Comunicat de presă privind participarea AEP la grupul de lucru online “Cele mai bune practici pentru gestionarea alegerilor în timpul pandemiei COVID-19”, organizat de A-WEB ȋn parteneriat cu ANFREL și International IDEAComunicat de presă privind participarea AEP la grupul de lucru online “Cele mai bune practici pentru gestionarea alegerilor în timpul pandemiei COVID-19”, organizat de A-WEB ȋn parteneriat cu ANFREL și International IDEA


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) participă astăzi, 15 septembrie 2021, la grupul de lucru cu tema Cele mai bune practici pentru gestionarea alegerilor în timpul pandemiei COVID-19, organizat de Asociația Mondialӑ a Organismelor Electorale (A-WEB) ȋn parteneriat cu Rețeaua Asiaticӑ pentru Alegeri Libere (ANFREL) și International IDEA.

AEP este prezentӑ la acest eveniment prin reprezentantul permanent al Autoritӑții la A-WEB, domnul Ion-Mincu Rӑdulescu, care prezintӑ experiența AEP și bunele practici aplicate ȋn organizarea proceselor electorale din România din anul 2020.

Evenimentul online se adresează oficialilor și experților electorali implicați în managementul electoral și oferă participanților oportunitatea să abordeze provocӑrile ȋntâmpinate ȋn timpul pandemiei de COVID-19 și sӑ exploreze diferite strategii pentru îmbunătățirea organizӑrii alegerilor.

Totodatӑ, grupul de lucru de astӑzi reprezintӑ una din cele trei activitӑți premergӑtoare Forumului pentru Alegeri din Asia, intitulat Lecții învățate: Calea de urmat pentru alegerile din Asia dincolo de pandemia COVID-19, care se va desfășura online, ȋn perioada 20-21 octombrie 2021.

Forumul are ca obiective principale dezvoltarea capacitӑții profesionale a participanților prin transferul de know-how și schimbul de experiențӑ ȋn vederea consolidӑrii democrației din Asia, promovarea reformelor electorale și ȋmbunătățirea integrității electorale prin tehnologia datelor deschise.

Menționӑm, totodată, cӑ ȋn virtutea excelentei colaborӑri cu A-WEB, AEP este invitatӑ permanent la evenimentele internaționale organizate ȋn vederea promovӑrii eficienței alegerilor libere, transparente și participative la nivel mondial.

 

Direcția comunicare

15.09.2021

Alte articole: