Raport de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2020

Situația indicatorilor de evaluare pentru perioada 2017-2020 aferenti Inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei la nivelul Autorităţii Electorale Permanente

Raport de progres privind stadiul implementării, în anul 2020, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016–2020

ERATĂ la Raportul de progres privind stadiul implementării, în anul 2019, a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–2020

Raport de progres privind stadiul implementării, în anul 2019, a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–2020 (versiune actualizată)

Indicatorii de evaluare pentru perioada 2017-2019 aferenți Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Autorității Electorale Permanente (Anexa 3 la HG nr. 583/2016 )

Raport de progres privind stadiul implementării, în anul 2019, a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–2020

Raport de progres privind stadiul implementării la nivelul Autorității Electorale Permanente a măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, aferent anului 2018

Indicatorii de evaluare aferenți inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, la nivelul anului 2018 (Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016)

Raport privind stadiul implementării la nivelul Autorității Electorale Permanente a măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, aferent anului 2017

Declarație privind aderarea la valorile, principiile, obiectivele și mecanismele Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020

Indicatorii de evaluare aferenți inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, la nivelul anului 2017 (Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016)