Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 05.06.2020 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 16.06.2020.

Alte articole: