordului constă în crearea, în limbile minorităţilor naţionale şi  distribuirea către comunităţile locale a unor materiale tipărite, audiovizuale și multimedia (spoturi video şi spoturi audio, infografice, pliante etc.). În realizarea materialelor de informare se va pune accentul pe: -                  informaţii tehnice referitoare la exercitarea dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales; -                  informarea cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu privire la data desfăşurării diferitelor tipuri de alegeri organizate în România; -                  informaţii generale despre sistemul electoral și despre procesul de votare. Valabilitatea  Acordului de parteneriat este până la data de 31 decembrie 2014 şi poate fi prelungit prin voinţa părţilor, exprimată în scris. 19.11.2013 Direcţia comunicare şi relaţii externe
Alte articole: