Extras din Raportul privind statul de drept din 2022 al Comisiei Europene – Finanțare partide politice și campanii electorale