Comunicat de presă

privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral

la data de 5 mai 2015

 

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reamintește faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral se realizează, în mod permanent, de către persoane autorizate de primari, prin dispoziţie, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente.

Lista unităților administrativ-teritoriale cu numărul aferent de alegători, valabil la data de 5 mai 2015, poate fi consultată aici.

Foarte important este faptul că, față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă pe această temă, numărul total de alegători a scăzut cu 5.285 de cetățeni cu drept de vot. Astfel, la data de 2 aprilie 2015 erau înregistrați 18.265.561 de cetățeni cu drept de vot, iar la data de 5 mai 2015, în Registrul electoral sunt înscrişi 18.260.276 de cetățeni cu drept de vot.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că:

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători valabil la data de 5 mai 2015, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători valabil la data de 5 mai 2015, aferent fiecărei unități administrativ-teritoriale.

 

Direcția comunicare și relații externe

11.05.2015