Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean, respectiv consiliu local stabilit prin ordin al prefectului potrivit art.112, respectiv art.171 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Date comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne, cu completări din 31.07.2020)

Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean, respectiv consiliu local stabilit prin ordin al prefectului potrivit art.112, respectiv art.171 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Date comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne, cu completări din 31.07.2020)

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunostință lista centralizată a numarului de consilieri  aferenți fiecarei unitați administrativ-teritoriale, pusă la dispoziție de catre Ministerul Afacerilor Interne  si Instituțiile Prefectului, care poate fi consultată pe site-ul AEP la link-ul:

https://www.roaep.ro/management-electoral/statistici/

Direcția Comunicare

24/07/2020

 

Alte articole: