Proiectul de Hotărâre a AEP privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora

Proiectul de Hotărâre a AEP privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Autoritatea Electorală Permanentă supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a AEP privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de hotărâre supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Autorităţii Electorale Permanente str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, pe fax, la nr. 0213101386 sau la adresa de e-mail office@roaep.ro.

Proiectul poate fi consultat aici.

Alte articole: