Proiectul de ordonanță de urgență privind Registrul electoral

Proiectul de ordonanță de urgență privind Registrul electoral

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Autoritatea Electorală Permanentă supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind Registrul electoral, secţiile de votare şi listele electorale permanente, precum şi pentru modificarea altor acte normative privind procesele electorale.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Autorităţii Electorale Permanente str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. 0213101386 sau la adresa de e-mail office@roaep.ro.

Nota de fundamentare şi proiectul pot fi consultate aici.

Alte articole: