Comunicat de presăComunicat de presă privind acreditările emise de AEP instituțiilor mass-media românești și observatorilor interni la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016
privind acreditările emise de AEP instituțiilor mass-media românești și observatorilor interni la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016   Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat pe site-ul www.roaep.ro lista instituțiilor mass-media românești și a observatorilor interni acreditați la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, conform Hotărârii AEP nr. 34/2016 privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. Precizăm că instituțiile mass-media românești, precum și asociațiile și fundațiile interne puteau depune solicitări de acreditare „până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data alegerilor”, conform art. 89 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/205 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acest termen expirând în data de 26 noiembrie 2016, ora 24:00. AEP a acreditat 180 de instituții mass-media românești care au îndeplinit condițiile legale pentru a-și putea desemna reprezentanți care să asiste la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare, lista acestora putând fi consultată la adresa  ../mass-media-2/ De asemenea, au fost acreditate 42 de asociații și fundații românești care s-au încadrat în prevederile legale pentru a-și putea desemna observatori interni în secțiile de votare, lista acestora putând fi consultată la adresa  ../organizatii-neguvernamentale-2/ Reamintim că asociaţiile, fundaţiile şi instituţiile mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii şi reprezentanţii lor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 ale Hotârârii AEP nr. 34/2016, care poate fi consultată pe site-ul instituției, la adresa http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/09/0705-26-30.pdf Precizăm că observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor menționate mai sus, însoţite de actul de identitate.   Direcția de comunicare și relații externe 28.11.2015
Alte articole: