Raport SCIM 2019

Raport SCIM 2019

 

 Autoritatea Electorală Permanentă informează că a fost finalizat și aprobat de către secretarul general al Guvernului României Raportul privind stadiul implementării sistemelor de control intern managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special, aferent anului 2019 (Raportul SCIM 2019).

Documentul poate fi consultat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la secțiunea Control Intern Managerial, accesând următorul link:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/Raport-SCIM-2019-f%C4%83r%C4%83-semn%C4%83tur%C4%83.pdf

 

Alte articole: