LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI INSTRUMENTE JURIDICE INTERNAȚIONALE

Recomandarea CM/Rec(2017)5 a Comitetului Miniștrilor către statele membre privind standardele pentru votul electronic

Traducere neoficială realizată de Departamentul legislativ – Biroul pentru documentare legislativă și relația cu Parlamentul

PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE

Adoptat de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 16 decembrie 1966

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI

Declaraţie din 10 decembrie 1948

CONVENŢIA-CADRU PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii-cadru…

CODUL DE BUNE PRACTICI ÎN MATERIE DE REFERENDUM

Adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007)

CODUL BUNELOR PRACTICI ÎN MATERIE ELECTORALĂ

Linii directoare şi raport explicativ

RAPORT PRIVIND STADIILE SI CRITERIILE POLITICE DE EVALUARE A ALEGERILOR

Adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice

DIRECTIVA 2013/1/UE A CONSILIULUI DIN 20 DECEMBRIE 2012

de modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce privește anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți

DIRECTIVA 2006/106/CE A CONSILIULUI DIN 20 NOIEMBRIE 2006

de adaptare a Directivei 94/80/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile locale pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României

REGULAMENTUL (CE) NR. 2004/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 4 noiembrie 2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european

DIRECTIVA CONSILIULUI 94/80/CE DIN 19 DECEMBRIE 1994

de stabilire a modalităţilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile municipale pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin

DIRECTIVA 93/109/CE DIN 6 DECEMBRIE 1993

de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi