Concurs din 13-01-2012

Concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, în baza unui contract individual de muncă, a unui post de execuţie corespunzător unei funcţii publice parlamentare de execuţie vacantate temporar

Organizare

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post temporar vacant1

Rezultate

Rezultat selecţie dosare

Rezultatul final al concursului din 13 ianuarie 2012