Anunț

Anunț

 

 

 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

.Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente a fost publicat la data de 12.02.2020 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menționat pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 24.02.2020.”

Alte articole: